- Chất năng lượng điện li yếu là hóa học khi rã trong nước chỉ có một số phân tử hoà chảy phân li thành ion, phần còn sót lại vẫn tồn tại bên dưới dạng phân tử vào dung dịch, gồm:

+ các axit trung bình cùng yếu như: H2S, H2CO3, H3PO4, CH3COOH...

Bạn đang xem: Phương trình điện li nào dưới đây viết không đúng

+ những bazơ ko tan như: Mg(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3...+ Phương trình năng lượng điện li của chất điện li yếu thực hiện mũi tên 2d (⇄).

- Chất năng lượng điện li mạnh là chất khi chảy trong nước, những phân tử hoà tan đa số phân li ra ion, gồm:

+ những axit mạnh: HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, HClO4, HClO3,...+ những dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,...+ số đông các muối.


Bình luận
hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Dãy nào sau đây chỉ bao gồm chất điện li mạnh?


A. HBr, Na2S, Mg(OH)2, Na2CO3


B. H2SO4, NaOH, Ag3PO4, HF


C. HNO3, H2SO4, KOH, K2SiO3


D. Ca(OH)2, KOH, CH3COOH, NaCl


Câu 2:


Phương trình điện li nào tiếp sau đây được viết đúng?


A.H2SO4 ⇄H++ HSO4-


B.H2SO3→2H++ SO32-


C.K2S⇄2K++ S2-


D.H2CO3⇄ H++ HCO3-


Câu 3:


Dãy chất nào sau đây, trong nước các là chất điện li mạnh?


A. H2SO4, Cu(NO3)2, CaCl2, NH3


B. HCl, H3PO4, Fe(NO3)3, NaOH


C. HNO3, CH3COOH, BaCl2, KOH


D. H2SO4, MgCl2, Al2(SO4)3, Ba(OH)2


Câu 4:


Dãy hóa học nào tiếp sau đây chỉ bao gồm những chất điện li mạnh?


A. HNO3, Cu(NO3)2, H3PO4, Ca(NO3)2


B. CaCl2, CuSO4, H2S, HNO3


C. H2SO4, NaCl, KNO3, Ba(NO3)2


D. KCl, H2SO4, H2O, MgCl2


Câu 5:


Những muối có tác dụng điện li trọn vẹn trong nước là:


A. NaCl, Na2SO4, K2CO3, AgNO3


B. HgCl2, CH3COONa, Na2S, (NH4)2CO


C. Hg(CN)2, NaHSO4, KHSO3, AlCl3


D. Hg(CN)2, HgCl2, CuSO4, NaNO3


Câu 6:


Cho những chất: H2O, HCl, NaOH, NaCl, CuSO4, HCOOH. Những chất năng lượng điện li yếu đuối là:


A. H2O, HCOOH, CuSO4


B. HCOOH, CuSO4


C. H2O, HCOOH


D. H2O, NaCl, HCOOH, CuSO4


Bình luận


comment
Hỏi bài xích

Hỗ trợ đăng ký khóa đào tạo và huấn luyện tại slovenija-expo2000.com


*

links
thông tin slovenija-expo2000.com
Tải áp dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn đúng đắn nhé!


Đăng ký


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng cam kết

Bạn đã tài năng khoản? Đăng nhập


slovenija-expo2000.com

Bằng bí quyết đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản sử dụng và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


cùng với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


slovenija-expo2000.com

Bằng giải pháp đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản sử dụng và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.

Xem thêm: Điều Kiện Của Cosx - Phương Trình Lượng Giác Cơ Bản


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ email bạn đăng ký để lấy lại password
mang lại mật khẩu đăng nhập

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


slovenija-expo2000.com

Bằng bí quyết đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản áp dụng và chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Bạn sung sướng để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
slovenija-expo2000.com