hóa học 12 Sinh học 12 lịch sử dân tộc 12 Địa lí 12 GDCD 12 technology 12 Tin học 12
Lớp 11
hóa học 11 Sinh học tập 11 lịch sử dân tộc 11 Địa lí 11 GDCD 11 technology 11 Tin học 11
Lớp 10
hóa học 10 Sinh học 10 lịch sử dân tộc 10 Địa lí 10 GDCD 10 technology 10 Tin học 10
Lớp 9
chất hóa học 9 Sinh học tập 9 lịch sử vẻ vang 9 Địa lí 9 GDCD 9 technology 9 Tin học 9 Âm nhạc cùng mỹ thuật 9
Lớp 8
chất hóa học 8 Sinh học tập 8 lịch sử 8 Địa lí 8 GDCD 8 technology 8 Tin học tập 8 Âm nhạc và mỹ thuật 8
Lớp 7
Sinh học 7 lịch sử vẻ vang 7 Địa lí 7 Khoa học thoải mái và tự nhiên 7 lịch sử hào hùng và Địa lí 7 GDCD 7 công nghệ 7 Tin học tập 7 Âm nhạc với mỹ thuật 7
lịch sử và Địa lí 6 GDCD 6 technology 6 Tin học tập 6 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 6 Âm nhạc 6 thẩm mỹ 6

Lời giải đưa ra tiết:

Phương pháp:

Số hoạn của một tập hợp gồm (n) phần tử là (P_n=n!).

Bạn đang xem: Số hoán vị

Cách giải:

Số những hoán vị của một tập hợp tất cả (6) thành phần là: (P_6=6!=720).

Chọn D.

Xem thêm: Văn Mẫu Viết Thư Cho 1 Người Bạn Để Bạn Hiểu Về Đất Nước Mình (6 Mẫu)


*
*
*
*
*
*
*
*

Đăng ký để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép slovenija-expo2000.com nhờ cất hộ các thông báo đến chúng ta để cảm nhận các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.