Các dạng câu so sánh với “as…as” trong giờ anh đã không còn lạ lẫm mấy đối với nhiều phần người học tập tiếng Anh. Mặc dù nhiên, liệu các bạn đã biết hết mọi trường hợp rất có thể sử dụng kết cấu này? thuộc slovenija-expo2000.com khám phá trong nội dung bài viết bên sau đây!


*
Các dạng câu so sánh với “as…as” trong tiếng Anh

1. đối chiếu bằng với tính từ

Ta hoàn toàn có thể dùng cấu trúc ‘as…as’ để biểu đạt một người/con vật/vật ngang bằng với một người/vật khác về một tính chất nhất định làm sao đó.

Bạn đang xem: So as và as as

Cấu trúc: A + be (chia theo công ty ngữ với thì) (not) + as + tính trường đoản cú + as + B + (be).

Lưu ý: Nếu B trực thuộc nhóm những đại từ sau I, we, you, he, she, it, they, thì ta yêu cầu đổi B lịch sự dạng tân ngữ:

I ⟶ mewe ⟶ usyou ⟶ youhe ⟶ himshe ⟶ herit ⟶ itthey ⟶ them

Hoặc, ta hoàn toàn có thể giữ nguyên B sống dạng I, we, you, he, she, it, they nhưng buộc phải thêm be tương xứng với B cùng thì.

Ví dụ 1:When we were kids, she was more confident than me/I was.⟶ Khi shop chúng tôi còn là số đông đứa trẻ, cô ấy vẫn tự tin hơn tôi.

Ví dụ 2:That co-worker is not as friendly as her/she is.⟶ Đồng nghiệp kia không gần gũi bằng cô ấy

Ví dụ 3:That company is as prestigious as this company.⟶ công ty đó có tiếng bằng công ty này.

Ví dụ 4: My secretary is not as dependable as her secretary.⟶ Thư ký kết của tôi không an toàn và tin cậy bằng thư kí của bà ấy.

2. đối chiếu bằng cùng với trạng từ

Ta rất có thể dùng cấu tạo ‘as…as’ để diễn tả một người/con vật/vật làm cho một việc nào đấy với cách thức/tần suất/mức độ/… ngang bởi với một người/con vật/vật khác.

Cấu trúc: A + hễ từ (chia theo chủ ngữ cùng thì; khẳng/phủ định) + as + trạng từ + as + B + (do/does/did/will/…).

Lưu ý: Nếu B thuộc nhóm những đại trường đoản cú sau I, we, you, he, she, it, they, thì ta nên đổi B lịch sự dạng tân ngữ:

I ⟶ mewe ⟶ usyou ⟶ youhe ⟶ himshe ⟶ herit ⟶ itthey ⟶ them

Hoặc, ta rất có thể giữ nguyên B sống dạng I, we, you, he, she, it, they nhưng đề nghị thêm trợ động từ do/does/did/will/… tương xứng với B và thì.

Ví dụ 1:That employee doesn’t type reports as fast as me/I do.⟶ nhân viên đó không đánh report nhanh bằng tôi.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Lớp 10 Sgk 10 Toán 10 Tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Ví dụ 2:That auditor checks documents as carefully as this auditor.⟶ truy thuế kiểm toán viên đó kiểm tra tài liệu cẩn trọng bằng truy thuế kiểm toán viên này.