Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 trong bình kín đáo không gồm không khí, sau một thời hạn thu được 4,96 gam hóa học rắn và tất cả hổn hợp khí X. Hấp thụ trọn vẹn X vào nước sẽ được 300 ml dung dịch Y. Hỗn hợp Y gồm pH bằng
Bạn đang xem: Nung 6,58 gam cu(no3)2 trong bình kín không chứa không khí, sau một thời gian

nCu(NO3)2 ban đầu = 0,035 mol. Hotline nCu(NO3)2 phản bội ứng = a mol

2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2

a → a → 2a → 0,5a

Khối lượng chất rắn giảm = trọng lượng khí bay đi => mNO2 + mO2 = 2a.46 + 0,5a.32 = 6,58 – 4,96

=> a = 0,015 mol

Hấp thụ X vào nước :

4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

0,03 → 0,0075 → 0,03

$=>,, ext !!!! ext =frac0,030,3=0,1,,M$=> pH = 1


*
*
*
*
*
*
*
*

Trong những hợp chất, đồng tất cả số lão hóa +1, +2. Biết Cu gồm Z = 29, thông số kỹ thuật electron của những ion Cu+ với Cu2+ lần lượt là


Để nhận thấy ba axit sệt nguội HCl, H2SO4, HNO­3 đựng riêng biệt trong tía lọ bị mất nhãn, ta sử dụng thuốc thử


Cho Cu lần lượt công dụng hết với mỗi chất oxi hóa sau đây có cùng số mol. Trường thích hợp nào chiếm được số mol Cu(II) nhỏ nhất ?


Cu bị hòa hợp trong nước cường toan (tỉ lệ mol của HCl với HNO3 là 3 : 1) và giải phóng khí NO. Tổng hệ số cân đối (khi tối giản) là


Cho các dung dịch loãng : (1) FeCl3, (2) FeCl2, (3) H2SO4, (4) HNO3, (5) lếu láo hợp gồm HCl cùng NaNO3. đều dung dịch bội nghịch ứng được với Cu là


Cho các phản ứng chuyển hóa quặng thành Cu:

CuFeS2 + O2 $xrightarrowt^o$ X X + O2 $xrightarrowt^o$Y Y + X $xrightarrowt^o$ Cu

Hai hóa học X và Y theo thứ tự là


Thêm NH3 mang đến dư vào dung dịch tất cả hổn hợp chứa MgCl2, AlCl3, FeCl3 và CuCl2 nhận được kết tủa X. Mang lại X vào dung dịch NaOH dư, còn lại chất rắn ko tan Z. Chất rắn Z là


Cho các chất sau: CuO, Cu2O, CuSO4, Cu(NO3)2, (OH)2, Cu. Số chất có thể điều chế trực tiếp từ Cu(OH)2 là


Cho những hợp chất: CuS, CuO, Cu2O, CuCO3, Cu2S lần lượt phản nghịch ứng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư. Số làm phản ứng lão hóa khử xẩy ra là
Xem thêm: Silica Là Gì - Silica Trong Mỹ Phẩm Có Công Dụng Gì

Cho luồng khí H2 dư qua lếu láo hợp các oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng các thành phần hỗn hợp chất rắn còn sót lại là


Một chủng loại nước thải được sục vào hỗn hợp CuSO4 thấy mở ra kết tủa màu đen. Hiện tượng này vì chất nào có trong khí thải ra đời ?