Chỉ bao gồm đúng 5 loại khối nhiều diện đều. Đó là nhiều loại 3;3 tứ diện đều; một số loại 4;3 khối lập phương; các loại 3;4 khối bát diện đều; loại 5;3 khối 12 mặt đều; một số loại 3;5 khối đôi mươi mặt đều.

Bạn đang xem: Số đỉnh bát diện đều

Tên gọi

Người ta call tên khối nhiều diện hồ hết theo số khía cạnh của chúng với cú pháp khối + số khía cạnh + mặt đều.

*

Thay bởi nhớ số Đỉnh, Cạnh, phương diện của khối nhiều diện mọi như bảng dưới đây:

Bảng cầm tắt của năm loại khối đa diện đều

*

Các em có thể dùng giải pháp ghi nhớ sau đây:

* Số mặt nối liền với tên thường gọi là khối đa diện đều

* nhị đẳng thức liên quan đến số đỉnh, cạnh cùng mặt


Tổng số đỉnh có thể có được xem theo 3 giải pháp là qD = 2C = pM.

Hệ thức euleur gồm D + M = C + 2.

Xem thêm: Ôn Tập Về Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Hoặc Hiệu Và Tỉ Số Của Hai Số Đó

Kí hiệu Đ, C, M theo lần lượt là số đỉnh, số cạnh, số khía cạnh của khối nhiều diện đều

(1) Tứ diện đều một số loại 3;3 vậy M = 4 và 3Đ = 2C = 3M = 12

(2) Lập phương loại 4;3 bao gồm M = 6 với 3Đ = 2C = 4M = 24

(3) chén bát diện đều một số loại 3;4 vậy M = 8 cùng 4Đ = 2C = 3M = 24

(4) 12 mặt những (thập nhị đều) loại 5;3 vậy M = 12 cùng 3Đ = 2C = 5M = 60

(5) đôi mươi mặt gần như (nhị thập đều) loại 3;5 vậy M = 20 và 5Đ = 2C = 3M = 60

1. Khối nhiều diện đều một số loại 3;3 (khối tứ diện đều)

Mỗi mặt là một tam giác đều

Mỗi đỉnh là đỉnh thông thường của đúng 3 mặt

Có số đỉnh (Đ); số phương diện (M); số cạnh (C) lần lượt là D = 4, M = 4, C = 6.

Diện tích tất cả các khía cạnh của khối tứ diện gần như cạnh

Thể tích của khối tứ diện rất nhiều cạnh

Gồm 6 khía cạnh phẳng đối xứng (mặt phẳng trung trực của mỗi cạnh); 3 trục đối xứng (đoạn nối trung điểm của nhì cạnh đối diện)

Bán kính mặt ước ngoại tiếp


2. Khối đa diện đều một số loại 3;4 (khối chén diện hầu như hay khối tám mặt đều)

Mỗi mặt là 1 trong những tam giác đều

Mỗi đỉnh là đỉnh bình thường của đúng 4 mặt

Có số đỉnh (Đ); số khía cạnh (M); số cạnh (C) lần lượt là

Diện tích tất cả các mặt của khối chén diện đầy đủ cạnh

Gồm 9 phương diện phẳng đối xứng

Thể tích khối chén bát diện mọi cạnh

Bán kính mặt ước ngoại tiếp là

3. Khối đa diện đều nhiều loại 4;3 (khối lập phương)

Mỗi mặt là một trong những hình vuông

Mỗi đỉnh là đỉnh bình thường của 3 mặt

Số đỉnh (Đ); số khía cạnh (M); số cạnh (C) lần lượt là

Diện tích của toàn bộ các mặt khối lập phương là

Gồm 9 mặt phẳng đối xứng

Thể tích khối lập phương cạnh

Bán kính mặt mong ngoại tiếp là


4. Khối đa diện đều các loại 5;3 (khối thập nhị diện mọi hay khối 12 mặt đều)

Mỗi mặt là một ngũ giác đều

Mỗi đỉnh là đỉnh bình thường của tía mặt

Số đỉnh (Đ); số phương diện (M); số cạnh (C) thứu tự là

Diện tích của toàn bộ các khía cạnh khối 12 mặt phần lớn là

Gồm 15 khía cạnh phẳng đối xứng

Thể tích khối 12 mặt đều cạnh

Bán kính mặt mong ngoại tiếp là

5. Khối nhiều diện đều nhiều loại 3;5 (khối nhị thập diện phần đa hay khối hai mươi mặt đều)

Mỗi mặt là 1 trong tam giác đều

Mỗi đỉnh là đỉnh thông thường của 5 mặt

Số đỉnh (Đ); số phương diện (M); số cạnh (C) theo thứ tự là

Diện tích của tất cả các phương diện khối 20 mặt phần đông là

Gồm 15 phương diện phẳng đối xứng

Thể tích khối trăng tròn mặt đầy đủ cạnh

Bán kính mặt ước ngoại tiếp là

Bài viết gợi ý:1. Phương trình logarit2. Các bài toán tương quan đến hàm số bậc 33. Công thức tổng thể tính thể tích của một khối tứ diện bất cứ và cách làm tính nhanh cho các trường hợp đặc biệt nên nhớ4. Cách làm tính nhanh những bài toán hình học tập trong phương diện phẳng tọa độ Oxyz5. Căn bậc nhì số phức và phương trình bậc hai6. Mở màn về số phức.7. Một vài bài toán áp dụng cao liên quan đến đường tiệm cận của thiết bị thị hàm số

Video liên quan


Reply 7 0 share