Bạn đang xem: Phân phối chương trình toán 10

*
4 trang
*
trường đạt
*
*
44904
*
22Download
Bạn vẫn xem tư liệu "Phân phối chương trình môn Toán – lớp 10 (chuẩn)", để thiết lập tài liệu nơi bắt đầu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD sinh sống trên


Xem thêm: Hoàng Cảnh Du Thượng Ẩn - Lộ Diện Nam Chính Tin Đồn Của Thượng Ẩn Remake

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNHMÔN TOÁN – LỚP 10 (Chuẩn)(Áp dụng từ năm học 2008-2009)------------------------Cả năm: 37 tuần, 105 tiếtHọc kỳ I: 19 tuần, 54 tiếtHọc kỳ II: 18 tuần, 51 tiếtI. PHÂN phân tách THEO HỌC KỲ VÀ TUẦN HỌC:Cả năm 123 tiếtĐại số 62 tiếtHình học 43 tiếtHọc kỳ I19 tuần54 tiết32 tiết13 tuần đầu x 2 ngày tiết = 26 tiết6 tuần cuối x 1 ngày tiết = 6 tiết22 tiết13 tuần đầu x 1 ngày tiết = 13 tiết3 tuần thân x 2 tiết = 6 tiết3 tuần cuối x 1 máu = 3 tiếtHọc kỳ II18 tuần51 máu 30 tiết12 tuần đầu x 2 ngày tiết = 24 tiết6 tuần cuối x 1 tiết = 6 tiết21 tiết12 tuần đầu x 1 tiết = 12 tiết3 tuần giữa x 2 huyết = 6 tiết3 tuần cuối x 1 tiết = 3 tiếtII. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH:ĐẠI SỐHọc kỳ IChươngTuần thứTiết thứMụcChương IMệnh đề–Tập hợp(9 tiết)11§1. Mệnh đề 223Bài tập4§2. Tập hợp. Bài bác tập 35§3. Các phép toán tập hợp. Bài xích tập 6§4. Những tập thích hợp số. Bài xích tập 47§5. Số gần đúng. Không đúng số. 8Bài tập 59Ôn tập chương IChương IIHàm số hàng đầu và bậc hai(8 tiết)10§1. Hàm số. Bài bác tập 61112§2. Hàm số y = ax + b713Bài tập14§3. Hàm số bậc hai. Bài xích tập 81516Ôn tập chương II917Kiểm tra chương I với chương IIChương IIIPhương trình.Hệ phương trình(10 tiết)18§1. Đại cưng cửng về phương trình. Bài tập 101920§2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai. Bài xích tập 1121ChươngTuần thứTiết thứMụcChương IIIPhương trình.Hệ phương trình1122Bài tập (tiếp theo)1223§3. Phương trình với hệ phương trình hàng đầu nhiều ẩnBài tập (có thực hành máy vi tính cầm tay)24132526Ôn tập chương III1427Kiểm tra chương IIIChương IVBất đẳng thức. Bất phương trình1528§1. Bất đẳng thức. Bài tập 1629Ôn tập và kiểm tra cuối học kỳ I(3 tiết)1730Ôn tập cuối học tập kỳ I 18311932Kiểm tra học tập kỳ IHọc kỳ IIChương IVBất đẳng thức. Bất phương trình(14tiết)2033§2. Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn342135Bài tập36§3. Vết của nhị thức bậc nhất. Bài bác tập 223738§4. Bất phương trình số 1 hai ẩn. Bài tập 233940§5. Dấu của tam thức bậc hai.244142Bài tập2543Ôn tập chương IV44Kiểm tra chương IVChương VThống kê(8 tiết)2645§1. Bảng phân bố tần số và tần suất. Bài tập 46§2. Biểu đồ. Bài bác tập 2747§3. Số vừa đủ cộng, Số trung vị. Mốt48Bài tập (có thực hành máy tính cầm tay)2849§4. Phương sai cùng độ lệch chuẩn.50Bài tập (có thực hành máy vi tính cầm tay)2951Ôn tập chương V (có thực hành máy tính cầm tay)52Kiểm tra chương VChương VICung cùng góc lượng giác. Phương pháp lượng giác.(9 tiết)3053§1. Cung với góc lượng giác. Bài tập 543155§2. Quý hiếm lượng giác của một cung. Bài bác tập 563257§3. Phương pháp lượng giác. Bài bác tập 335834593560Ôn tập chương VIÔn tập và kiểm tra cuối năm(2 tiết)3661Ôn tập cuối năm3762Kiểm tra cuối nămHÌNH HỌCHọc kỳ IChươngTuần thứTiết thứ MụcChương IVectơ(13 tiết)11§1. Các định nghĩa 22Câu hỏi và bài xích tập33§2. Tổng với hiệu của nhì vectơ 4455Câu hỏi và bài xích tập66§3. Tích của vectơ với cùng một số. Bài tập 778899§4. Hệ trục toạ độ 10101111Câu hỏi và bài tập1212Ôn tập chương I1313Kiểm tra chương IChương IITích vô hướng của hai vectơ cùng ứng dụng(12 tiết)Học kỳ I: 6 tiết1414§1. Quý giá lượng giác của một góc ngẫu nhiên từ 00 mang lại 1800. Bài xích tập 151516§2. Tích vô vị trí hướng của hai vectơ 171618Câu hỏi và bài xích tập19Ôn tập và đánh giá cuối học tập kỳ I(3 tiết)1720Ôn tập cuối học tập kỳ I1821Kiểm tra học tập kỳ I1922Trả bài xích kiểm tra học tập kỳ I.Học kỳ IIChươngTuần thứTiết sản phẩm công nghệ MụcChương IITích vô hướng của hai vectơ cùng ứng dụng(12 tiết)Học kỳ II: 6 tiết2023§3. Những hệ thức lượng trong tam giác cùng giải tam giác 212422252326Câu hỏi và bài tập24272528Ôn tập chương IIChương III:Phương pháp toạ độ trong khía cạnh phẳng(12 tiết)2629§1. Phương trình con đường thẳng 2730283129323033Câu hỏi và bài bác tập31343235Kiểm tra cuối chương II với giữa chương III36§2. Phương trình đường tròn 3337Câu hỏi và bài xích tập38§3. Phương trình đường elip3439Câu hỏi và bài tập40Ôn tập chương IIIÔn tập và chất vấn cuối năm(3 tiết)3541Ôn tập cuối năm3642Kiểm tra cuối năm3743Trả bài bác kiểm tra cuối năm