Hiện nay, trên đà trở nên tân tiến nền gớm tế mạnh bạo của vn thì việc thu hút đầu tư chi tiêu nước ngoại trừ ngày càng nhiều. Tuy nhiên, vào ngôn ngữ kinh tế tài chính ở nước ta lại rất đa dạng chủng loại mà người quốc tế trong lúc còn hạn chế vốn từ.Bạn đã xem: Quyết toán giờ đồng hồ anh là gì

Chính vì lý do này, tổng đài TBT xin reviews khái niệm quyết toán giờ đồng hồ Anh nhằm mục đích giúp nhà đầu tư trong và quanh đó nước phát âm hơn về những thuật ngữ giờ đồng hồ Anh thịnh hành này.

Bạn đang xem: Quyết toán tiếng anh là gì

Quyết toán là gì?

Quyết toán là sự thu thập, tập hợp, tổng kết những yếu tố thiết yếu của vớ cả các bước đã được triển khai của một tổ chức, cá thể với một tổ chức, cá thể khác trên thời điểm chấm dứt công trình xây dựng, theo đó bên giao các bước thực hiện nhiệm vụ thanh toán so với bên dìm thực hiện.

Bên cạnh đó, trong nghành kế toán quyết toán được định nghĩa như sau:

Quyết toán là phiên bản ghi tài chính được lập vì một doanh nghiệp vào cuối năm kinh doanh của nó để thể hiện lợi nhuận, thua trận lỗ nhưng mà nó triển khai trong một năm tài chính.


*

Quyết toán giờ đồng hồ Anh là gì?

Quyết toán giờ đồng hồ Anh là Final settlement.

Quyết toán giờ Anh được định nghĩa như sau:

Final settlement means the gathering, collecting và summarizing essential elements of all work performed by an organization or individual with another organization or individual at the over of a construction work. , whereby the assignor fulfills its payment obligations lớn the assignee.

In addition, in the field of accounting settlement it is defined as follows:

Cụm từ khớp ứng quyết toán tiếng Anh là gì?

Tiếng AnhTiếng Việt
Final accountsBáo cáo quyết toán, quyết toán cuối năm
Construction finalizationQuyết toán công trình
Value of final settlement/ Definitive evaluationGiá trị của quyết toán
Final costChi chi phí quyết toán
Final statementTờ khai quyết toán
Tax finalization
Drawing the balance sheetLập bảng quyết toán


*

Một số ví dụ như đoạn văn có áp dụng từ quyết toán tiếng Anh viết như thế nào?

Final settlement of construction contracts performed by the contractor and the employer must suitably meet the type of contract, size of contract price & contents as agreed by the parties recorded in the contract.

The parties implement the agreement on the deadline for execution of construction contract final settlement. However, this period must not exceed 60 days for construction contracts using state capital. Và do not exceed 120 days for large-scale construction contracts.

Dịch: Quyết toán phù hợp đồng thi công được triển khai bởi mặt nhận thầu với mặt giao thầu phải đáp ứng thích hợp về một số loại hợp đồng, hiệ tượng về giá vừa lòng đồng cùng cả nội dung buộc phải theo việc thỏa hiệp của những bên được ghi nhận trong phù hợp đồng.

Các bên tiến hành thỏa thuận về thời hạn tiến hành quyết toán phù hợp đồng xây dựng. Mặc dù nhiên, thời hạn này lại không được vượt quá 60 ngày đối với hợp đồng xây dựng sử dụng vốn nhà nước. Cùng không được vượt thừa 120 ngày đối với hợp đồng xây dựng có quy mô lớn.

The funding from the state budget must be made a budget final settlement report by the administrative & non-business unit. If there are revenues or expenditures from other sources, it is required to lớn make a final settlement report for this source if so provided by law.

Pursuant to the provisions of the State Budget Law & other guiding regulations, public non-business units must abide by the time limit for submitting annual final settlement reports of units.

Dịch: Phần kinh phí đầu tư do túi tiền nhà nước cấp đề xuất được lập báo cáo quyết toán chi phí bởi đơn vị hành chính vì sự nghiệp. Nếu gồm phát sinh các khoản thu, chi từ nguồn khác, thì đề nghị lập báo cáo quyết toán mang lại nguồn này trong trường hợp luật bao gồm quy định.

Xem thêm: Rapper Đen Vâu Chiều Cao ? Quê Ở Đâu? Đen Vâu Sinh Năm Bao Nhiêu, Cao Bao Nhiêu

Căn cứ theo phương tiện Luật ngân sách nhà nước và những quy định hướng dấn khác thì những đơn vị sự nghiệp công lập phải chấp hành về thời hạn nộp report quyết toán năm của 1-1 vị.