Sóng dọc: là sóng trong số ấy các thành phần của môi trường dao hễ theo phương trùng với phương truyền sóng.

Sóng dọc truyền trong: toàn bộ các môi trường rắn, lỏng, khí.
Bạn đang xem: Sóng dọc truyền trong môi trường nào

*
*
*
*
*
*
*
*

Một âm bao gồm tần số xác định lần lượt truyền trong nhôm, nước, không khí với tốc độ tương ứng là v1,v2, v3. đánh giá và nhận định nào tiếp sau đây là đúng


Một sóng cơ học viral trong một môi trường A có gia tốc vA và khi truyền trong môi trường thiên nhiên B có vận tốc vB = 2vA. Cách sóng trong môi trường xung quanh B sẽ:


Một sóng cơ có bước sóng λ1 truyền từ bầu không khí vào nước. Lúc ở vào nước, fan ta đo được cách sóng λ2. Biết tách suất của nước bởi 4/3. Bước sóng λ2 bằng:
Xem thêm: Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Thành Phố Hồ Chí Minh, Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải

Một nguồn giao động đặt tại điểm $O$ bên trên mặt chất lỏng nằm ngang phát ra xê dịch điều hòa theo phương trực tiếp đứng cùng với phương trình (u_O = Acosomega t). Sóng bởi nguồn giao động này tạo nên truyền trên mặt hóa học lỏng gồm bước sóng $λ$ cho tới điểm $M$ phương pháp $O$ một khoảng chừng $x$. Coi biên độ sóng và vận tốc sóng không đổi khi truyền rằng thì phương trình giao động tại điểm $M$ là:


Một sóng ngang truyền trên mặt phẳng với tân số f = 10Hz. Tại một thời điểm nào đó một trong những phần mặt cắt của nước có mẫu thiết kế như hình vẽ. Vào đó khoảng cách từ vị trí cân bằng của A mang đến vị trí cân đối của D là 60cm cùng điểm C vẫn đi xuống qua vị trí cân nặng bằng. Chiều truyền sóng và tốc độ truyền sóng là: