Các bài tập về nhị thức Newton là bài bác toán quan trọng đặc biệt trong đề thi trung học phổ quát Quốc Gia. Siêng đề này giúp học sinh nắm chắc chắn dạng bài xích tập về: tính tổng, rút gọn gàng biểu thức, tìm thông số và số hạng trong khai triển lũy thừa thông qua các ví dụ.

Bạn đang xem: Tìm hiểu về nhị thức newton


NHỊ THỨC NEWTON

I)KIẾN THỨC CẦN NHỚ:

1. Hoán vị:

(P_n = n.(n - 1).(n - 2)...3.2.1)

2. Chỉnh hợp:

(A_n^k = fracleft( n - k ight)!k! = n.(n - 1)...(n - k + 1))

3. Tổ hợp:

(C_n^k = fracn!k!(n - k)! = fracn.(n - 1)...(n - k + 1)k!)

*) Tính chất: (C_n^k = C_n^n - k)

(C_n^k + C_n^k + 1 = C_n + 1^k + 1)

4. Cách làm Newton:

(left( a + b ight)^n = sumlimits_k = 0^n C_n^k a^n - kb^k = C_n^0a^n + C_n^1a^n - 1b + C_n^2a^n - 2b^2 + ... + C_n^nb^n)

(left( a - b ight)^n = left( - 1 ight)^nsumlimits_k = 0^n C_n^k a^n - kb^k = C_n^0a^n - C_n^1a^n - 1b + C_n^2a^n - 2b^2 - ... + left( - 1 ight)^nC_n^nb^n)

II) CÁC DẠNG BÀI TẬP:

Dạng 1: Phương trình, bất phương trình chỉnh vừa lòng tổ hợp.

*
*
*

Dạng 2: Rút gọn gàng đẳng thức, minh chứng biểu thức.

Xem thêm: Chia Sẻ Ngành Nghề Kinh Doanh Tiếng Anh Việt Nam Cập Nhật Mới Nhất 2018

*
*
*

Dạng 3: xác minh hệ số, số hạng trong triển khai lũy thừa.

*
*
*
*

 III)BÀI TẬP RÈN LUYỆN:

 

*
*
*
*

 

Tải về

Luyện bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - xem ngay