trả lời phần câu hỏi ôn tập chương 2: Hàm số hàng đầu trang 59, 60 SGK toán 9 tập 1

Trả lời phần thắc mắc ôn tập chương 2: Hàm số hàng đầu trang 59, 60 sách giáo khoa toán 9 tập 1. Cho hàm số y = ax = b (a ≠ 0). A)Khi nào thì hàm số đồng biến?...

Bạn đang xem: Ôn tập chương 2

Xem cụ thể


bài xích 32 trang 61 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài xích 32 trang 61 SGK Toán 9 tập 1. A) Với số đông giá trị nào của m thì hàm số hàng đầu y = (m – 1)x + 3 đồng biến?

Xem lời giải


bài 33 trang 61 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 33 trang 61 SGK Toán 9 tập 1. Với đều giá trị nào của m thì trang bị thị những hàm số y = 2x + (3 + m) cùng y = 3x + (5 – m) cắt nhau trên một điểm bên trên trục tung?

Xem giải thuật


bài bác 34 trang 61 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài xích 34 trang 61 SGK Toán 9 tập 1. Tìm giá trị của a để hai đường thẳng y = (a – 1)x + 2 (a ≠ 1) với y = (3 – a)x + 1 (a ≠ 3) song song cùng với nhau.

Xem giải thuật


bài 35 trang 61 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài xích 35 trang 61 SGK Toán 9 tập 1. Khẳng định k cùng m để hai tuyến đường thẳng tiếp sau đây trùng nhau:

Xem giải thuật


bài 36 trang 61 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài bác 36 trang 61 SGK Toán 9 tập 1. Mang đến hai hàm số hàng đầu y = ( k + 1)x = 3 cùng y = (3 – 2k)x + 1.

Xem thêm: Sự Phát Triển Của Những Hình Thái Kinh Tế Xã Hội Là Quá Trình Lịch Sử Tự Nhiên

Xem lời giải


bài 37 trang 61 SGK Toán 9 Tập 1

a) Vẽ vật dụng thị hai hàm số sau trên và một mặt phẳng tọa độ:

Xem giải thuật


bài xích 38 trang 62 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài xích 38 trang 62 SGK Toán 9 tập 1. A) Vẽ đồ dùng thị những hàm số sau trên và một mặt phẳng tọa độ:

Xem giải mã


Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) - Đề hàng đầu - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 2 - Đại số 9

Xem giải mã


Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 2 - Đại số chín

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 2 - Đại số 9

Xem lời giải


Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 2 - Đại số cửu

Giải Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 2 - Đại số 9

Xem giải mã


Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 2 - Đại số chín

Giải Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 2 - Đại số 9

Xem lời giải


Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 2 - Đại số cửu

Giải Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 2 - Đại số 9

Xem giải mã


>> (Hot) Đã tất cả SGK lớp 10 liên kết tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Coi ngay!
*
*

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép slovenija-expo2000.com gởi các thông tin đến các bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.