Ôn tập chương 1 Đại số lớp 10: Đáp án cùng Giải bài xích tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 24; bài 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 trang 25 – Sách giáo khoa (SGK).

Bạn đang xem: Ôn tập chương 1 toán 10

1. Xác định tính đúng sai của mệnh đề bao phủ định­ –A theo tính phải trái của mệnh đề A.

­ –A sai ví như A Đúng

­ –A đúng nếu A Sai

2. Thế làm sao là mệnh đề đảo của mệnh A ⇒ B ? nếu như A ⇒ B là mệnh đề đúng, thì mệnh đề đảo của nó có đúng không ạ ? đến ví dụ minh họa.

Mệnh đề đảo của A ⇒ B là B ⇒ A

A ⇒ B đúng chưa có thể B ⇒ A đúng.

Ví dụ: A : nhì góc đối đỉnh; B : hai góc ấy cân nhau Ta có: A ⇒ B đúng. Xét B ⇒ A: giả dụ hai góc băng nhau thì nhì góc ấy đối đỉnh. Mệnh đề này sai.

3: Thế nào là nhì mệnh đề tương đương ?

*

4. Nêu tư tưởng tập hợp bé và khái niệm hai hợp bởi nhau.

A⊂B ⇔ ∀x (x ∈ A ⇒ x ∈ B)

*

Bài 5. Nêu các định nghĩa hợp, giao, Hiệu và phần bù của hai tập hợp. Minh họa những khái niệm đó bằng hình vẽ.

Giải: A ∩ B ⇔ ∀x (x ∈ A và x ∈ B ) (h.1)A ∪ B ⇔ ∀x (x ∈ A hoặc x ∈ B ) (h.2)A B ⇔ ∀x (x ∈ A hoặc x ∉ B ) (h.3)Cho A ⊂ E.CEA=x/x ∈ E cùng x ∉ A (h.4)

*

6. Nêu khái niệm đoạn , khoảng tầm (a; b), nửa khoảng chừng , (-∞ ; b>,

Hướng dẫn bài 6:

*

7: Thế như thế nào là không nên số hoàn hảo nhất của một số gần đúng ? thay nào là độ chính xác của một số gần đúng ?

Goi a là số ngay sát đúng; a là số đúng của sô đo của một dại lượng.


Quảng cáo


*

8: Cho tứ giác ABCD. Xét tính đúng sai của mệnh đề p. ⇒ Q với

a) P:”ABCD là một hình vuông”

Q:“ABCD là một trong những hình bình hành”

b) P:“ABCD là 1 hình thoi”

Q:“ABCD là một hình chữ nhật”

a) Đúng; b) Sai

Bài 9. Xét mối quan hệ bao hàm giữa những tập vừa lòng sau

A là tập hợp những hình tứ giác;

B là tập hợp những hình bình hành;

C là tập hợp những hình thang;

D là tập hợp những hình chữ nhật;

E là tập hợp các hình vuông;


Quảng cáo


G là tập hợp những hình thoi.

Giải: Hình vuông là hình chữ nhật ………. Buộc phải E ⊂ D

Hình chữ nhật là hình bình hành………. Cần D ⊂ B

Hình bình hành là hình thang………. Bắt buộc B ⊂ C

Hình thang là hình tứ giác ………. Buộc phải C ⊂ A

Vậy, A ⊃ C ⊃ B ⊃ D ⊃ E

Mặt khác:

– hình vuông là hình thoi ………. Cần E ⊂ G

Hình thoi là hình bình hành………… cần G ⊂ B

Vậy, A ⊃ C ⊃ B ⊃ G ⊃ E.

Xem thêm:
Dàn Ý Thuyết Minh Về Một Tác Giả Văn Học : Nguyễn Du, Đề 2: Thuyết Minh Một Tác Giả Văn Học

10. Liệt kê các phần tử của từng tập đúng theo sau

a) A =  k = 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ;

b) B = x ≤ 12

c)C = (1-n)n

*

11. Giả sử A, B là nhì tập hợp số với X là 1 số đã cho. Tìm những cặp mệnh đề tương đương trong số mệnh đề sau

P: “x ∈ A ∪ B”; S: ” x ∈ A cùng x ∈ B”;Q: “x ∈ A B”; T: ” x ∈ A hoặc x ∈ B”;R: “x ∈ A ∩ B”; X:” x ∈ A hoặc x ∉ B”

Đáp án: P ⇔ T; R ⇔ S; Q ⇔ X

Bài 12 trang 25 Toán Đại 10 : Xác định những tập phù hợp sau

a) (-3 ; 7) ∩ (0 ; 10) ;

b) (—∞ ; 5) ∩ (2 ; +∞) ;

c) R (—∞ ; 3)

*

*

13. Dùng máy tính xách tay bỏ túi hoặc bảng kẻ số nhằm tìm quý giá của 3√12 Làm tròn hiệu quả nhận được đến chữ số thập phân thứ tía và cầu lượng sai số giỏi đối.

Kết trái đã có tác dụng tròn: 3√12 ≈ 2,289Ước lượng không nên số tuyệt đối: |2,289 – 2,289|

14. Chiều cao của một ngọn đồi đo được là h = 347,13 ± 0,2m.Hãy viết SỐ quy tròn của số’ sấp xỉ 347,13