- Chọn bài xích -Bài 1: giới hạn của dãy sốBài 2: số lượng giới hạn của hàm sốBài 3: Hàm số liên tụcÔn tập chương 4

Xem tổng thể tài liệu Lớp 11: trên đây

Sách giải toán 11 Ôn tập chương 4 giúp cho bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 11 để giúp bạn rèn luyện kỹ năng suy luận hợp lí và vừa lòng logic, hình thành kĩ năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào những môn học khác:

Bài 1 (trang 141 SGK Đại số 11): Hãy lập bảng liệt kê những giới hạn quan trọng đặc biệt của hàng số với giới hạn đặc trưng của hàm số.

Bạn đang xem: Ôn tập chương 4 đại số 11

Lời giải:

*

Bài tập từ luận

Bài tập trắc nghiệm

Bài 2 (trang 141 SGK Đại số 11 Ôn tập): cho hai hàng số (un) và (vn). Biết |un – 2| ≤ vn với mọi n với lim toàn quốc = 0. Có tóm lại gì về số lượng giới hạn của dãy số (un)?

Lời giải:

Lấy số dương ε bé bỏng tùy ý bất kì:

⇒ có một trong những n0 thỏa mãn: |vn| 0.

⇒ |un – 2| n n| 0 trở đi

⇒ lim (un – 2) = 0

⇒ lim un = 2.

Bài tập trường đoản cú luận

Bài tập trắc nghiệm

Bài 3 (trang 141 SGK Đại số 11 Ôn tập): thương hiệu một học viên được mã hóa do số 1530. Hiểu được mỗi chữ số trong các này là quý hiếm một trong các biểu thức A, H, N, O với

*

Hãy cho thấy tên của học sinh này, bằng phương pháp thay những chữ số bên trên bởi những chữ kí hiệu biểu thức tương ứng.

Lời giải:

*

*
*

Khi chuyển đổi chữ số 1530 bởi những biểu thức giới hạn khớp ứng ta được chữ HOAN là tên các bạn học sinh đang cho.

Bài tập từ bỏ luận

Bài tập trắc nghiệm

Bài 4 (trang 142 SGK Đại số 11):

a. Bao gồm nhận xét gì về công bội của những cấp số nhân lùi vô hạn?

b. đến ví dụ về một cung cấp số nhân lùi vô hạn và gồm công bội là số âm và một cung cấp số nhân lùi vô hạn tất cả công bội là số dương với tính tổng của các cấp số nhân đó.


Lời giải:

*

Bài tập trường đoản cú luận

Bài tập trắc nghiệm

Bài 5 (trang 142 SGK Đại số 11): Tìm những giới hạn sau:


*

Lời giải:

*

*


*

(Vì x Bài 6 (trang 142 SGK Đại số 11): đến hai hàm số f(x) = …

*

Lời giải:


*
*

b) nhận ra hình a) lúc x → +∞ thì y → +∞

⇒ Hình a) là trang bị thị hàm số y = g(x).

Hình b) khi x → +∞ thì y → -1

⇒ Hình b) là thiết bị thị hàm số y = f(x).

Bài tập trường đoản cú luận

Bài tập trắc nghiệm

Bài 7 (trang 143 SGK Đại số 11): Xét tính tiếp tục trên R của hàm số:

*

Lời giải:


*

*

⇒ g(x) liên tiếp tại 2.

Vậy hàm số g(x) thường xuyên trên R.

Bài tập từ luận

Bài tập trắc nghiệm

Bài 8 (trang 143 SGK Đại số 11): chứng minh rằng phương trình x5 – 3x4 + 5x – 2 = 0 có tối thiểu ba nghiệm nằm trong tầm (-2; 5)

Lời giải:

Đặt f(x) = x5 – 3x4 + 5x – 2

f(x) là hàm đa thức nên liên tục trên R.

Ta có: f(0) = –2 0

f(2) = -8 0

⇒ f(0).f(1) Bài 9 (trang 143 SGK Đại số 11): Mệnh đề như thế nào sau đó là mệnh đề đúng?

A.Một hàng số có giới hạn thì luôn luôn luôn tăng hoặc luôn luôn giảm.

B.Nếu (un) là dãy số tăng thì lim un = + ∞ .

Xem thêm: Tải Tranh To Màu Cho Be 2 Tuổi Tập Tô, Tải Miễn Phí 200+ Tranh Tô Màu Đẹp Nhất Cho Bé

C.Nếu lim un = + ∞ cùng lim toàn nước = + ∞ thì lim (un – vn) = 0

D.Nếu un = an và – 1 n = 0.

Lời giải:

Chọn câu trả lời D.

Giải thích :

*

Bài tập trường đoản cú luận

Bài tập trắc nghiệm

Bài 10 (trang 143 SGK Đại số 11):

*

Lời giải:

Chọn câu trả lời B.

Giải ưa thích :

*

Bài tập từ luận

Bài tập trắc nghiệm

Bài 11 (trang 143 SGK Đại số 11):

*

Lời giải:

Chọn đáp án C.

Giải thích:

un là tổng n số hạng đầu tiên của CSN gồm số hạng đầu u1 = √2, công bội q = √2.

*

+ lưu giữ ý: Đây không phải tổng của CSN lùi vô hạn vị công bội q > 1 phải không thể áp dụng công thức tổng của CSN lùi vô hạn.


Bài tập tự luận

Bài tập trắc nghiệm

Bài 12 (trang 144 SGK Đại số 11):

*

Lời giải:

*

Bài tập từ bỏ luận

Bài tập trắc nghiệm

Bài 13 (trang 144 SGK Đại số 11):

*

Lời giải:

*

Bài tập từ bỏ luận

Bài tập trắc nghiệm

Bài 14 (trang 144 SGK Đại số 11): cho hàm số:

*

Lời giải:

Chọn đáp án D.

Giải mê say :

Ta có:

*

Bài tập tự luận

Bài tập trắc nghiệm

Bài 15 (trang 144 SGK Đại số 11): mang đến phương trình -4x3 + 4x- 1 = 0 (1)

Mệnh đề sai: