toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Viết CTHH cùng tính PTK của các hợp hóa học sau:

a. Al (III) cùng O CTHH...............................................PTK................................

Bạn đang xem: Phân tử khối của cuo

b. Al (III) cùng (SO4) (II) CTHH...............................................PTK................................

c. N (IV) với O CTHH...............................................PTK................................

d. Mg (II) với (OH) (I) CTHH...............................................PTK...........................


Bt CTHH tra cứu % trọng lượng mỗi nguyên tố.

I,P&G: -tính PTK của hợp hóa học AxByCz

-sử dụng CT :%A=(dfracA.xPTKcdot100\%)

%B=(dfracBcdot yPTKcdot100\%)

%C=(dfracCcdot zPTKcdot100\%)

Hoặc %C =100%-%A-%B


Một sắt kẽm kim loại M tạo muối sunfat tất cả dạng M2(SO4)3 . PTK của M2(SO4)3 là 342 (đvc).Tính PTK của muối nitrat của nó.


1 hợp chất A gồm công thức là X2O3 hiểu được PTK của nó nhiều hơn nữa PTK của H2So4 là 4DVCa) Tính hóa trị của X với tìm X


Tính nguyên tử khối của yếu tắc X trong các hợp chất:

a/ XCO3, biết PTK(XCO3) = 100 đvC

b/ XSO4, biết PTK(XSO4) = 120 đvC


4.Một hòa hợp chất có phân tử có 2 nguyên tử của nguyên tố X liên kết với cùng 1 nguyên tử oxi cùng nặng rộng phân tử khí hidro 31 lần.

a) Tính PTK của thích hợp chất.

b) cho thấy thêm tên với kí hiệu của nguyên tố X

Giải:

a) PTK khí hidro: …………………………………………………………………

PTK của đúng theo chất: …………………………………………………………...…

b) NTK của X : ……………………………………………………………………

Tên nguyên tố: ………………………Kí hiệu: ………………………………...


 

BT 4: Viết CTHH với tính PTK của các hợp hóa học sau:

a. Al (III) với O CTHH...............................................PTK................................

b. Al (III) với (SO4) (II) CTHH...............................................PTK................................

c. N (IV) cùng O CTHH...............................................PTK................................

d. Mg (II) với (OH) (I) CTHH...............................................PTK................................


Một phù hợp chất có X gồm hóa trị V và O. PTK của hợp hóa học nặng cấp khí Hidro 71 lần.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Chứng Minh Rằng Văn Chương Luyện Những Tình Cảm Ta Sẵn Có

a, Tính PTK của thích hợp chất

b, tra cứu tên, kí hiệu, NTK của thích hợp chất.


Lớp học trực tuyến đường

đồ lí- Cô Minh Anh Sinh học tập 8- Cô Ánh Hoá học 8- Cô Hồng Anh Hoá học tập 8- Thầy Vũ Sinh học tập 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Lớp học tập trực tuyến

thứ lí- Cô Minh Anh Sinh học tập 8- Cô Ánh Hoá học tập 8- Cô Hồng Anh Hoá học tập 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh