TOP 6 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 theo Thông tứ 22, tất cả đáp án, trả lời chấm và bảng ma trận 4 cường độ kèm theo.

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập học kì 2 môn toán lớp 3 hay nhất 2022

Qua đó, góp thầy cô gồm thêm nhiều kinh nghiệm tay nghề xây dựng đề thi học tập kì 2 năm 2021 - 2022 mang đến học sinh.

Thông qua 6 đề thi cuối kì 2 môn Toán lớp 3, còn hỗ trợ các em nắm chắc những dạng bài tập thường gặp trong đề thi, luyện giải đề thật thuần thục để ôn thi học kì 2 hiệu quả. Ngoại trừ ra, bao gồm thể xem thêm đề thi học tập kì 2 môn giờ Việt. Vậy mời thầy cô và các em cùng cài miễn tổn phí 6 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3:


Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 1Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 1

Ma trận đề chất vấn môn Toán học tập kì 2 lớp 3

Mạch kiến thức, kĩ năng

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số học: Nhân, phân chia số bao gồm hai, bố chữ số mang đến số có một chữ số, số lập tức trước. Tìm quý giá x. Tính giá trị của y. Giải toán

Số câu

1

1

1

1

1

1

2

4

Câu số

1

6

2

7

8

9

1,2

6,7,8,9

Số điểm

1.0

1,0

1,0

1,0

1,5

1,5

2,0

5,0

Đại lượng cùng đo đại lượng: Đơn vị đo độ dài; khối lượng; thời gian.

Số câu

1

1

Câu số

3

3

Số điểm

1,0

1,0

nguyên tố hình học: nhận ra trung điểm, Tính 2 lần bán kính của hình tròn

Số câu

1

1

2

Câu số

4

5

4,5

Số điểm

1,0

1,0

2,0

Tổng

Số câu

2

1

2

1

1

1

1

5

4

Số điểm

2,0

1,0

2,0

1,0

1,0

1,5

1,5

5,0

5,0

Tỉ lệ

30%

30%

25%

15%


Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

UBND THÀNH PHỐ…….. TRƯỜNG TIỂU HỌC 

BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂMNĂM HỌC: 2021 - 2022Môn: Toán 3Thời gian: 40 phút (không nói giao bài)

Khoanh vào vần âm trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. (1 điểm) Khoanh vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng

a. Số liền trước của số 19890 là:

A. 19891 B. 19890C. 18900D. 19889

b. Số bự nhất trong những số 25 987; 10 876; 99 876; 54 287 là:

A. 10 876 B. 25 987C. 99 876D. 54 287

Câu 2: (1 điểm) chủ nhật vào đầu tháng là ngày mùng 5, nhà nhật tiếp theo hồi tháng là ngày mấy?

A. 12 B. 25 C. 24D. 30

Câu 3: (1 điểm). Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống:


a) 25 dam + 17 dam = 420m ☐

b) 4m5cm > 450 cm☐


c) 999 g + 1kg = 1000 kg☐

d) 12dm 5cm = 125cm☐


Câu 4: (1 điểm) Trong mẫu vẽ trên:


A. C là trung điểm của đoạn AD

B. C là trung điểm của đoạn AN

D. N là trung điểm của đoạn AMCâu 5: (1 điểm) Đường kính của một hình tròn trụ là 60cm thì bán kính của hình trụ đó là:

A. 30cm B. 120cm C. 20cmD. 240cm


Câu 6: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 45 367 + 6123 b. 98 746 -12 253 c. 57 897 : 7 d. 1984 x 3

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Câu 7: (1 điểm) search x


a) 1999 + x = 2005

.................................................

.................................................

.................................................


b) x : 4 = 4117 + 183

.................................................

.................................................

.................................................


Câu 8: (1,5 điểm) có 7 thùng dầu như nhau đựng toàn bộ 63 lít dầu. Hỏi bao gồm 774 lít dầu thì nên cần bao nhiêu thùng như thế để đựng hết?

Bài giải

........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................


.........................................................................................................................................

Câu 9: (1,5 điểm)

a. Tính hiệu của số tự nhiên nhỏ dại nhất bao gồm hai chữ số cùng với số tự nhiên lớn nhất gồm một chữ số?

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

b. Kiếm tìm y, biết: y x 5 + y x 2 + y = 720

........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1

a) D.b) C.

Mỗi ‎ đúng được 0,5 điểm

Câu 2

A.

1điểm

Câu 3

a, Đ b, S c, S d, Đ

Mỗi ‎ đúng được 0,25 điểm

Câu 4

A.

1điểm

Câu 5

A

1điểm

Câu 6

a. 51490b. 86493c. 8271d. 5952

Mỗi ‎ đúng được 0,25 điểm

Câu 7

Tìm y:

a. 1999 + x = 2005

x = 2005 - 1999

x = 6

b. x : 4 = 4117 + 183

x : 4 = 4300

x = 4300 x 4

x = 17200

Mỗi ‎ đúng được 0,5 điểm

Câu 8

Bài giải

Mỗi thùng đựng số l dầu là:

63 : 7 = 9 (l dầu)

774l dầu đựng số thùng là là:

774 : 9 = 86 (thùng)

Đáp số: 86 thùng

1,5 điểm

Câu 9

a. Hiệu của số tự nhiên bé dại nhất bao gồm hai chữ số với số tự nhiên lớn nhất gồm một chữ số?

99 – 9 = 90

b. Search y, biết:

y x 5 + y x 2 + y = 720

y x ( 5 + 2 + 1) = 720

y x 8 = 720

y = 720 : 8

y = 90

0,5 điểm

1 điểm


Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Ma trận đề đánh giá môn Toán học tập kì 2 lớp 3

Mạch con kiến thức, kĩ năngSố câu với số điểmMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTLTNTL

Số học: search số tức thì sau của một số, đối chiếu số gồm bốn hoặc năm chữ số; phép cộng, phép trừ bao gồm nhớ không thường xuyên và không thực sự hai lần trong phạm vi 10 000 với 100 000; Nhân, phân tách số tất cả bốn chữ số với (cho) số tất cả một chữ số.

Số câu

1

1

1

1

1

1

2

4

Câu số

1

3

6

4

7

10

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

4,0

Đại lượng và đo đại lượng: Đổi các đơn vị đo độ dài; biết đơn vị chức năng đo diện tích s (cm2); ngày, nhấn biết một trong những loại tiền Việt Nam.

Số câu

1

1

Câu số

5

Số điểm

1,0

1,0

Yếu tố hình học: hình chữ nhật, hình vuông, chu vi, diện tích.

Số câu

1

1

2

Câu số

2

9

Số điểm

1,0

1,0

2,0

Giải vấn đề bằng hai phép tính tương quan đến rút về đơn vị.

Số câu

1

1

Câu số

8

Số điểm

1,0

1,0

Tổng

Số câu

2

1

2

1

1

2

1

5

5

Số điểm

2,0

1,0

2,0

1,0

1,0

2,0

1,0

5,0

5,0

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Trường tè học...........................

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM 2021 - 2022MÔN: TOÁN LỚP 3Thời gian: 40 phút (không nhắc phát đề)

Câu 1. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. (1 điểm)

a) Số ngay tức khắc trước của số 80 419 là số:

A. 80 418 B. 80 320C. 80 429 D. 80 410

b) Số ngay thức thì sau của số 63 399 là số:

A. 63 398 B. 63 400C. 63 301 D. 63 300

Câu 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước công dụng đúng. (1 điểm)


a) Hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 8cm, chiều rộng lớn 6cm. Chu vi hình chữ nhật kia là:

A. 14 centimet B. 16 cmC. 28 cm D. 38 cm

b) hình vuông có cạnh 8cm. Diện tích hình vuông đó là:

A. 12 cm2 B. 64 cm2C. 32 cm2D. 60 cm2

Câu 3. Số ? (1 điểm)

a) 52 639; 52 640; 52 641 ; ............... ; .............. ; .............. ..

b) 45 300; 45 400; ................ ; ............... ; 45 700 ; ................

Câu 4. Đặt tính rồi tính: (1 điểm)


a) 56727 + 24105

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………


b) 94852 - 77539

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………


Câu 5. Điền : >; B. 92 C.100D. 126

b) Biểu thức 160 : 4 x 2 có giá trị là:

A. 80 B. 60C. 40D. 20

Câu 7. Viết vào khu vực chấm: (1 điểm)

Hãy viết những số II, VI, V, VII, IV, IX.

a) Theo lắp thêm tự từ bé đến lớn:............................................................................................

b) Theo trang bị tự lớn bé bỏng đến bé:...........................................................................................

Câu 8. bài xích toán: (1 điểm)

Có 40kg con đường đựng rất nhiều trong 8 túi. Hỏi 15kg con đường đựng trong bao nhiêu túi?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Câu 9. Viết phép tính và hiệu quả vào khu vực chấm mang đến thích hợp: (1 điểm)

Một bức ảnh hình chữ nhật bao gồm chiều rộng lớn 8cm.Chiều dài gấp rất nhiều lần chiều rộng. Tính diện tích bức tranh đó?

Trả lời: Chiều dài bức tranh đó là: ..................................................................................

Diện tích bức tranh đó là: ..............................................................................................

Câu 10. tất cả 9638m vải, may mỗi cỗ quần không còn 3m. Hỏi có thể may được tất cả bao nhiêu bộ quần áo và còn vượt mấy mét vải?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Câu 1:

a) Ab) B

Câu 2:

a) Cb) B

Câu 3: 

a) 52 639; 52 640; 52 641; 52 642; 52 643; 52 644.

b) 45 300; 45 400; 45 500; 45 600; 45 700; 45 800

Câu 4: 

Câu 5:

a) 15dm4cm 9cm d) 1kg > 999g

Câu 6:

a) B

b) A

Câu 7: 

a) Theo trang bị tự từ nhỏ bé đến lớn: II, IV, V, VI, VII, IX.

b)Theo máy tự từ khủng đến bé: IX, VII, VI, V, IV, II.

Xem thêm: Trẻ Sinh Năm 2018 Tuổi Gì Và Phong Thủy Hợp Mệnh Tuổi 2018, Sinh Năm 2018 (2K18) Tuổi Gì

Câu 8:

Bài giải

Số kg đường đựng trong 1 túi là: (0,25 điểm)

40 : 8 = 5 (kg) (0,25 điểm)

Số túi đựng không còn 15 kg mặt đường là: (0,25 điểm)

15 : 5 = 3 ( túi) (0,25 điểm)

Đáp số: 3 túi đường.

Câu 9:

Bài giải

Một bức ảnh hình chữ nhật tất cả chiều rộng 8cm.Chiều dài gấp hai chiều rộng. Tính diện tích s bức tranh đó?