Các bài tập về nhị thức Newton là bài toán quan trọng trong đề thi trung học phổ thông Quốc Gia. Chuyên đề này giúp học sinh nắm chắc dạng bài tập về: tính tổng, rút gọn biểu thức, tìm hệ số và số hạng trong khai triển lũy thừa thông qua các ví dụ.

Bạn đang xem: Tìm hiểu về nhị thức newton


NHỊ THỨC NEWTON

I)KIẾN THỨC CẦN NHỚ:

1. Hoán vị:

\({P_n} = n.(n - 1).(n - 2)...3.2.1\)

2. Chỉnh hợp:

\(A_n^k = \frac{{\left( {n - k} \right)!}}{{k!}} = n.(n - 1)...(n - k + 1)\)

3. Tổ hợp:

\(C_n^k = \frac{{n!}}{{k!(n - k)!}} = \frac{{n.(n - 1)...(n - k + 1)}}{{k!}}\)

*) Tính chất: \(C_n^k = C_n^{n - k}\)

\(C_n^k + C_n^{k + 1} = C_{n + 1}^{k + 1}\)

4. Công thức Newton:

\({\left( {a + b} \right)^n} = \sum\limits_{k = 0}^n {C_n^k} {a^{n - k}}{b^k} = C_n^0{a^n} + C_n^1{a^{n - 1}}b + C_n^2{a^{n - 2}}{b^2} + ... + C_n^n{b^n}\)

\({\left( {a - b} \right)^n} = {\left( { - 1} \right)^n}\sum\limits_{k = 0}^n {C_n^k} {a^{n - k}}{b^k} = C_n^0{a^n} - C_n^1{a^{n - 1}}b + C_n^2{a^{n - 2}}{b^2} - ... + {\left( { - 1} \right)^n}C_n^n{b^n}\)

II) CÁC DẠNG BÀI TẬP:

Dạng 1: Phương trình, bất phương trình chỉnh hợp tổ hợp.

*
*
*

Dạng 2: Rút gọn đẳng thức, chứng minh biểu thức.

Xem thêm: Chia Sẻ Ngành Nghề Kinh Doanh Tiếng Anh Việt Nam Cập Nhật Mới Nhất 2018

*
*
*

Dạng 3: Xác định hệ số, số hạng trong khai triển lũy thừa.

*
*
*
*

 III)BÀI TẬP RÈN LUYỆN:

 

*
*
*
*

 

Tải về

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - Xem ngay