Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Sách bài xích tập Toán 12 | Giải sách bài xích tập Toán lớp 12 Giải tích, Hình học

Để học giỏi Toán lớp 12, loạt bài bác Giải sách bài bác tập Toán 12 (Giải sbt Toán 12): Giải tích và Hình học được biên soạn bám đít theo câu chữ Sách bài tập Giải tích 12 với Sách bài bác tập Hình học tập 12.

SBT Giải tích 12

Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát điều tra và vẽ đồ thị của hàm số

Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số logarit

Chương 3: Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng

Chương 4: Số phức

SBT Hình học 12

Chương 1: Khối nhiều diện

Chương 2: khía cạnh nón, phương diện trụ, khía cạnh cầu

Chương 3: phương thức tọa độ trong ko gian

Tham khảo tư liệu học xuất sắc môn Toán 12 giỏi khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT nước nhà tại khoahoc.slovenija-expo2000.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, slovenija-expo2000.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hòa hợp các clip dạy học từ những giáo viên tốt nhất - CHỈ TỪ 399K trên khoahoc.slovenija-expo2000.com