“Rượu ngon không tồn tại bạn hiền/ ko mua chưa phải không tiền ko mua/ Câu thơ nghĩ trù trừ không viết/ Viết gửi ai, ai biết nhưng đưa”

(Khóc Dương Khuê – Nguyễn Khuyến)

Đoạn thơ bên trên được viết theo thể thơ:
Bạn đang xem: Rượu ngon không có bạn hiền không mua không phải không tiền không mua

*
*
*
*
*
*
*
*

Trong ghềnh thông mọc như nêm/ Tìm địa điểm bóng đuối ta lên ta nằm/ trong rừng tất cả trúc trơn râm/ Trong greed color mát ta dìm thơ nhàn.

(Bài ca Côn Sơn – Nguyễn Trãi)

Đoạn thơ được viết theo thể thơ:


“Thôn hậu làng tiềm đạm từ bỏ yên/ bán vô bán hữu tịch dương biên/ Mục đồng địch lí ngưu quy tận/ Bạch lộ tuy vậy song phi hạ điền”

(Thiên ngôi trường vãn vọng – Trần Nhân Tông)

Bài thơ được viết theo thể thơ:


“Quốc tộ như đằng lạc/ phái mạnh thiên lí thái bình/ Vô vi cư năng lượng điện các/ Xứ xứ tức đao binh”

(Vận nước – Pháp Thuận)

Bài thơ được viết theo thể thơ:


“Bác già tôi cũng già rồi/ Biết thôi, thôi nắm thì thôi new là! / mong mỏi đi lại tuổi cao thêm nhác/ Trước tía năm chạm chán bác một lần;”

(Khóc Dương Khuê – Nguyễn Khuyến)

Đoạn thơ được viết theo thể thơ:


“Nam quốc đất nước Nam đế cư/ Tiệt nhiên định phận trên thiên thư/ Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm/ Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư”

(Sông núi nước Nam)

Bài thơ được viết theo thể thơ:


“Rượu ngon không tồn tại bạn hiền/ không mua không hẳn không tiền không mua/ Câu thơ nghĩ chần chừ không viết/ Viết chuyển ai, ai biết cơ mà đưa”

(Khóc Dương Khuê – Nguyễn Khuyến)

Đoạn thơ bên trên được viết theo thể thơ:


Đoạt sáo Chương Dương độ/ núm Hồ Hàm tử quan/ thái bình tu trí lực/ Vạn cổ demo giang san

(Phò giá về tởm – nai lưng Quang Khải)

Bài thơ trên được viết theo thể thơ:


Thôn hậu thôn tiền đạm trường đoản cú yên/ cung cấp vô buôn bán hữu tịch dương biên/ Mục đồng địch lí ngưu quy tận/ Bạch lộ song song phi hạ điền

(Thiên trường vãn vọng – nai lưng Nhân Tông)

Bài thơ bên trên được viết theo thể thơ:
Xem thêm: Thông Điệp Nhân Ngày Thế Giới Phòng Chống Aids Ngữ Văn 12

Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy/ Thấy xanh xanh phần nhiều mấy nghìn dâu/ nghìn dâu xanh ngắt một màu/ Lòng đại trượng phu ý thiếp ai sầu rộng ai?

(Chinh phụ dìm khúc)

Đoạn thơ bên trên được viết theo thể thơ:


Xuân khứ bách hoa lạc/ Xuân đáo bách hoa khai/ Sự trục nhãn chi phí quá/ Lão tòng đầu thượng lai