03 đề sau cuối trong tập đề thi ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 Toán. Chúc những em học tập tốt.

Bạn đang xem: Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn toán có đáp án

Đề số 10

Bài 1: Đặt tính rồi tính

20438 + 57806

82495 – 30617

20415 x 3

18531 : 4 

Bài 2:Tính quý giá của từng biểu thức sau:

a.15000 + 45000 : 3

b.( 15000 + 45000 ) : 3

c) 213 + 321 x 3

d) 216 : 4 : 2

e) 12 456 – 6 783 + 21 564

g) 12 : 4 x 9

Bài 3: search y.

a) y + 124 = 316

b) 253 + y = 451 

c) y x 5 = 135

d) 7 x y = 217

e) y – 285 = 148

g) 285 – y = 148

h) y : 8 = 216

k) 216 : y = 8

n) ( y : 3 ) + 214 = 324

m) y x 6 = 240 x 2

Bài 4:

Một hình chữ nhật có nửa chu vi 15cm. Chiều rộng lớn 6cm.Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

Bài 5: Một hình chữ nhật tất cả chiều dài 18cm cùng gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi và mặc tích của hình chữ nhật đó.


Bài 6: Một hình chữ nhật tất cả chiều rộng lớn 6 cm và bởi chiều dài. Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật đó. 

Bài 7: Một hình chữ nhật bao gồm chu vi 56 cm và chiều rộng bằng chu vi. Tính diện tích của hình chữ nhật đó.

Bài 8: Một hình vuông vắn có cạnh 6 dm. Tính chu vi và ăn mặc tích của hình vuông vắn đó. 

Bài 9: Một sảnh chơi hình vuông vắn có chu vi 36 m. Tính diện tích s của sân chơi đó.

Bài 10: Mẹ năm nay 36 tuổi. Tuổi con bởi tuổi mẹ. Hỏi chị em hơn con từng nào tuổi ?

Bài 11: Mẹ năm nay 36 tuổi. Tuổi con bằng tuổi mẹ. Hỏi cả hai bà mẹ con trong năm này bao nhiêu tuổi ?

Bài 12: vào kho có 21 356 kg gạo. Buổi sáng người ta đã bán tốt 6 783 kg gạo, buổi chiều bán được 9 453 kilogam gạo. Hỏi trong kho còn sót lại bao nhiêu ki – lô – gam gạo ? ( Giải bằng 2 cách)  

Bài 13: Một shop có 15 000 m vải hoa. Siêu thị đã bán được số vải vóc đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải vóc hoa ?

Bài 14: Đặt đề toán theo bắt tắt sau rồi giải:

*

Bài 15: bao gồm 35 chiếc kẹo chia đầy đủ cho 5 em. Hỏi 8 em thì cần có bao nhiêu loại kẹo để phân chia ?

Bài 16: gồm 48 học sinh xếp thành 6 hàng. Hỏi 4 sản phẩm thì bao gồm bao nhiêu học viên ?

Bài 17: gồm 72kg gạo chia hầu như vào 9 túi. Hỏi có 40kg gạo thì chia được vào mấy túi?

Bài 18: Một người quốc bộ trong 4 tiếng đi được 20km. Hỏi nếu bạn đó đi 35km thì mất mấy giờ đồng hồ ?

Bài 19:Tính nhanh :

a) 25 + 63 + 37 + 75

b) 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9 


Bài 20: Tìm một số biết rằng nếu như số đó chia cho 2 rồi cộng với 15 thì được 24. 

Bài 21: Tính diện tích s của hình G.

*
Bài 22: Một hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi hình vuông cạnh 6cm. Chiều lâu năm hình chữ nhật là 7cm. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

Bài 23: Một hình vuông có chu vi bởi chu vi một hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 9cm, chiều rộng lớn 5cm. Tính diện tích của hình vuông vắn đó. 

Bài 24: Số to là 18, số bé là 6. Hỏi số khủng gấp mấy lần số nhỏ nhắn ?

Bài 25: Số bự là 18, số bé bỏng là 6. Hỏi số bé bỏng bằng một phần mấy số mập ?

Đề số 11:

Bài 1: Tính giá trị biểu thức

52 + 81 : 9

100- 13 x 7

78 : 6 + 96 : 8

19 x 5 + 2

14 – 48 : 6

528 : 4 – 318 : 3

Bài 2: tìm x

936 : x = 3

x : 5 = 121 ( dư 4)

x : 5 = 125

x : 6 = 18 ( dư 2)

Muốn tìm số chia, số bị phân chia ta làm núm nào?

Bài 3: Lớp 3 chiều có 20 học sinh nữ cùng 22 học sinh nam. Cô giáo cử 1/8 số học sinh của lớp đI thi học viên giỏi. Hỏi gia sư đã cử mấy ban đi thi học viên giỏi?

Bài 4: Hãy điền dấu ( + , – , x, : ) vào nơi trống tương thích để được những biểu thức có giá trị.

Xem thêm: Giải Tập Bản Đồ Tranh Ảnh Bài Tập Lịch Sử 8 Ngắn Nhất, Giải Tập Bản Đồ Lịch Sử Lớp 8 Ngắn Nhất

15….3…..7 = 38

15 …..3…..7 = 35

15 …3….7 = 52

15…3….7 = 19

Đề số 12:

Bài 1: Đọc những số sau: 3003 , 7067, 5055, 1921

Bài 2: Viết những số sau:

a. Tám ngàn bẩy trăm linh hai

b. 9 nghìn, 9 chục

c. 2 nghìn, 8 trăm, 6 đơn vị

d. 6 nghìn 5 trăm

Bài 3: Viết các số sau thành tổng theo mẫu:

4765= 4000 + 700 + 60 + 5

7608 =

9469 =

5074 =

5555 =

2004 =

Bài 4 Nêu phương pháp tính diện tích hình chữ nhật và chu vi hình chữ nhật.

Bài 5: Một mảnh vườn hình chữ nhật gồm chiều dài là 168m, chiều rộng bởi một nửa chiều dài. Tính chu vi,diện tich mảnh vườn đó?

Bài 6: Viết những số gồm 4chữ số, biết từng chữ số thua cuộc hơn chữ số đứng trước 2 đối chọi vị