Gửi các anh/chị,Hôm qua, em có gặp mặt bài toán này của cháu bé lớp 4 như tên tiêu đề.Quả thật là cũng không nghĩ ra thuật toán như: số này sẽ ban đầu bằng số nào? số này vẫn phải gồm bao nhiêu chữ số? để bảo đảm yêu ước đề bài.Như bài này em có tác dụng mò như sau: 39 = 9*4 + 3, vậy sẽ ban đầu bằng số 3, tác dụng 39999, cũng chưa biết có đúng cho bài toán khác không?Em đăng tải đây, mong các thành viên cung ứng xây dựng thuật toán cùng hàm tự tạo để giải việc này.Em cảm ơn.

Bạn đang xem: Số tự nhiên bé nhất có tổng các chữ số bằng 15


Reactions:SA_DQ, ptm0412 với Phuocam
*

NhattanktnnThành viên gắn thêm bó
Gửi những anh/chị,Hôm qua, em có gặp bài toán này của cháu bé lớp 4 như tên tiêu đề.Quả thiệt là cũng chưa nghĩ ra thuật toán như: số này sẽ bắt đầu bằng số nào? số này đã phải có bao nhiêu chữ số? để đảm bảo an toàn yêu cầu đề bài.Như bài này em có tác dụng mò như sau: 39 = 9*4 + 3, vậy sẽ bắt đầu bằng số 3, kết quả 39999, cũng chưa chắc chắn có đúng cho bài toán không giống không?Em đăng lên đây, mong những thành viên cung cấp xây dựng thuật toán cùng hàm tự tạo thành để giải việc này.Em cảm ơn.
Theo em thấy số trường đoản cú nhiên bé xíu nhất thì bắt buộc là số bao gồm số chữ số không nhiều nhất, số tự nhiên có số chữ số ít nhất mà tổng bằng một số ít thì những chữ số nên là lớn nhất. Vậy trả sử n là số tổng, thì rước n/9 được số nguyên (k) cùng dư m thì khi ấy số từ nhiên nhỏ nhắn nhất gồm tổng bởi n là:m9k (tức m đứng trước và tất nhiên sau số cửu lặp k lần)
Reactions:birthdayinvalentine, Cá ngừ F1, hongphuong1997 và một thành viên khác
Gửi những anh/chị,Hôm qua, em có gặp gỡ bài toán này của cháu bé bỏng lớp 4 như thương hiệu tiêu đề.Quả thiệt là cũng không nghĩ ra thuật toán như: số này sẽ bắt đầu bằng số nào? số này đã phải gồm bao nhiêu chữ số? để bảo vệ yêu ước đề bài.Như bài xích này em làm mò như sau: 39 = 9*4 + 3, vậy sẽ ban đầu bằng số 3, tác dụng 39999, cũng chưa biết có chuẩn cho bài toán khác không?Em đăng tải đây, mong những thành viên cung cấp xây dựng thuật toán cùng hàm tự chế tác để giải việc này.Em cảm ơn.
Gửi các anh/chị,Hôm qua, em có gặp mặt bài toán này của cháu bé bỏng lớp 4 như thương hiệu tiêu đề.Quả thiệt là cũng chưa nghĩ ra thuật toán như: số này sẽ ban đầu bằng số nào? số này đã phải có bao nhiêu chữ số? để đảm bảo yêu ước đề bài.Như bài này em có tác dụng mò như sau: 39 = 9*4 + 3, vậy sẽ bắt đầu bằng số 3, kết quả 39999, cũng không biết có hợp lý cho bài toán khác không?Em đăng tải đây, mong những thành viên hỗ trợ xây dựng thuật toán và hàm tự tạo để giải việc này.Em cảm ơn.

Xem thêm: Tìm Số Có 4 Chữ Số A45B Biết Số Đó Chia Hết Cho 2 Và 9 Còn Chia Cho 5 Dư 3


Function SmallX(Num As Long) Dim N1&, N2, i& If Num 135 Then MsgBox "So phai nho hon 136!": Exit Function N1 = Num gian lận 9 If N1 = 0 Then N1 = 9 N1 = Num / 9 N2 = Num hack 9 For i = 1 khổng lồ N1 N2 = N2 và 9 Next SmallX = N2End Function
Gửi các anh/chị,Hôm qua, em có chạm chán bài toán này của cháu nhỏ bé lớp 4 như thương hiệu tiêu đề.Quả thật là cũng chưa nghĩ ra thuật toán như: số này sẽ bước đầu bằng số nào? số này sẽ phải gồm bao nhiêu chữ số? để bảo đảm an toàn yêu mong đề bài.Như bài xích này em làm cho mò như sau: 39 = 9*4 + 3, vậy sẽ ban đầu bằng số 3, kết quả 39999, cũng không biết có đúng cho bài toán khác không?Em đăng tải đây, mong những thành viên cung cấp xây dựng thuật toán cùng hàm tự tạo ra để giải việc này.Em cảm ơn.