Trung tâm luyện thi, giáo viên - dạy dỗ kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng reviews phần PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP SẮT (Fe) TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH AXIT H2SO4 nhằm mục đích hổ trợ cho chúng ta có thêm bốn liệu học tập tập. Chúc các bạn học giỏi môn học tập này.

Bạn đang xem: Sắt tác dụng với axit sunfuric


*

I. CƠ SỞ LÍ THUYẾT

1. Sắt tác dụng với axit sufuric

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

2Fe + 6H2SO4 đặc, lạnh → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Fe + H2SO4đặc, nguội→không xảy ra (do hiện tượng kỳ lạ thụ đụng hóa)

2. Oxit sắt chức năng với axit sufuric

2FexOy + yH2SO4 loãng → xFe2(SO4)y/x + yH2O

2FexOy + (6x – 2y)H2SO4 đặc, rét → xFe2(SO4)3 + (3x – 2y)SO2 + (6x – 2y)H2O

3. Phương pháp

Dạng 1: Tính cân nặng của muối bột sunfat khi mang đến sắt, oxit sắt chức năng với axit sunfuric

- sắt và sắt kẽm kim loại + H2SO4 loãng → muối bột sunfat + H2

mmuối sunfat= mh2+ 96nH2

Ví dụ: mang lại 23,1g các thành phần hỗn hợp Zn, Fe cùng Al vào dung dịch H2SO4 dư nhận được 0,6 mol hidro. Trọng lượng muối sunfat nhận được là

mmuối = 23,1 + 96.0,6 = 80,7g.

- Còn trường hợp giải phóng khí SO2 thì công thức tính là

mMuối= mkl+ 96nSO2

- Còn ví như Tính cân nặng muối sunfat thu được lúc hoà tung hết các thành phần hỗn hợp oxit sắt bằng H2SO4loãng

m muối sunfat= mh2+ 80nH2SO4

- Còn nếu như hỗn hợp bao gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4bằng H2SO4đặc, nóng, dư hóa giải khí SO2:

mMuối= 400/160.(mh2+ 16nSO2)

Dạng 2:Tính thể tích dung dịch axit sunfuric loãng

- khi axit sunfuric chức năng với tất cả hổn hợp oxit sắt

nH2SO4 = nO

Ví dụ: Khử hoàn toàn 12g hh A tất cả FeO, Fe2O3, Fe3O4 chiếm được 10,08g Fe. Tính thể tích hỗn hợp H2SO4 0,5M bắt buộc để hoà tan hết 12g tất cả hổn hợp A.

Số mol O = (12 – 10,08)/16 = 0,12 mol

Số mol H2SO4 = số mol O = 0,12 mol

→ Vdd = 0,12/0,5 = 0,24 lit = 240 ml

- lúc Fe với kim loại tác dụng với axit sunfuric loãng tạo thành khí H2

nH2SO4 = nH2

- lúc Fe và kim loại công dụng với axit sunfuric đặc tạo nên khí SO2

nH2SO4 ­= 2nSO2

Dạng 3: tất cả hổn hợp Fe với oxit sắt tính năng với axit sunfuric đặc, nóng

Giả thiết là cho m gam lếu láo hợp gồm Fe và những oxit FeO, Fe3O4, Fe2O3tác dụng với H2SO4thu được a mol khí sO2:

Xem tất cả hổn hợp trên gồm gồm Fe và O

gọi x, y là số mol của Fe với O

Ta có: mFe+ mO= m

56x + 16y = m(1)

Phương trình:

Fe→ Fe+3+ 3e

x 3x mol

O + 2e→O-2

y 2y mol

S+5+ 2e→S+4

2a a mol

Theo ĐLBT electron:

3x – 2y = 2a(2)

Giải hệ: (1) và (2) ta được x cùng y

* giữ ý:

Ngoài ra, tất cả hổn hợp oxit sắt tác dụng với hỗn hợp HNO3thì hoàn toàn có thể dùng phương pháp tính nhanh:

mFe= (7mhh+ 56ne)/10

Trong đó: mhh= khối lượng của oxit sắt.

ne là số e nhấn = 2a

II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Câu 1:Cho 2,32g láo lếu hợp tất cả FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 (số mol FeO = số mol Fe2O3) chức năng vừa đủ với V lit dung dịch H2SO4 0,5M. Quý giá của V là:

A. 0,04 lit

B. 0,08 lit

C. 0,12 lit

D. 0,16 lit

Câu 2:Hoà tan 2,81g hh gồm Fe2O3, MgO, ZnO vào 500 ml axit H2SO4 0,1M (vừa đủ). Sau bội phản ứng, hh muối bột sufat khan thu được lúc cô cạn dung dịch có cân nặng là

A. 6,81g

B. 4,81g

C. 3,81g

D. 5,81g

Câu 3:Oxi hóa chậm rì rì m gam Fe ngoài không khí sau một thời gian thu được 12 gam tất cả hổn hợp X (Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4). Để hòa hợp hết X, đề nghị vừa đầy đủ 300 ml dung dịch HCl 1M, đồng thời giải phóng 0,672 lít khí ( đktc). Tính m?

A. 10,08

B. 8,96

C. 9,84

D. 10,64

Câu 4:Hòa tan hết a gam tất cả hổn hợp 2 oxit sắt bởi 500 ml dung dịch H2SO4 dư sau phản nghịch ứng chiếm được dung dịch cất FeSO4 0,2M cùng Fe2(SO4)3 0,3M. Giá trị của a là

A. 28,8g

B. 22,8g

C. 34,6g

D. 31,2g

Câu 5:Để ag bột Fe xung quanh không khí sau một thời gian thu được hh A có trọng lượng 75,2g tất cả (Fe, FeO, Fe2O3và Fe3O4). Cho hh A phản bội ứng hết với dd H2SO4đặc, rét thu được 6,72 lit SO2(đkc). Trọng lượng a là

A. 11,2g

B. 22,4g

C. 25,3g

D. 56g

Câu 6:Hòa tan trọn vẹn 20,88 gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4đặc, rét thu được hỗn hợp X cùng 3,248 lít khí SO2(sản phẩm khử duy nhất, ngơi nghỉ đktc). Cô cạn hỗn hợp X, nhận được m gam muối bột sunfat khan. Quý giá của m là

A.52,2.

B.54,0.

C.58,0.

D.

Xem thêm: Đề Tham Khảo Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Hà Nội, Thí Sinh Tham Khảo

48,4.

Trung chổ chính giữa luyện thi, cô giáo - dạy dỗ kèm tận nhà NTIC Đà Nẵng


LIÊN HỆ ngay VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN bỏ ra TIẾT

ĐÀO TẠO NTIC