rất lôi cuốn và có ích và có ích cho các học sinh trung học các đại lý . Cho các em biết thế nào là sô trả chỉnh. Lịch sử dân tộc của sô hoàn chỉnh. Cho các em khám phá điều thú vị về số học tập từ đó yêu thích học hơn về môn toán học.. SỐ HOÀN CHỈNH Số hoàn chỉnh gọi số trả hảo, số hoàn toàn, số đầy đủ… trường phái Pitago Hy lạp cổ phát đạt nhiều số có tính chất quan trọng, gồm số hoàn chỉnh Vậy số hoàn hảo số gồm dạng ? nếu như số tự nhiên và thoải mái mà bao gồm tổng tất mong dương nhì lần số gọi số hoàn chỉnh Chẳng hạn: + + + = 2.6 + + + + 14 + 28 = 2.28 Tại gọi số hoàn hảo ? các nhà thần túng thiếu tuyên ba rằng: 28 phận vũ trụ: Thượng Đế sáng chế giới ngày; phương diện trăng quay xung quanh Trái Đất vòng không còn 28 ngày ! phe cánh Pitago cho số số thần thánh, lý tưởng vừa đủ nhất, số tích ước hoàn chỉnh : 1+2+3 = x x Só số hoàn chỉnh nhỏ dại Trong IX sách “ Nguyên lý” Euclid chuyển định nghĩa minh chứng số đặc điểm số hoàn chỉnh: nếu 2p - số nguyên tố số 2p - 1(2p -1) số hoàn chỉnh Ông minh chứng đơn giản sau: Đặt M= 2p -1 Tất ước 2p -1 x M ( trừ thân nó) gồm tổng 2p -1 x M : 1+2+22 +…+ 2p-1 + M + 2M + 22M +…+ 2p-2 M = (1 + + 22 +…+ 2p-1 ) + (1+ 2+ 22 +…+ 2p-2 ) M=( 2p -1) + ( 2p-1 -1).M = 2p-1 x M Euclid biết số trả chỉnh: 6, 28 496, khớp ứng với phường 2,3 Đến kỷ I, học mang cuối phe cánh Pitago hiểu thêm số hoàn hảo 8128 ( ứng với p =7) Năm 1460 bạn ta tìm số hoàn chỉnh thứ ( ứng với phường = 13) là: 12 (213 - 1) = 33 550 336 Năm 1603 bên toán học Pietro Antonio Cataldi ( 1552- 1626) tín đồ Italia tìm số hoàn chỉnh thứ sản phẩm ( ứng với phường = 17 p. = 19) Sau ông lại tra cứu số đồ vật với p. = 521 Đầu kỷ XIX người ta tra cứu số hoàn chỉnh thứ ( phường = 607) có 37 chữ số thời gian 1952, nhờ laptop SWAC fan ta search số hoàn chỉnh thứ 10, 11, 12 ( ứng với p. = 1279, p= 2203 p = 2281) Năm 1957 nhờ laptop BESK bạn ta tìm kiếm số hoàn chỉnh với p. = 3217 Năm 1961 nhờ laptop IBM- 7090 bạn ta tìm hai số hoàn chỉnh với phường = 4253 phường = 4423 Sau bạn ta tìm kiếm số hoàn chỉnh với p.


Bạn đang xem: Số hoàn chỉnh


Xem thêm: Chất Nào Sau Đây Không Phản Ứng Với Dung Dịch Naoh

9689, 9941 11213 Năm 1996, bạn ta search số hoàn chỉnh thứ 33 Như số hoàn chỉnh có thêm “Tập đúng theo số hoàn hảo vô hạn hay hữu hạn?” sự việc toán học tập mà chưa xuất hiện câu trả lời Thế kỷ XVIII bên toán học Euler nghiên cứu số hoàn chỉnh thêm bước minh chứng :” Bất số hoàn chỉnh số chẵn phải bao gồm dạng 2p - 1(2p -1), p. Số thành phần 2p -1 số nguyên tố”, tức số hoàn hảo chẵn số nhân tố Mersene tất cả quan hệ 1-1 theo hình thức 2p-1 x Mp Điều đáng ngạc nhiên số hoàn hảo tìm chưa xuất hiện số lẻ nào, có giả thuyết để : “Số hoàn hảo có số chẵn?” vấn đề tiếng cơ mà toán học không giải Năm 1968 Bulient Tachman tuyên tía rằng: trường hợp tồn số hoàn chỉnh số lẻ 36 chữ số! cho đến người ta chứng tỏ có số hoàn hảo lẻ buộc phải lớn 10200 vấn đề tìm số hoàn chỉnh lẻ say mê nhà toán học tập Còn chúng ta ! Số hoàn chỉnh có đặc thù kỳ diệu, sau vài đặc điểm số đó: 1.Mỗi số hoàn chỉnh tổng số tự nhiên liên tiếp: 6=1+2+3 28 = + + + + + + 496 = + + + +…+ 30 + 31 8128 = + + + +…+ 126 + 127 bên cạnh số 6, số hoàn chỉnh khác thể hiện tổng lập phương số lẻ liên tiếp: 28 = 13 + 33 496 = 13 + 33 + 53 +73 8128 = 13 + 33 + 53 +…+133 + 153 tổng số nghịch hòn đảo tất cầu số hoàn hảo 2: 1 1 + + + =2 1 1 1 + + + + + =2 14 28 1 1 + + + + = 2 496 cụ cho lời kết: Tại hội nghị Toán học giới Pari năm 1900, nhà toán học tiếng David Hilbert (1862-1943) tín đồ Đức nêu 23 sự việc mà toán học không giải Từ nhà toán học, công ty toán học tập trẻ say sưa kiên định tìm cách giải Đến gồm 21 vấn đề giải trọn vẹn người sáng tác nhận giải thưởng Fields hiện nay hai vấn đề chưa giải được, bài toán dựng không gian siêu hộp phối hợp ( vụ việc 18) toán biên tổng quát (vấn đề 20) Số hoàn chỉnh không thuộc phạm vi trên, nhiều vụ việc chưa giải lĩnh vực số học triết lý số ước ao bạn trẻ con yêu toán bao gồm niềm đắm đuối với số hoàn chỉnh công nghệ tin học tập đại ngày nay, phạt thêm số hoàn hảo mới!