Lý vày chính để mang ra số e, nổi biệt trong giải tích, là để lấy vi phân với tích phân của hàm mũ với logarit. Một hàm mũ tổng thể y=a^x gồm đạ…

Bài Viết: E là gì

Lý vày chính để mang ra số e, nổi bật trong giải tích, là để đưa vi phân và tích phân của hàm mũ với logarit. Một hàm mũ tổng thể y=a^x có đạo hàm dưới dạng giới hạn:
Bạn đang xem: Số e là gì

*

Giới hạn sống ở bên phải độc lập với biến đổi x: nó chỉ dựa vào vào cơ số a. Lúc cơ số là e, giới hạn này tiến tới một, và cho nên vì thế e được định nghĩa bởi phương trình:


*

Do đó, hàm mũ với cơ số e trong một số trường hợp cân xứng để làm cho giải tích. Lựa chọn e, không như một số số khác, là cơ số của hàm mũ làm cho thống kê giám sát chủ yếu ớt về đạo hàm đơn giản dễ dàng hơn khôn cùng nhiều.Một nguyên nhân khác tới từ việc xét cơ số logarit a. Xét tư tưởng của đạo hàm của logax bởi giới hạn:


*

một lần nữa, bao gồm một số lượng giới hạn chưa xác minh mà chỉ nhờ vào vào cơ số a, với nếu cơ số chính là e, số lượng giới hạn là một. Vậy


*

Logarit trong trường hợp đặc biệt này được hotline là logarit thoải mái và tự nhiên (thường được kí hiệu là “ln”), với nó cũng thuận lợi lấy vi phân vì không tồn tại giới hạn chưa xác minh nào phải thực hiện trong khi tính toán.Do đó tất cả hai phương pháp để lựa chọn một số nổi biệt a=e. Một cách thức là đặt làm sao để cho đạo hàm của hàm số a^x là a^x. Một phương pháp khác là đặt sao để cho đạo hàm của logarit cơ số a là 1/x. Mỗi trường hợp các đi tới một lựa chọn tiện lợi để làm giải tích. Thực tế là, hai cơ số trong khi rất không giống nhau này lại chỉ với một, số e.


Một số đặc điểm khác

Một số đặc điểm khác của số e: một là về số lượng giới hạn dãy, một cái khác là về chuỗi vô hạn, và vẫn còn một vài khác về tích phân. Trên trên đây ta đã reviews hai tính chât:1. Số e là số thực dương duy nhất cơ mà : Đạo hàm của hàm số mũ cơ số e đấy là hàm số đó


*

4. Số e là tổng của chuỗi vô hạn trong đó n! là giai thừa của n.


(nghĩa là, số e là số mà diện tích s dưới hyperbol f(t) = 1 / t từ một tới e là bằng một)

Thể Loại: share Kiến Thức cộng Đồng
Xem thêm: Top 20 Cách Tính Mr Trong Kinh Tế Vi Mô Là Gì, Thuật Ngữ & Công Thức Kinh Tế Vi Mô Flashcards

Bài Viết: E Là Gì – Số $E$ Là Số Gì Vậy

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://slovenija-expo2000.com E Là Gì – Số $E$ Là Số Gì Vậy


Leave a Reply Hủy

lưu giữ tên của tôi, email, và website trong trình để ý này đến lần bình luận kế tiếp của tôi.