*Bạn đang xem: Nhận định đúng về tính chất nh3 là

*

Lớp 12
Hóa học 12 Sinh học 12 Lịch sử 12 Địa lí 12 GDCD 12 Công nghệ 12 Tin học 12
Lớp 11
Hóa học 11 Sinh học 11 Lịch sử 11 Địa lí 11 GDCD 11 Công nghệ 11 Tin học 11
Lớp 10
Hóa học 10 Sinh học 10 Lịch sử 10 Địa lí 10 GDCD 10 Công nghệ 10 Tin học 10
Lớp 9
Hóa học 9 Sinh học 9 Lịch sử 9 Địa lí 9 GDCD 9 Công nghệ 9 Tin học 9 Âm nhạc và mỹ thuật 9
Hóa học 8 Sinh học 8 Lịch sử 8 Địa lí 8 GDCD 8 Công nghệ 8 Tin học 8 Âm nhạc và mỹ thuật 8
Sinh học 7 Lịch sử 7 Địa lí 7 Khoa học tự nhiên 7 Lịch sử và Địa lí 7 GDCD 7 Công nghệ 7 Tin học 7 Âm nhạc và mỹ thuật 7
Lịch sử và Địa lí 6 GDCD 6 Công nghệ 6 Tin học 6 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 6 Âm nhạc 6 Mỹ thuật 6

Câu hỏi Nhận định nào sau đây đúng về NH3

1. Tan tốt trong nước

2. Là chất khí không màu , không mùi, không vị

3. Là chất khí không màu, mùi khai

4. NH3 có tính bazơ yếu

5. Là chất khí nhẹ hơn không khí

A 1,3,4,5 B 1,2,3,4 C 1,2,4,5 D 2,3,4,5

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải:

1. Tan tốt trong nước => đúng. NH3 tan rất tốt trong nước => dung dịch amoniac

2. Là chất khí không màu , không mùi, không vị => sai (NH3 là chất khí không màu , mùi khai)

3. Là chất khí không màu, mùi khai=> đúng

4. NH3 có tính bazơ yếu => đúng. NH3 làm quỳ ẩm chuyển màu xanh

5. Là chất khí nhẹ hơn không khí => đúng. MNH3 = 17kk

Đáp án A.
Xem thêm: Aegyo Là Gì Trong Tiếng Hàn, Đọc Là Gì, Làm Aegyo Là Gì? Aegyo Là Gì

*
*
*
*
*
*
*
*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép slovenija-expo2000.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.