Câu 3: Một đội người công nhân hai ngày sửa được 3 450m đường. Ngày trước tiên sửa ít hơn ngày thiết bị hai là 176m đường. Hỏi mỗi ngày đội kia sửa được bao nhiêu mét đường?

Câu 4: Tính nhanh

a) 2010 × 32 + 2010 × 67 + 2010

b) 34 × 13 + 68 × 43 + 34

Lời giải

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1.Bạn sẽ xem: Số bé nhất tất cả sáu chữ số có tổng bằng trăng tròn là

Phương pháp:

 Dựa vào đặc thù về những số tự nhiên để tìm các số thỏa mãn nhu cầu yêu cầu bài toán.

Bạn đang xem: Số bé nhất gồm sáu chữ số có tổng bằng 20 là

Cách giải:

Số chẵn lớn số 1 có 6 chữ số là 999 998.

Chọn D. 

Câu 2. 

Phương pháp:

So sánh những số đang cho, tự đó tìm kiếm được số to nhất trong số số đó.

Cách giải:

So sánh các số đã đến ta có:

899987 987543 987658 997889.

Vậy số to nhất trong số số đã cho rằng 997889.

Chọn B.

Câu 3.

Phương pháp:

Dựa vào đặc thù về những số thoải mái và tự nhiên và điều kiện đề bài "tổng 6 chữ số bởi 3" nhằm tìm các số vừa lòng yêu cầu bài bác toán.

Cách giải:

Số nhỏ nhắn nhất gồm 6 chữ số mà lại tổng 6 chữ số bằng 3 là 100 002.

Chọn C. 

Câu 4. 

Phương pháp:

Áp dụng quy tắc: Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, phân chia thì triển khai phép nhân, phân tách trước; triển khai phép cộng, trừ sau.

Cách giải:

468 : 3 + 61 × 4 

= 156 + 244

= 400

Chọn D.

Câu 5.

Phương pháp:

Áp dụng phương pháp đổi 1 tấn = 1000kg nhằm đổi 4 tấn quý phái số đo có đơn vị chức năng là kg, tiếp đến cộng thêm với 70kg.

Cách giải:

Do đó: 4 tấn 70kg = 4 tấn + 70kg = 4000kg + 70kg = 4070kg.

Vậy: 4 tấn 70kg = 4070kg.

Chọn A.

Câu 6.

Phương pháp:

Áp dụng bí quyết chuyển đổi: 1m2 = 100dm2.

Cách giải:

Ta có: 1m2 = 100dm2.

Nhẩm: 68000 : 100 = 680.

Vậy: 68000dm2 = 680m2.

Chọn C.

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1.

Phương pháp:

- Đặt tính : Viết các chữ số đứng thảng hàng đặt thẳng cột cùng với nhau.

- Tính : Cộng, trừ hoặc nhân thứu tự từ đề nghị sang trái. 

 Phép chia ta để theo cột dọc, kế tiếp chia thứu tự từ trái lịch sự phải.

Cách giải:


*

Bài 2.

Phương pháp:

Áp dụng những quy tắc:

- ao ước tìm số bị phân chia ta lấy thương nhân cùng với số chia.

- mong muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Xem thêm: Hướng Sinh Khí Là Gì Và Những Hướng Xây Nhà Có Sinh Khí Tốt, Sinh Khí Là Gì

- hy vọng tìm thừa số chưa biết ta rước tích phân chia cho thừa số đang biết. 

Cách giải:

a) (x) : 48 = 792

(x) = 792 × 48 

(x) = 38016

b) 2471 – (x) × 27 = 1526

(x) × 27 = 2471 – 1526

(x) × 27 = 945

(x) = 945 : 27

(x) = 35

Phương pháp:

- search số mét đường ngày thứ nhất bán được theo phương pháp tìm số bé khi biết tổng và hiệu của hai số:

Số bé xíu = (Tổng - Hiệu) : 2

- kiếm tìm số mét ngày đồ vật hai sửa được ta mang tổng số mét bán tốt trong nhị ngày trừ đi số mét đường ngày đầu tiên bán được.