toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

Chọn câu trả lời C

Rõ ràng CaO, Na2O, K2O là oxit bazo. Lúc tan trong nước sản xuất dd bazo.

Bạn đang xem: Oxit nào dưới đây thuộc loại oxit axit

CrO3 là 1 trong những oxit axit bởi khi chảy trong nước tạo thành dung dịch axit tùy vào màu sắc dung dịch axit thu được nhưng ta kết luận axit được chế tác thành.

+ nếu như dung dịch bao gồm màu đá quý ⇒ CrO3 + H2O → H2CrO4

+ nếu như dung dịch tất cả màu domain authority cam ⇒ 2CrO3 + H2O → H2Cr2O7

⇒ chọn CCác oxit của crom: (a) Cr2O3, (b) CrO, (c)CrO3. Sắp xếp theo vật dụng tự oxit axit, oxit bazơ, oxit  lưỡng tính là

A. b, a, c.

B. c, b, a.

C. c, a, b.

D. a, b, c.


Các oxit của crom: (a) Cr2O3, (b) CrO, (c)CrO3. Thu xếp theo lắp thêm tự oxit axit, oxit bazơ, oxit lưỡng tính là

A. B, a, c.

B. C, b, a.

C. C, a, b.

D. A, b, c.


Cho các phát biểu sau:

(a) vào bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, crom thuộc team VIIIB.

(b) Crom không tác dụng với dung dịch axit HNO3 và H2SO4 quánh nguội.

(c) khi thêm hỗn hợp kiềm vào muối bột cromat sẽ khởi tạo thành đicromat.

(d) Trong môi trường axit, muối bột crom(VI) bị khử thành muối crom(III).

(e) CrO là oxit bazơ, Cr2O3 là oxit lưỡng tính, CrO3 là oxit axit.

(g) CuO nung lạnh khi chức năng với NH3 hoặc CO các thu được Cu.

(h) lưu giữ huỳnh, photpho, ancol etylic phần nhiều bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3.

Số phát biểu đúng là

A. 5

B. 6.

C. 4

D. 7.


Lớp 12 chất hóa học
1
0

Cho các phát biểu sau:

(a) trong bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học, crom thuộc đội VIIIB.

(b) Crom không công dụng với hỗn hợp axit HNO3 và H2SO4 quánh nguội.

(c) lúc thêm hỗn hợp kiềm vào muối cromat sẽ khởi tạo thành đicromat.

(d) Trong môi trường axit, muối crom(VI) bị khử thành muối bột crom(III).

(e) CrO là oxit bazơ, Cr2O3 là oxit lưỡng tính, CrO3 là oxit axit.

(g) CuO nung lạnh khi tính năng với NH3 hoặc CO hồ hết thu được Cu.

(h) lưu giữ huỳnh, photpho, ancol etylic hầu hết bốc cháy khi tiếp xúc cùng với CrO3.

Số phát biểu đúng là

A. 5

B. 6

C. 4

D. 7


Lớp 12 hóa học
1
0

Cho những phát biểu sau:

(a) vào bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, crom thuộc team VIIIB.

(b) Crom không tính năng với dung dịch axit HNO 3 cùng H 2 SO 4 quánh nguội.

(c) khi thêm hỗn hợp kiềm vào muối cromat sẽ tạo nên thành đicromat.

(d) Trong môi trường axit, muối bột crom(VI) bị khử thành muối hạt crom(III).

(e) CrO là oxit bazơ, Cr 2 O 3 là oxit lưỡng tính, CrO 3 là oxit axit.

(g) CuO nung lạnh khi tính năng với NH 3 hoặc CO đều thu được Cu .

(h) lưu huỳnh, photpho, ancol etylic phần lớn bốc cháy lúc tiếp xúc cùng với CrO 3 .

Số phát biểu đúng là

A. 5.

B. 6.

C. 4.

D. 7.


Lớp 12 hóa học
1
0

Cho các phát biểu sau:

(a) vào bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học, crom thuộc team VIIIB.

(b) Crom ko tan trong dung dịch axit HNO3 cùng H2SO4 đặc nguội.

(c) lúc thêm dung dịch kiềm vào muối bột cromat sẽ khởi tạo thành đicromat.

(d) Trong môi trường kiềm, muối bột crom(III) bị khử thành muối hạt crom(II).

(e) CrO là oxit bazơ, Cr2O3 là oxit lưỡng tính, CrO3 là oxit axit.

(g) CuO nung nóng khi tác dụng với NH3 hoặc CO hồ hết thu được Cu.

(h) lưu lại huỳnh, photpho, ancol etylic phần lớn bốc cháy lúc tiếp xúc với CrO3.

Số tuyên bố đúng là

A. 6

B. 4

C. 5

D. 7


Lớp 12 hóa học
1
0

Cho những phát biểu sau:

(a) sắt kẽm kim loại sắt tất cả tính truyền nhiễm từ.

(b) vào tự nhiên, crom chỉ tồn tại ở dạng đối chọi chất.

(c) fe OH 3 là hóa học rắn gray clolor đỏ.

(d) CrO 3 là một trong oxit axit.

Số phát biểu đúng là:

A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 1.


Lớp 12 hóa học
1
0

Cho các phát biểu sau:

(a) Dung dịch các thành phần hỗn hợp

*
làm mất màu hỗn hợp K M n O 4  

 

(b) F e 2 O 3  có trong tự nhiên và thoải mái dưới dạg quặng hematit.

(c) C r ( O H ) 3 chảy được trong hỗn hợp axit mạnh dạn và kiềm.

Xem thêm: U0 Là Gì - Top 10 Mới Nhất 2021

(d) C r O 3  là oxit axit, tính năng với H 2 O chỉ tạo ra một axit.

Số tuyên bố đúng là

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4


Lớp 12 chất hóa học
1
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Khoá học tập trên OLM (olm.vn)