- Hạt nhân gồm những hạt proton và những hạt nơtron. Hạt nhân gồm Z proton thì tất cả điện tích Z+ và số đơn vị điện tích phân tử nhân bởi Z.

Bạn đang xem: Số notron

Số đơn vị chức năng điện tích phân tử nhân = số proton = số electron. Z = p = E

- Số khối A của phân tử nhân: là toàn bô proton Z và số nơtron N. A = Z + N

- trọng lượng nguyên tử bởi tổng số khối lượng proton, notron và electron, vì cân nặng electron rất nhỏ nên hoàn toàn có thể coi khối lượng nguyên tử bằng khối lượng hạt nhân.

2. Nguyên tố hóa học:

- Nguyên tố hóa học: là mọi nguyên tử bao gồm cùng năng lượng điện hạt nhân

- tất cả các nguyên tử của và một nguyên tố hóa học đều có cùng số proton và thuộc số electron. Các nguyên tử gồm cùng năng lượng điện hạt nhân đều có tính hóa chất giống nhau.

- Số hiệu nguyên tử Z của một nhân tố là số đơn vị chức năng điện tích hạt nhân của nguyên tố đó.

- Số hiệu nguyên tử Z mang lại biết:

+ Số proton trong hạt nhân nguyên tử.

+ Số electron trong nguyên tử

+ trường hợp biết số khối A và số hiệu nguyên tử Z của nguyên tố, ta tính được số nơtron trong hạt nhân nguyên tử của nguyên tố đó. N = A – Z

- Kí hiệu nguyên tử: Số đơn vị điện tích hạt nhân cùng số khối được xem như là những đặc trưng cơ bạn dạng của nguyên tử. Để kí hiệu nguyên tử, những chỉ số đặc thù được ghi phía bên trái của kí hiệu nguyên tố.

Xem thêm: Nguyên Hàm Lượng Giác Cơ Bản, Công Thức Nguyên Hàm Của Hàm Số Lượng Giác

*

Với: X là kí hiệu nguyên tố

A: Số khối

Z: số hiệu nguyên tử

II. Cách thức xác định số notron


Giả sử một nguyên tử X có công thức kết cấu ký hiệu: AZX

Trong đó:

X là tên của nguyên tử.Z là số hiệu nguyên tửA là số nucleon trong hạt nhân

Lưu ý: A = Z + N

A có tên gọi không giống là số khốiN là số notronSố Z = số hạt proton = số electron

Suy ra : N = A-Z

– Proton và nơtron đầy đủ có trọng lượng xấp xỉ bởi 1đvC, electron có trọng lượng quá nhỏ so với hạt nhân, rất có thể bỏ qua, vị đó, rất có thể coi nguyên tử khối xấp xỉ bằng số khối của phân tử nhân.

III. Bài tập

Bài tập 1: Hãy tra cứu số nucleon; số electron; số notron của các hạt nhân nguyên tử sau

*

Lời giải

a) 23892U

Ta thấy:

Số nucleon: A = 238Số hiệu nguyên tử: Z = 92 => Số electron = 92Số notron: N = A – Z = 238-92 = 146

b) 73Li

Ta thấy:

Số nucleon: A = 7Số hiệu nguyên tử: Z = 3 => Số electron = 3Số notron: N = A – Z = 7 – 3 = 4

c) 2713Al

Ta thấy

Số nucleon: A = 27Số hiệu nguyên tử: Z = 13 => Số electron = 13Số notron: N = A – Z = 27 – 13 = 14

d) 5626Fe

Ta thấy:

Số nucleon: A = 56Số hiệu nguyên tử: Z = 26 => Số electron = 26Số notron: N = A – Z = 56 – 26 = 30

Bài tập 2: Một phân tử nhân nguyên tử gồm 143 notron và 92 electron. Hỏi số nucleon với kí hiệu của hạt nhân đó

Lời giải

Ta có:

N = 143Z = số electron = 92

Số nucleon: A = N + Z = 143 + 92 = 235

Ký hiệu của hạt nhân nguyên tử nên tìm là: 23592U

Bài tập 3: Hãy so sánh số electron với số notron của hai hạt nhân sau: 2914Si cùng 5626Fe

Lời giải

Hạt nhân 2914Si

Số hiệu nguyên tử Z = 14 => số electron = 14Số nucleon A = 29 => Số notron: N = A – Z = 29 – 14 = 15

Hạt nhân 5626Fe

Số hiệu nguyên tử Z = 26 => số electron = 26Số nucleon A = 56 => Số notron: N = A – Z = 56 – 26 = 30

Từ so với trên, ta có:

Hạt nhân Fe có nhiều electron hơn phân tử nhân Si: 26 – 14 = 12Hạt nhân Fe có không ít notron hơn hạt nhân Si: 30 – 15 = 15