Để củng gắng về định nghĩa và kỹ năng về bất đẳng thức, bất phương trình, slovenija-expo2000.com xin share với các bạn bài: Ôn tập chương 4 trực thuộc phần đại số lớp 10. Với lý thuyết và các bài tập có giải mã chi tiết, mong muốn rằng đây đang là tài liệu có ích giúp các bạn học tập xuất sắc hơn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Ôn tập chương 4 đại số 10

*

Ôn tập lý thuyếtHướng dẫn giải bài xích tập sgk

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Bất đẳng thức => xem bỏ ra tiết

2. Bất phương trình và hệ bất phương trình => xem đưa ra tiết

3. Lốt của nhị thức bậc nhất => xem chi tiết

4. Bất phương trình hàng đầu hai ẩn => xem chi tiết

5. Lốt của tam thức bậc nhị => xem chi tiết 


Câu 1: trang 106 sgk Đại số 10

Sử dụng vệt bất đẳng thức để viết những mệnh đề sau:

a) (x) là số dương

b) (y) là số không âm

c) với mọi số thực (α, | α|) là số ko âm

d) Trung bình cộng của nhị số dương (a) và (b) không bé dại hơn mức độ vừa phải nhân của chúng.


Câu 2: trang 106 sgk Đại số 10

Có thể rút ra kết luận gì về lốt của nhị số (a) và (b) giả dụ biết:

a) (ab>0)

b) (a over b > 0)

c) (ab=> Xem chỉ dẫn giải


Câu 6: trang 106 sgk Đại số 10

Cho (a, b, c > 0). Chứng tỏ rằng: (a + b over c + b + c over a + c + a over b ge 6)


Câu 7: trang 107 sgk Đại số 10

Điều khiếu nại của một bất phương trình là gì? nỗ lực nào là nhì bất phương trình tương đương?


Câu 8: trang 107 sgk Đại số 10

Nêu quy tắc màn trình diễn hình học tập nghiệm của bất phương trình (ax+byleq c)


Câu 9: trang 107 sgk Đại số 10

Phát biểu định lí về dấu của tam thức bậc hai.


Câu 11: trang 107 sgk Đại số 10

a) bằng phương pháp sử dụng hằng đẳng thức (a^2-b^2= (a-b)(a+b))

Hãy xét dấu (f(x)= x^4– x^2+6x – 9)và (g(x) = x^2– 2x - 4 over x^2 - 2x)

b) Hãy kiếm tìm nghiệm nguyên của bất phương trình sau: (x(x^3– x + 6) > 9)
Xem thêm: Hình Hypebol - Đường Hypebol

Câu 12: trang 107 sgk Đại số 10

Cho (a, b, c) là độ dài bố cạnh của một tam giác. áp dụng định lí về lốt của tam thức bậc nhì , chứng tỏ rằng: (b^2x^2-(b^2 + c^2-a^2)x + c^2> 0,forall x)


Câu 13: trang 107 sgk Đại số 10

Biểu diễn hình học tập nghiệm của hệ bất phương trình số 1 hai ẩn

 (left{ matrix3x + y ge 9 hfill cr x ge y - 3 hfill cr 2y ge 8 - x hfill cr y le 3 hfill cr ight.)