I. ĐƠN CHẤT

1. Đơn chất là gì?

Đơn chất là những chất được tạo phải từ một nguyên tố hóa học. Đơn chất rất có thể chứa một hoặc những nguyên tử của và một nguyên tố hóa học.

Bạn đang xem: Những chất thuộc đơn chất kim loại là

Ví dụ: khí hiđro khiến cho từ nguyên tửH, khí oxi làm cho từnguyên tử O, sắt kẽm kim loại sắt làm cho từ nguyên tử Fe,...

Có 2 loại đối kháng chất là solo chất sắt kẽm kim loại và đơn chất phi kim.

Đơn chất kim loại: tất cả ánh kim, dẫn được điện, nhiệt.Đơn chất phi kim: không có ánh kim, ko dẫn điện, nhiệt.

*

2. Đặc điểm cấu tạo

Trong solo chất kim loại các nguyên tử sắp xếp khít nhau và theo một trật tự xác định.

Xem thêm: Số Nguyên Tố Trong Chu Kỳ 2 Là, Số Nguyên Tố Thuộc Chu Kỳ 2 Là

Trong đối chọi chất phi kim các nguyên tử thường liên kết với nhau theo một số nhất định và thường là 2.

-->