Khi gửi từ hóa học này sang hóa học khác, khối lượng có thể tăng hay giảm do những chất không giống nhau về cân nặng mol phân tử. Phụ thuộc vào mối quan hệ tỉ lệ thuận của việc tăng giảm, ta có thể tính được lượng hóa học tham gia hay tạo thành thành sau phản bội ứng.

 Phương pháp này quan trọng áp dụng với các bài toán sắt kẽm kim loại mạnh đẩy sắt kẽm kim loại yếu hơn ra khỏi dung dịch muối bột của nó.

 Giả sử gồm một thanh kim loại A với khối lượng lúc đầu là a gam. A đứng trước sắt kẽm kim loại B trong hàng điện hóa cùng A không phản ứng cùng với nước ở đk thường. Nhúng A vào hỗn hợp muối của sắt kẽm kim loại B. Sau một thời hạn phản ứng thì nhấc thanh kim loại A ra.

 mA + nBm+ mAn+ + nB

 + nếu như MA

nếu tăng x% thì mA tăng = x%.a

 + giả dụ MA > MB thì sau làm phản ứng trọng lượng thanh sắt kẽm kim loại A giảm. MA sút = mA tan - mB = mdd tăng

nếu sút y% thì mA sút = y%.a

Tùy theo đề bài xích mà ta vận dụng các dữ kiện giám sát và đo lường cho phù hợp.

Ngoài ra những bài toán nhưng mà phản ứng xẩy ra thuộc loại phản ứng phân huỷ, các bài toán làm phản ứng giữa kim loại với axit, muối công dụng với axit và một vài bài tập hữu cơ khác nhau. Nói chung nếu linh động ta có thể giải phần nhiều các bài toàn được bằng cách thức này.

 
Bạn đang xem: Phương pháp tăng giảm khối lượng lớp 10

5 trang
*
hanzo10
*
*
19061
*
15Download

Vấn đềPhương pháp tăng bớt khối lượngi- phương thức giảiKhi chuyển từ hóa học này sang chất khác, khối lượng có thể tăng hay bớt do các chất không giống nhau về trọng lượng mol phân tử. Nhờ vào mối quan hệ tỉ lệ thuận của việc tăng giảm, ta có thể tính được lượng hóa học tham gia hay tạo thành thành sau phản nghịch ứng. Cách thức này quan trọng đặc biệt áp dụng với những bài toán kim loại mạnh đẩy sắt kẽm kim loại yếu hơn thoát ra khỏi dung dịch muối hạt của nó. đưa sử tất cả một thanh kim loại A với một khối lượng thuở đầu là a gam. A đứng trước kim loại B trong dãy điện hóa với A không phản ứng với nước ở đk thường. Nhúng A vào dung dịch muối của kim loại B. Sau một thời gian phản ứng thì nhấc thanh sắt kẽm kim loại A ra. MA + nBm+ mAn+ + nB+ giả dụ MA MB thì sau phản bội ứng trọng lượng thanh kim loại A giảm. MA bớt = mA rã - mB = mdd tăng nếu sút y% thì mA sút = y%.aTùy theo đề bài bác mà ta vận dụng những dữ kiện giám sát và đo lường cho phù hợp. Ngoài ra các câu hỏi mà làm phản ứng xảy ra thuộc nhiều loại phản ứng phân huỷ, những bài toán bội phản ứng giữa sắt kẽm kim loại với axit, muối chức năng với axit và một số bài tập hữu cơ khác nhau. Nói chung nếu hoạt bát ta rất có thể giải hầu hết các bài bác toàn được bằng cách thức này.ii- vận dụnga – bài xích tập mẫuBài 1: Ngõm m gam sắt trong 200 ml CuSO4 cho tới khi hỗn hợp hết màu xanh .Lấy Fe ra khỏi dung dịch rửa sạch mát sấy khụ cõn lại thỡ thấy khối lượng Fe tăng lờn 1,6 gam . Vậy trọng lượng Fe tham gia phản ứng cùng nồng độ CuSO4 là ?Giải : fe + CuSO4 đ FeSO4 + Cu 64 tăng 8 gam Tăng 1,6 gam mFe = (1,6x56): 8 = 11,2 gam = (1,6x1): (8x0,2) = 1M bài xích 2: mang lại 22,2 gam RCl2 tỏc dụng toàn vẹn với dung dịch Na2CO3 2 M thỡ thu đươc trăng tròn gam kết tủa RCO3 . Vậy thể tớch hỗn hợp Na2CO3 đó dựng là ? Giải : RCl2 + Na2CO3 đ RCO3 + 2NaCl R+71 R+60 bớt 11 gam sút 22,2-20 = 2,2 gam số mol Na2CO3 là : (2,2x1 ): 11 = 0,2 mol = 0,2 : 2 = 0,1lớtBài 3: Nhỳng thanh kim loại A húa trị 2 vào dung dịch CuSO4 một thời hạn thấy trọng lượng thanh bớt 0,05% , cũng nhỳng thanh sắt kẽm kim loại trờn vào dd Pb(NO3)2 thỡ cân nặng thanh tăng 7,1%. Xỏc định M biết số mol CuSO4 với Pb(NO3)2 làm phản ứng là như nhau.Giải : call m là trọng lượng thanh kim loại, A là nguyờn tử khối, x là số mol muối pư A + CuSO4 ASO4 + CuA(g)1mol 64(g). Bớt : A-64 (g)? xmol sút : 0,0005m (g) (1) A + Pb(NO3)2 A(NO3)2 + PbA(g)1mol 207 (g). Tăng: 207-A (g)? xmol Tăng:0,071m(g) (2)Từ (1) và (2) cú: A = 65 A là kẽmBài 4: Đem nung một khối lượng Cu(NO3)2 sau một thời gian dừng lại, có tác dụng nguội, rồi cõn thấy khối lượng giảm 0,54g. Tớnh khối lượng Cu(NO3)2 đó bị nhiệt phõn?Giải:Cứ 188 gam Cu(NO3)2 phõn huỷ thành CuO, làm khối lượng chất rắn bớt 188 – 80 = 108 gam.Do vậy khi cân nặng chất rắn bớt 0,54 gam thì khối lượng Cu(NO3)2 phân huỷ là: bài 5: Nhúng một thanh sắt cùng một thanh kẽm vào và một cốc chứa 500ml hỗn hợp CuSO4. Sau một thời hạn lấy nhị thanh kim loại thoát khỏi cốc thì mỗi thanh gồm thêm Cu bán vào, cân nặng dung dịch vào cốc sút 0,22 gam. Trong hỗn hợp sau phản nghịch ứng, độ đậm đặc ZnSO4 gấp 2,5 lần độ đậm đặc FeSO4. Thêm dung dịch NaOH dư vào cốc, lọc lấy kết tủa rồi nung ngoại trừ không khí đến trọng lượng không thay đổi thì thu được 14,5 gam hóa học rắn.Tính cân nặng Cu cung cấp trên mỗi thanh kim loại và nồng độ hỗn hợp CuSO4 ban đầu?Giải: call số mol FeSO4 sau bội phản ứng là x thì số mol của ZnSO4 là : 2,5x. Do:PTPƯ:+ khối lượng thanh sắt tăng là: (64 -56) x = 8x gam+ khối lượng thanh kẽm giảm : (65 – 64).2,5 = 2,5 x gamkhối lượng 2 thanh kimloại tăng =khối lượng dung dịch sút = 8x – 2,5x = 0,22x=0,04 trọng lượng đồng bám dính trên thanh sắt cùng kẽm lần lượt là:64.0,04 = 2,56 gam và 64.2,5.0.04 = 6,4 gamTa bao gồm sơ đồ vật phản ứng:Theo bài bác ra ta có: 80a + 80b = 14,5 a+b = 0,18125 nhưng mà a = x = 0,04 b = 0,14125Vậy: B – bài xích tập từ giảiBài 1: để lá sắt có cân nặng 5,6 gam vào dd đồng sunfat. Sau một thời gian, nhấc lá sắt ra, rửa nhẹ, có tác dụng khô và cân thấy lá sắt có trọng lượng là 6,4 gam. Trọng lượng lá sắt chế tác thành là bao nhiêu?Bài 2: cho lá sắt có trọng lượng 5 gam vào 50 ml dd CuSO4 15% có cân nặng riêng là 1,12 g/ml. Sau một thời hạn phản ứng, tín đồ ta mang lá sắt ra khỏi dd, rửa nhẹ, làm cho khô, khối lượng 5,16 gam.1. Viết PTHH.2. Tính nồng độ xác suất các chất còn lại trong dd sau phản bội ứng?Bài 3: Nhúng một lá nhôm vào dd CuSO4. Sau 1 thời gian, lấy lá nhôm ra khổi dd thì thấy khối lượng dd sút 1,38 gam. Tính cân nặng của Al vẫn tham gia phản nghịch ứng?Bài 4: cho 1 lá đồng có khối lượng là 6 gam vào dd AgNO3. Làm phản ứng xong, rước lá sắt kẽm kim loại ra cọ nhẹ, làm cho khô cân nặng được 13,6 gam.1. Viết PTHH.2. Tính trọng lượng đồng đang tham gia bội phản ứng?Bài 5: Nhúng 1 thanh nhôm có trọng lượng 594 gam vào dd AgNO3 2M. Sau 1 thời gian trọng lượng thanh nhôm tăng 5%.1. Tính số gam nhôm đang tham gia phản nghịch ứng?2. Tính số gam Ag bay ra?3. Tính V dd AgNO3 sẽ dùng?4. Tính khối lượng muói nhôm nitrat vẫn dùng?Bài 6: dìm 1 miếng sắt vào 320 gam dd CuSO4 10%. Sau khi tất cả đồng bị đẩy khỏi dd CuSO4 và dính hết vào miếng sắt, thì cân nặng miếng sắt tăng thêm 8%. Xác định cân nặng miếng sắt ban đầu?Bài 7: ngâm 1 miếng chì có trọng lượng 286 gam vào 400 ml dd CuCl2. Sau một thời hạn thấy trọng lượng miếng chì bớt 10%.1. Phân tích và lý giải tại sao khối lượng miếng chì bị sụt giảm so cùng với ban đầu?2. Tính lượng chì đã phản ứng với lượng đồng sinh ra.3. Tính nồng độ mol của dd CuCl2 đang dùng.4. Tính độ đậm đặc mol của dd muối hạt chì sinh ra.( giả thiết toàn thể lượng đồng có mặt đều bám vào miếng chì và thể tích dd không thay đổi )Bài 8: để lá kẽm có trọng lượng 25 gam vào dd đồng sunfat. Sau phản nghịch ứng kết thúc, rước tám sắt kẽm kim loại ra, cọ nhẹ, làm khô cân nặng được 24,96 gam.1. Viết PTHH.2. Tính cân nặng kẽm sẽ phản ứng.3. Tính khối lượng đồn sunfat có trong dd.Bài 9: có hai lá kẽm có khối lượng như nhau. Một lá bỏ vô dd đồng (II) nitrat, lá kia cho vào dd chì (II) nitrat. Cuối cùng một thời hạn phản ứng, trọng lượng lá kẽm thứ nhất giảm 0,05 gam.1. Viết các PTHH.2. Trọng lượng lá kẽm thứ 2 tăng hay giảm là bao nhiêu gam? Biết ràng vào cả nhì phản ứng trên, cân nặng kẽm bị hoà tan bằng nhau.Bài 10: ngâm một lá fe có cân nặng 50 gam vào 200 gam dd muối của sắt kẽm kim loại M có hoá trị II, độ đậm đặc 16%. Sau khi toàn cục lượng muối hạt sunfat đang tham gia phản bội ứng, mang lá sắt thoát ra khỏi dd, rửa nhẹ, làm khô, khối lượng 51,6 gam. Khẳng định CTHH muối sunfat của kim loại M.Bài 11: ngâm một vật bằng đồng nguyên khối có cân nặng 10 gam trong 250 gam dd AgNO3 4%. Khi đem vật ra thì khối lượng AgNO3 vào dd bớt 17%. Xác định trọng lượng của đồ gia dụng sau phản bội ứng?Bài 12: ngâm 1 đinh fe có cân nặng 4 gam được ngâm trong dd CuSO4. Sau một thời hạn phản ứng mang đinh fe ra cọ nhẹ, có tác dụng khô, khối lượng 4,2 gam.1. Viết PTHH.2. Tính khối lượng các hóa học tham gia và chế tạo ra thành sau phản ứng.Bài 13: Nhúng 1 thanh kẽm vào dd cất 8,32 gam CdSO4. Sau khoản thời gian kẽm đẩy trọn vẹn camiđi ra khỏi muối, cân nặng thanh kẽm tăng 2,35% so với ban đầu. Hỏi trọng lượng thanh kẽm lúc đầu là bao nhiêu?Bài 14: ngâm 1 lá nhôm ( đã làm sach lớp oxit ) vào 250 ml dd AgNO3 0,24M. Sau 1 thời gian, rước ra, rửa nhẹ, làm khô, trọng lượng lá nhôm tăng lên 2,97 gam.1. Tính lượng Al sẽ phản ứng với lượng Ag sinh ra.2. Tính mật độ mol của những chất trong dd sau bội nghịch ứng. Nhận định rằng V dd biến hóa không xứng đáng kể.Bài 15: ngâm 1 lá đồng trong 20 ml dd bạc nitrat tính đến khi lá đồng cần thiết tan thêm được nữa. Rước lá đồng ra, rửa nhẹ, có tác dụng khô và cân thì thấy trọng lượng lá đồng tạo thêm 1,52 gam. Hãy xác minh nồng độ mol của dd bội nghĩa nitrat đã dùng ( trả thiết toàn cục lượng bạc giải phóng dính hết vào lá đồng ).Bài 16: cho 1 thanh fe vào 100 ml dd cất 2 muối bột Cu(NO3)2 0,5M và AgNO3 2M. Sau phản nghịch ứng đem thanh sắt thoát ra khỏi đ, rửa sạch sẽ và làm cho khô thì cân nặng thanh sắt tăng tuyệt giảm. Giải thích?Bài 17: nhì thanh sắt kẽm kim loại giống nhau ( gần như cùng nhân tố R bao gồm hoá trị II) và bao gồm cùng khối lượng. Mang lại thanh thứ nhất vào dd Cu(NO3)2 với thanh đồ vật hai vào dd Pb(NO3)2. ở đầu cuối một thời hạn phản ứng, khi số mol 2 muối bằng nhau, mang 2 thanh kim loại đó thoát ra khỏi dd thấy cân nặng thanh thứ nhất giảm đi 0,2% còn trọng lượng thanh sản phẩm hai tăng 28,4 % . Khẳng định nguyên tố R.Bài 18: Nung 13,4 gam các thành phần hỗn hợp 2 muối bột cacbonat của 2 kim loại thuộc 2 chu kỳ liên tục chủa team IA, chiếm được 6,8 gam oxit. Tìm cách làm của 2 muối hạt đó cùng thành phần phấn trăm từng muối vào hỗm thích hợp ban đầu?Bài 19: Hoà tan tất cả hổn hợp NaCl cùng NaI có cân nặng 104,25 gam vào nước. Mang đến khí Clo trải qua rồi cô cạn dung dịch. Nung hóa học rắn tính đến khi không còn hơi color tím cất cánh ra. Chất rắn còn lại sau khoản thời gian nung nặng nề 58,5 gam. Tính yếu tố phần trăm cân nặng hỗn hòa hợp 2 muối ban đầu?Bài 20: cho 43 gam hỗn hợp BaCl2 cùng CaCl2 vào 1 lít dung dịch hỗn hợp có Na2CO3 0,1M với (NH4)2CO3 0,25M. Sau khoản thời gian các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 39,7 gam kết tủa A cùng dung dịch B. Tính thành phần phần trăm các chất trong A?Bài 21: Nhúng một thanh kẽm tất cả khối lượng lúc đầu là a gam vào một dung dịch chứa 8,32 gam CdSO4. Sau thời điểm khử trọn vẹn ion Cd2+ về Cd kim loại, thì trọng lượng thanh kẽm tăng 2,35% so với ban đầu. Tính a ? A. 60 g B. 75g C. 80 g D. 100 g bài bác 22: Nhúng thanh sắt kẽm kim loại M tất cả hóa trị II vào dung dịch CuSO4, sau một thời gian lấy thanh kim loại ra thấy khối lượng giảm 0,05%. Khía cạnh khác, nhúng thanh kim loại trên vào hỗn hợp Pb(NO3)2, sau một thời gian thấy khối lượng tăng 7,1%. Khẳng định M, biết rằng số mol của CuSO4 cùng Pb(NO3)2 tham gia ở cả hai trường hợp là như nhau.A. Sắt B. Zn C. Mg D. Không tồn tại kim loại nào bài xích 23. Nhúng một thanh sắt kẽm kim loại kẽm có khối lượng ban đầu là 50 gam vào dung dịch A gồm chứa đồng thời 4,56 gam FeSO4 với 12,48 gam CdSO4. Sau khi dứt tất cả những phản ứng, rước thanh kẽm ra cân nặng lại thì khối lượng là bao nhiêu? A. 49,55g B. 51,55g C. 52,55g D. 53,55g bài xích 24. Hoà rã 15,35 gam kim loại tổng hợp Mg – Zn –Al vào hỗn hợp HCl thu được Vlít H2 đktc với dung dịch A . Cô cạn A chiếm được 26 gam các thành phần hỗn hợp muối khan . Quý hiếm V là ? A. 1,12 lít B. 3,36 lít C. 4,48 lít D. Kết quả khác bài bác 25 Nhúng một thanh Al nặng trĩu 50 g vào 400 ml dd CuSO4 0,5 M . Sau một thời gian pư lấy thanh Al ra cân nặng 51,38g . Tính trọng lượng Cu bay ra và cm của muối hạt nhôm bao gồm trong hỗn hợp ( coi V không thay đổi )A. 1,92 g cùng 0,05M B. 2,16g cùng 0,025M C. 1,92g cùng 0,025M D. 2,16g với 0,05MBài 26. Các thành phần hỗn hợp A gồm FeCO3 với M2CO3 ( M là kim loại kiềm ) . Mang lại 31,75 gam A chức năng với lượng dư hỗn hợp HCl thu được dung dịch B và 5,6 lít khí đo làm việc đktc . A.Tính tổng khối lượng muối khan có trong hỗn hợp B . A. 33,4g B. 34,5 g C. 35,4g D. Tác dụng khác b.Cho trong các thành phần hỗn hợp A số mol 2 muối cacbonat đều nhau , M là sắt kẽm kim loại gì A. Li B. Na C. K D. Rb bài bác 27. Hoà tan hoàn toàn 23,8 gam hh tất cả một muối bột cacbonat của KL ( hoá trị 1) cùng một muối hạt cacbonat của KL( hoá trị 2) vào dd HCl nhận được 0,2 mol khí CO2 . Tính cân nặng muối mới tạo ra trong dd A. 24 g B. 25 g C. 26 g D. 30 gBài 28. Hoà chảy 7,8g hỗn hợp tất cả Al, Mg bởi dd HCl dư. Sau phản nghịch ứng, khối lượng dd axit tăng lên 7g. Cân nặng Al và Mg trong các thành phần hỗn hợp đầu là (g):A. 5,4; 2,4B. 2,7; 1,2C. 5,8; 3,6 D. 1,2; 2,4Bài 29. Nhúng bạn dạng kẽm và bạn dạng sắt vào và một dd đồng sunfat. Sau một thời gian, nhấc hai bản kim một số loại ra thì trong dd thu được mật độ mol của kẽm sunfat bởi 2,5 lần của sắt sunfat. Mặt khác, khối lượng của dd bớt 0,11g . Tổng cân nặng đồng bám lên mỗi kim loại là (g):A. 4,56g B. 4,48 gC. 4,98 g D. 8,4gBài 30. Hoà tan 3,28g hỗn hợp muối CuCl2 và Cu(NO3)2 vào nước được dd A. Nhúng vào dd 1 thanh Mg cùng khuấy đều cho đến khi màu xanh lá cây của dd vươn lên là mất. đem thanh Mg ra cân nặng lại thấy tăng lên 0,8g. Cô quánh dd mang lại khan thì nhận được m gam muối khan. Quý hiếm của m là:A. 1,15gB. 1,43gC. 2,48gD. Hiệu quả khácBài 31. Mang đến 230g các thành phần hỗn hợp ACO3, B2CO3 và R2CO3 tan hoàn toàn trong dd HCl, thấy bay ra 0,896 lít CO2 (đktc). Cô cạn dd đang thu được một lượng muối bột khan có trọng lượng (gam) là:A. 118B. 115,22C. 115,11 D. Hiệu quả khácBài 32 đến 1,12 gam bột Fe với 0,24 gam bột Mg công dụng với 250 ml dd CuSO4 , khuấy nhẹ cho tới khi dd mất blue color . Dấn thấy khối lượng kim loại sau phản bội ứng là 1,88 gam xác định CM của dd CuSO4 trước làm phản ứng A. 0,05 M B. 0,1 M C. 0,15M D. Hiệu quả khác bài 33. Cho m gam bột đồng vào 100 ml dd Fe2(SO4)3 0,2 M . Lúc phản ứng xong xuôi thu được dd A cùng 1,92 gam hóa học rắn không tan . A. Tính m A. 2,4g B. 2,8 g C. 3,2 g D. 3,6 g b. Cô cạn dung dịch A thì lượng muối hạt khan chiếm được là :A. 8,46 g B. 9,28 g C. 10,78g D. 16 g bài bác 34. Hỗn hợp X tất cả 2,7 gam Al và 5,6 gam sắt . Cho X vào 200 ml dd AgNO3 1,75 M . Sau khi pư trọn vẹn thu được dd Y . Tính lượng hóa học rắn sau pư . A. 38g B. 40 g C. 42 g D. 44 gBài 35: cho cùng một lượng đồng nhất kim loại B vào hai ly , cốc 1 đựng dd AgNO3 ; cốc 2 đựng dd Cu(NO3)2 . Sau thời gian phản ứng , ly 1 khối lượng thanh kim loại tăng lên 27,05 gam ; cốc 2 khối lượng thanh sắt kẽm kim loại tăng 8,76 gam . Biết B tung vào ly 2 nhiều gấp 2 lần khi rã vào cốc 1 . Xác định tên sắt kẽm kim loại B .A. Al B. Zn C. Fe D. Cr bài xích 36: M là KL hoá trị 2 , tất cả 2 thanh KL M cùng cân nặng . Cho một thanh vào dd Cu(NO3)2 với một thanh vào dd Pb(NO3)2 . Sau thời gian giống hệt , trọng lượng thanh trước tiên giảm 0,2 % , trọng lượng thanh thứ hai tăng 28,4 % so với lúc đầu . Xác minh kim loại M A. Mg B. Zn C. Cd D. Kim loại khác bài bác 37: cho một lượng sắt kẽm kim loại A phản nghịch ứng hoàn toàn với dd CuSO4 . Bội nghịch ứng dứt , cân nặng chất rắn thu được cấp 3,55 lần cân nặng A làm phản ứng . Mặt khác , cho 0,02 mol A chức năng hết với dd H2SO4 loãng chiếm được 672 ml khí sống đktc . Khẳng định kim loại A A. Mg B. Sắt C. Al D. Kết quả khác bài 38: gồm 200 ml dd tất cả hổn hợp 2 muối hạt AgNO3 0,1 M cùng Cu(NO3)2 0,5 M . Thêm 2,24 gam bột sắt vào dd rồi khuấy mọi cho phản bội ứng trọn vẹn thu được chất rắn A với dd B . Tính mA A. 46g B. 28 g C. 24,56 g D. Công dụng khác bài 39:Cho 1,1 gam các thành phần hỗn hợp bột 2 sắt kẽm kim loại Al , Fe chức năng hết cùng với dd H2SO4 đặc nóng thu được 1,008 lít SO2 nghỉ ngơi đktc . Cũng lượng hỗn hợp này mang hoà tan vào 100 ml dd AgNO30,8 M , phản bội ứng trọn vẹn . Tính cân nặng chất rắn tạo nên .A. 2,45 g B. 2,84g C. 3,24g D. Hiệu quả khác .Bài 40: cho 11,8 gam hh A có Al và sắt kẽm kim loại M hoá trị ko đổi công dụng vừa đầy đủ với 150 ml dd CuSO4 2 M . 5,9 gam A phản nghịch ứng với HNO3dư tạo ra 0,4 mol NO2 là thành phầm khử duy nhất . Xác minh M.A. Mg B. Sắt C. Cu D. Sắt kẽm kim loại khácBài 41 Ngõm một đinh sắt không bẩn vào 100 ml dung dịch CuSO4 sau khoản thời gian phản ứng kết thỳc lấy đinh sắt ra khỏi dung dịch, rửa sạch, làm khụ thấy trọng lượng đinh fe tăng thờm 1,6 g. Tớnh cm của hỗn hợp CuSO4 ban đầu?A. 0,25 MB. 2 MC.

Xem thêm: Mua Quà Cho Mẹ Thiết Thực Và Ý Nghĩa Nhất, Quà Tặng Mẹ

1 MD. 0,5 M
Tài liệu thêm kèm: