*Bạn đang xem: Ôn tập toán lớp


Danh mụcTất cảTiểu Học--Lớp 1----TOÁN HỌC LỚP 1------Tài liệu Toán lớp 1------Ôn tập theo tuần Toán lớp 1------Các đề thi, đề soát sổ Toán 1----TIẾNG VIỆT LỚP 1------Tài liệu giờ đồng hồ việt lớp 1------Ôn tập theo tuần giờ Việt lớp 1--Lớp 2----TOÁN HỌC LỚP 2------Tài liệu Toán lớp 2------Ôn tập theo tuần Toán lớp 2------Các đề thi, đề kiểm tra toán 2----TIẾNG VIỆT LỚP 2------Tài liệu giờ việt lớp 2------Ôn tập theo tuần giờ đồng hồ việt lớp 2--Lớp 3----TIẾNG ANH LỚP 3------Đề cương ôn tập giờ đồng hồ Anh lớp 3------Đề chất vấn theo UNIT - giờ Anh lớp 3------Đề thi học tập kì giờ đồng hồ Anh 3----TOÁN HỌC LỚP 3------Ôn tập theo tuần Toán lớp 3------Tài liệu Toán lớp 3------Các đề thi, đề đánh giá Toán 3----TIẾNG VIỆT LỚP 3------Tài liệu giờ Việt lớp 3------Các đề thi, đề soát sổ Tiếng việt lớp 3------Ôn tập theo tuần giờ đồng hồ Việt lớp 3--Lớp 4----TIẾNG ANH LỚP 4------Đề cương ôn tập giờ đồng hồ Anh lớp 4------Đề bình chọn theo UNIT - tiếng Anh lớp 4------Đề thi học tập kì giờ Anh 4----TOÁN HỌC LỚP 4------Tài liệu Toán lớp 4------Ôn tập theo tuần Toán lớp 4------Các đề thi, đề khám nghiệm Toán lớp 4----TIẾNG VIỆT LỚP 4------Tài liệu giờ đồng hồ Việt lớp 4------Ôn tập theo tuần tiếng Việt lớp 4------Các đề thi, đề kiểm soát Tiếng Việt lớp 4--Lớp 5----TOÁN HỌC LỚP 5------Ôn tập theo tuần Toán Lớp 5------Các đề thi, đề đánh giá Toán lớp 5----TIẾNG VIỆT LỚP 5------Ôn tập theo tuần giờ đồng hồ Việt Lớp 5------Đề thi, đề kiểm soát Tiếng Việt lớp 5----TIẾNG ANH LỚP 5------Đề cưng cửng ôn tập tiếng Anh lớp 5------Đề khám nghiệm theo UNIT - tiếng Anh lớp 5------Đề thi học kì giờ Anh 5Trung học Cơ sở--Lớp 6----TOÁN HỌC LỚP 6------Ôn tập theo chương Toán lớp 6--------(Số học) - Chương I. Ôn tập ngã túc về số từ bỏ nhiên--------(Số học) - Chương II. Số nguyên--------(Số học) - Chương III. Phân số--------(Hình học) - Chương I. Đoạn thẳng--------(Hình học) - Chương II. Góc------Các đề thi, đề khám nghiệm Toán lớp 6------Ôn tập theo tuần Toán lớp 6------Tài liệu Toán lớp 6------Đề cưng cửng ôn tập môn Toán lớp 6------Tóm tắt kim chỉ nan Toán lớp 6----NGỮ VĂN LỚP 6------Các đề thi, đề bình chọn Ngữ văn lớp 6------Đề cương ôn tập Ngữ Văn lớp 6----TIẾNG ANH LỚP 6------Đề cưng cửng ôn tập giờ đồng hồ Anh lớp 6----VẬT LÍ LỚP 6------Các đề thi, đề kiểm tra Vật Lí lớp 6----SINH HỌC LỚP 6------Các đề thi, đề bình chọn môn Sinh học lớp 6--Lớp 7----TOÁN HỌC LỚP 7------Các đề thi, đề bình chọn Toán học tập lớp 7------Ôn tập theo tuần Toán lớp 7------Ôn tập theo chương toán lớp 7--------(Đại số) - Chương I. Số hữu tỉ. Số thực--------(Đại số) - Chương II. Hàm số và đồ thị--------(Đại số) - Chương III. Thống kê--------(Đại số) - Chương IV. Biểu thức đại số--------(Hình học) - Chương I. Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng tuy vậy song--------(Hình học) - Chương II. Tam giác--------(Hình học) - Chương III. Quan hệ giữa những yếu tố trong tam giác. Những đường đồng quy của tam giác------Tài liệu Toán lớp 7------Đề cương ôn tập môn Toán lớp 7------Tóm tắt kim chỉ nan Toán lớp 7----NGỮ VĂN LỚP 7------Các đề thi, đề chất vấn Ngữ văn lớp 7------Đề cương ôn tập Ngữ Văn lớp 7----TIẾNG ANH LỚP 7------Đề cưng cửng ôn tập giờ Anh lớp 7----VẬT LÍ LỚP 7------Các đề thi, đề soát sổ Vật Lí lớp 7----SINH HỌC LỚP 7------Các đề thi, đề đánh giá môn Sinh học tập lớp 7--Lớp 8----TOÁN HỌC LỚP 8------Đề thi - Đề soát sổ Toán lớp 8------Chuyên đề Toán 8--------(ĐS) - chuyên đề 1: Phép nhân với phép chia những đa thức--------(ĐS) - chăm đề 2: Phân thức đại số--------(ĐS) - chuyên đề 3: Phương trình hàng đầu một ẩn--------(ĐS) - chuyên đề 4: Bất phương trình bậc nhất--------(HH) - chăm đề 5: Tứ giác--------(HH) - siêng đề 6: Đa giác. Diện tích s đa giác--------(HH) - chăm đề 7: Tam giác đồng dạng--------(HH) - siêng đề 8: Hình không gian------Đề cưng cửng ôn tập môn Toán lớp 8------Tóm tắt lý thuyết Toán lớp 8----HOÁ HỌC LỚP 8------Đề thi, đề soát sổ Hóa học tập lớp 8------Ôn tập chất hóa học lớp 8--------Bài tập chương I - Chất, Nguyên tử - Phân tử--------Bài tập chương II - làm phản ứng hóa học--------Bài tập chương III - Mol và đo lường hóa học--------Bài tập chương IV - Oxi - không khí--------Bài tập chương V - Hiđro - Nước--------Bài tập chương VI - Dung dịch------Đề cưng cửng ôn tập chất hóa học lớp 8----TIẾNG ANH LỚP 8------Đề cương ôn tập giờ đồng hồ Anh lớp 8----NGỮ VĂN LỚP 8------Các đề thi, đề kiểm tra Ngữ Văn lớp 8------Đề cưng cửng ôn tập Ngữ Văn lớp 8----VẬT LÍ LỚP 8------Các đề thi, đề soát sổ Vật Lí lớp 8----SINH HỌC LỚP 8------Các đề thi, đề bình chọn môn Sinh học lớp 8--Lớp 9----TOÁN HỌC LỚP 9------Những dạng cơ bản thường chạm chán trong câu hỏi lớp 9------Đề thi - Đề khám nghiệm Toán lớp 9------Chuyên đề Toán 9--------(ĐS) - chăm đề 1: Rút gọn biểu thức và các bài toán liên quan--------(ĐS) - siêng đề 2: Hàm số hàng đầu và hệ phương trình--------(ĐS) - siêng đề 3: Phương trình bậc hai--------(ĐS) - siêng đề 4: Phương trình quy về phương trình bậc hai--------(ĐS) - chăm đề 5: Giải bài toán bằng cách lập phương trình - hệ phương trình--------(HH) - chuyên đề 6: Hệ thức lượng trong tam giác vuông--------(HH) - chuyên đề 7: Đường tròn--------(HH) - chuyên đề 8: Góc của con đường tròn------Đề cương cứng ôn tập môn Toán lớp 9------Tóm tắt kim chỉ nan Toán lớp 9----HOÁ HỌC LỚP 9------Đề thi, đề chất vấn Hóa học tập lớp 9------Ôn tập chất hóa học lớp 9--------Bài tập chương I - những loại hợp hóa học vô cơ--------Bài tập chương II - Kim loại--------Bài tập chương III - Phi kim, sơ lược về bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học--------Bài tập chương IV - Hiđrocacbon, nhiên liệu--------Bài tập chương V - Dẫn xuất của hiđrocacbon, polime------Đề cương cứng ôn tập hóa học lớp 9----VẬT LÝ LỚP 9------Đề thi, đề kiểm tra Vật Lí lớp 9------Đề cương ôn tập đồ vật Lí lớp 9----TIẾNG ANH LỚP 9------Đề cưng cửng ôn tập giờ Anh lớp 9----SINH HỌC LỚP 9------Các đề thi, đề kiểm soát môn Sinh học lớp 9Trung học Phổ Thông--Lớp 10----TOÁN HỌC LỚP 10------Đề thi - Đề chất vấn Toán lớp 10------Đề cương cứng ôn tập môn Toán lớp 10------Chuyên đề Toán 10--------(ĐS) chuyên đề I: Mệnh đề- Tập hợp--------(ĐS) siêng đề II: Hàm số hàng đầu và bậc hai--------(ĐS) chuyên đề III: Phương trình--------(ĐS) chuyên đề IV: Bất đẳng thức - Bất phương trình--------(ĐS) chăm đề V: Thống kê--------(ĐS) chuyên đề VI: Cung với góc lượng giác--------(HH) chuyên đề VII: Vecto--------(HH) chăm đề VIII: Tích vô hương của hai vecto cùng ứng dụng--------(HH) chăm đề IX: cách thức toạ độ trong mặt phẳng----VẬT LÍ LỚP 10------Đề cương ôn tập thứ Lí lớp 10------Đề thi - khám nghiệm Vật Lí lớp 10----HOÁ HỌC LỚP 10------Ôn tập chất hóa học lớp 10--------Bài tập chương I - Nguyên tử--------Bài tập chương II - Bảng tuần hoàn cùng định chính sách tuần hoàn những nguyên tố hóa học--------Bài tập chương III - liên kết hóa học--------Bài tập chương IV - phản nghịch ứng hóa học--------Bài tập chương V - Halogen--------Bài tập chương VI - Oxi - giữ huỳnh--------Bài tập chương VII - tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học------Đề soát sổ học kỳ chất hóa học lớp 10------Đề thi - Đề kiểm soát Hóa học tập lớp 10------Đề cương ôn tập chất hóa học lớp 10----NGỮ VĂN LỚP 10--Lớp 11----TOÁN HỌC LỚP 11------Đề cương cứng ôn tập môn Toán lớp 11------Đề thi - Đề bình chọn Toán lớp 11------Chuyên đề Toán 11--------(ĐS) chuyên đề I: Hàm số - Phương trình lượng giác--------(ĐS) siêng đề II: tổ hợp - Xác suất. Nhị thức newton--------(ĐS) chuyên đề III: dãy số. Cấp số cộng.

Xem thêm: Glucôzơ Không Có Tính Chất Nào Sau Đây ? Glucozơ Không Có Tính Chất Nào Sau Đây

Cấp số nhân--------(ĐS) chăm đề IV: Giới hạn--------(ĐS) chuyên đề V: Đạo hàm--------(HH)Chuyên đề VI: tình dục vuông góc trong không gian----VẬT LÍ LỚP 11------Đề thi - Đề đánh giá Vật lí lớp 11------Chuyên đề thứ lí 11--------Chương I: Điện tích - Điện trường--------Chương II: loại điện không đổi--------Chương III: loại điện trong các môi trường--------Chương IV: sóng ngắn - cảm ứng điện từ--------Chương V: quang quẻ hình------Đề cương ôn tập thiết bị Lí lớp 11----HOÁ HỌC LỚP 11------Đề chất vấn học kỳ chất hóa học lớp 11------Chuyên đề chất hóa học 11--------Chương I - Điện li--------Chương II - Nitơ - photpho--------Chương III- Cacbon - Silic--------Chương IV- Đại cương hóa hữu cơ--------Chương V- Hiđrocacbon no--------Chương VI- Hiđrocacbon ko no--------Chương VII- Hiđrocacbon thơm, nguồn hiđrocacbon thiên nhiên--------Chương VIII- Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol--------Chương IX- Anđehit - Xeton - Axitcacboxylic------Đề cương ôn tập chất hóa học lớp 11----NGỮ VĂN LỚP 11--Lớp 12----ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA------Đề thi và giải đáp môn Toán------Đề thi và câu trả lời môn thứ Lý------Đề thi và câu trả lời môn Hóa Học----TOÁN HỌC LỚP 12------Đề cưng cửng ôn tập môn Toán lớp 12------Chuyên đề Toán 12--------Chuyên đề I: Hàm số--------Chuyên đề II: Hàm số nón - Hàm số logarit--------Chuyên đề III: Nguyên hàm - Tích phân--------Chuyên đề IV: Số phức--------Chuyên đề V: Khối nhiều diện--------Chuyên đề VI: Khối tròn xoay--------Chuyên đề VII: phương pháp toạ độ trong không gian------Đề thi - Đề soát sổ Toán 12------Ôn thi học tập kỳ----slovenija-expo2000.com ĐỘC QUYỀN PHÁT HÀNH ĐỀ ĐỊNH HƯỚNG THI THQG------Đề kim chỉ nan môn Lý thi THQG------Đề kim chỉ nan môn Toán thi THQG------Đề kim chỉ nan môn Hóa thi THQG------Đề kim chỉ nan môn Ngữ Văn thi THQG----VẬT LÍ LỚP 12------Đề cương ôn tập đồ Lí lớp 12------Chuyên đề thiết bị Lí 12--------Chương I: xấp xỉ điều hòa--------Chương II: Sóng cơ--------Chương III. Loại điện xoay chiều--------Chương IV: xấp xỉ điện từ--------Chương V: Sóng ánh sáng--------Chương VI: Lượng tử ánh sáng--------Chương VII: hạt nhân nguyên tử------Đề thi - Đề chất vấn Vật Lí 12----ĐỀ THI THỬ trung học phổ thông QG------Đề Toán--------Đề thi demo THPT đất nước môn Toán học ( trăng tròn đề)------Đề Lý--------Đề thi thử THPT giang sơn môn đồ dùng Lý ( 5 đề )--------Đề thi thử THPT quốc gia môn Lý (10 đề)------Đề Hóa--------Đề thi demo THPT tổ quốc môn hóa học ( 5 đề )--------Đề thi test THPT nước nhà môn chất hóa học ( đôi mươi đề )----HOÁ HỌC LỚP 12------Đề cương ôn tập hóa học lớp 12------Một số dạng bài thường gặp trong đề thi trung học phổ thông quốc gia------Chuyên đề Hóa 12--------Bài tập chương I: Este - lipit--------Bài tập chương II: Cacbohiđrat--------Bài tập chương III: Amin - amino axit - peptit - protein--------Bài tập chương IV: Polime--------Bài tập chương V: đại cưng cửng kim loại--------Bài tập chương VI: Kiềm - kiềm thổ - nhôm--------Bài tập chương VII: sắt - crom -đồng------Đề thi - Đề chất vấn Hóa 12------Đề kiểm tra học kỳ hóa học lớp 12----NGỮ VĂN LỚP 12