Bài 1. Sự hấp thụ nước cùng muối khoáng ngơi nghỉ rễ

Nước là dung môi hòa tan các muối khoáng. Trong môi trường xung quanh nước, muối khoáng phân li thành những ion. Sự hấp thụ các ion khoáng luôn luôn gắn với quy trình hấp thụ nước.

Bạn đang xem: Sinh lớp 11 bài 1

I. RỄ LÀ CƠ quan lại HẤP THỤ NƯỚC VÀ ION KHOÁNG

1. Hình thái của hệ rễ

- tùy theo loại môi trường, rễ cây bao gồm hình thái khác biệt để phù hợp nghi với chức năng hấp thụ nước cùng muối khoáng.

*

2. Rễ cây cải cách và phát triển nhanh bề mặt hấp thụ

- Rễ cây trở nên tân tiến đâm sâu, lan tỏa đào bới nguồn nước vào đất.

- Rễ sinh trưởng tiếp tục hình thành cần số lượng đẩy đà các lông hút, làm cho tăng bề mặt tiếp xúc thân rễ cùng đất góp rễ cây hấp thụ ion khoáng với nước đạt hiệu quả cao nhất.

- Rễ cây bên trên cạn kêt nạp nước với ion khoáng đa phần qua miền lông hút.

- Lông hút rất dễ gãy với tiêu phát triển thành ở môi trường quá ưu trương, quá axit giỏi thiếu oxi.

II. CƠ CHẾ HẤP THỤ NƯỚC VÀ ION KHOÁNG Ở RỄ CÂY

1. Hấp thụ nước cùng ion khoáng từ đất vào tế bào lông hút

a) kêt nạp nước

- Sự xâm nhập của nước từ đất vào tế bào lông hút theo qui định thụ đụng (cơ chế thẩm thấu): nước di chuyển từ môi trường nhược trương (ít ion khoáng, nhiều nước) sang môi trường ưu trương (nhiều ion khoáng, không nhiều nước).

- Dịch của tế bào rễ là ưu trương so với dung dịch đất là vì 2 nguyên nhân:

+ quy trình thoát khá nước sinh hoạt lá vào vai trò như mẫu bơm hút.

+ Nồng độ các chất chảy cao vì được hiện ra trong quy trình chuyển hóa đồ vật chất.

b) kêt nạp ion khoáng

- các ion khoáng đột nhập vào tế bào rễ cây theo 2 cơ chế:

+ hình thức thụ động: một trong những ion khoáng đi từ đất vào tế bào lông hút theo bề ngoài thụ rượu cồn (đi tự nơi có nồng độ đảm đương nơi có nồng độ thấp).

+ qui định chủ động: một trong những ion khoáng mà lại cây mong muốn cao (ion kali) dịch rời ngược chiều gradien nồng độ, xâm nhập vào rễ theo nguyên lý chủ động, đòi hỏi phải tiêu hao năng lượng.

2. Dòng nước và các ion khoáng đi từ đất vào mạch gỗ của rễ

- Theo 2 nhỏ đường: gian bào và tế bào chất.

+ tuyến đường gian bào: đi theo không khí giữa những tế bào và những bó gai xenlulôzơ bên phía trong thành tề bào. Tuyến phố này đi mang đến nội so bì đai Caspari (đai này điều chỉnh dòng đi lại vào trung trụ).

+ con đường tế bào chất: đi chiếu thẳng qua tế bào chất của những tế bào.

*

III. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC TÁC NHÂN MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH HẤP THỤ NƯỚC VÀ ION KHOÁNG Ở RỄ CÂY

- những yếu tố ngoại cảnh như: áp suất thẩm thấu của dung dịch đất, độ pH, độ nháng của đất… tác động đến sự dung nạp nước với ion khoáng sống rễ cây.

Xem thêm: Nêu Tính Chất Của Hàm Số Bậc Nhất, Hàm Số Bậc Nhất

- Hệ rễ cây ảnh hưởng đến môi trường: rễ cây tiết các chất làm biến hóa tính hóa học lý hóa của đất.