toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


*

Đáp án D

Số giao điểm tối đa của 10 con đường thẳng khác nhau khi không tồn tại 3 đường thẳng như thế nào đồng quy và không tồn tại hai con đường thẳng nào tuy vậy song. Cùng cứ hai tuyến đường thẳng ta lại có một giao điểm suy ra số giao điểm chính là số cặp đường thẳng bất kỳ lấy từ 10 đường thẳng phân biệt. Như vậy, ta có C 10 2 = 45 giao điểm.

Bạn đang xem: Số giao điểm tối đa của 10 đường thẳng


Đáp án D

Số giao điểm của 10 mặt đường thẳng sáng tỏ tối đa giành được khi bất kể hai đường thẳng nào thì cũng cắt nhau và các giao điểm là phân biệt. 

⇒ số giao điểm thông qua số cặp con đường thẳng 

⇒ số giao điểm buổi tối đa là: C 10 2 = 45 (giao điểm).


Đáp án D

Số giao điểm tối đa của 10 đường thẳng sáng tỏ khi không có 3 mặt đường thẳng như thế nào đồng quy và không tồn tại hai đường thẳng nào tuy nhiên song. Cùng cứ hai tuyến đường thẳng ta lại có một giao điểm suy ra số giao điểm chính là số cặp đường thẳng bất kể lấy trường đoản cú 10 đường thẳng phân biệt. Như vậy, ta gồm 45 giao điểm


Chọn D.

Phương pháp: Số giao điểm buổi tối đa giả dụ cứ hai tuyến đường thẳng giảm nhau và các giao điểm ko trùng nhau.

Cách giải: Số giao điểm tối đa của 10 con đường thẳng phân biệt là C 10 2 = 45


Cho 10 điểm phân biệt, vào đó không có ba điểm như thế nào thẳng sản phẩm thì số mặt đường thẳng đi qua các cặp điểm trong 10 điểm đó là:A. 10B. 45C. 50D. Vô số


B 45 

công thức tính số đường thẳng nhưng mà trong đó ko tất cả 3 điểm làm sao thẳng hàng là 

n.(n-1)

trong đó "n" là số điểm 


Cho 6 đường thẳng cùng 8 mặt đường tròn phân biệt. Hỏi số giao điểm buổi tối đa rất có thể có, biết giao điểm sinh hoạt đầy có thể là của mặt đường thẳng với đường thẳng, của con đường thẳng với đường tròn và của mặt đường tròn với mặt đường tròn

A. 165

B. 420

C. 167

D. 119


Đáp án C

6 đường thẳng giảm nhau song một cho số giao điểm là

*
 

8 đường tròn giảm nhau song một mang đến số giao điểm là

*

Mỗi đường thẳng giảm 1 mặt đường tròn taị 2 điểm, số giao điểm của 6 mặt đường thẳng với 8 mặt đường tròn là

*
 

Số giao điểm buổi tối đa lúc không có bất cứ hai điểm như thế nào trùng nhau.

Vậy số chính là

*


Cho 6 mặt đường thẳng và 8 đường tròn phân biệt. Hỏi số giao điểm buổi tối đa có thể có, biết giao điểm sống đầy hoàn toàn có thể là của đường thẳng với đường thẳng, của mặt đường thẳng với đường tròn và của mặt đường tròn với con đường tròn.

A. 165

B. 420

C. 167

D. 119


Đáp án C

6 mặt đường thẳng cắt nhau song một đến số giao điểm là C 6 2 = 15 .

8 mặt đường tròn giảm nhau đôi một mang lại số giao điểm là 2 C 8 2 = 56 .

Mỗi đường thẳng giảm 1 đường tròn taị 2 điểm, số giao điểm của 6 mặt đường thẳng cùng 8 con đường tròn là 2 C 6 1 . C 8 1 = 96 .

Số giao điểm tối đa khi không có bất cứ hai điểm làm sao trùng nhau.

Vậy số chính là 15 + 56 +96 = 167


Đáp án là B

Hai con đường tròn minh bạch cho về tối đa hai giao điểm.

Xem thêm: Những Đặc Sắc Về Nghệ Thuật Của Vợ Chồng A Phủ ” (Tô Hoài), Chi Tiết Nghệ Thuật Đặc Sắc Trong Vợ Chồng A Phủ

Và 5 mặt đường tròn biệt lập cho số giao điểm buổi tối đa khi 2 đường tròn ngẫu nhiên trong 5 mặt đường tròn đôi một giảm nhau.