1. Căn bạn dạng công thức toán học

Có 2 loại phương pháp toán học: "trong dòng" cùng "riêng biệt".Công thức trong dòng:Được hiển thị trong chiếc của một quãng văn, những ký hiệu được hiển thị nhỏ dại hơn cho tương xứng với địa chỉ trong dòng.Sử dụng môi trường thiên nhiên math để khai báo.Môi ngôi trường math bao gồm 2 cam kết hiệu thu gọn: ( ... ) với $ ... $.Công thức riêng biệt:Được hiển thị vào một loại riêng biệt, những ký hiệu được hiển thị béo hơn.Có 2 một số loại môi trường dùng để làm khai báo cho chính sách này: displaymath (Cú pháp viết gọn: < ... >) với equation.Chỉ số được hiển thị bằng lệnh sbchỉ số, viết gọn là _chỉ số.Số mũ được tạo nên bằng lệnh spsố mũ, viết gọn gàng là ^số mũ.Phân số được hiển thị bởi lệnh fractửmẫu.Căn được hiển thị bằng lệnh sqrtbiểu thức.Các hàm trong toán học:
*
Các vần âm Hy Lạp thường:
*
Các chữ cái Hy Lạp hoa:
*
Các ký kết hiệu toán học tập 2 kích thước:
*

Thực hành luyện tập:

Bài tập 1: mang lại tài liệu tất cả nội dung sau:

*
Bài làm:

Bài tập 2: chế tạo ra tài liệu có nội dung sau:

*
Bài làm:

Given a funcition $f(x)$, the derivative of $f$ with respect lớn $x$ can be found from firstprinciples using:\

2. Mảng và những dấu ngoặc

Các vết phân cách-ngoặc được hiển thị do cặp lệnh:

left vết ngoặc ight dấu ngoặc

Luôn luôn phải đầy đủ cặp trên. Còn nếu như không muốn hiển thị lốt ngoặc như thế nào thì gắng dấu ngoặc bởi dấu chấm.

Bạn đang xem: Sử dụng latex

*

Để tạo nên mảng, ta dùng môi trường thiên nhiên array. Môi trường này tất cả cú pháp y như môi ngôi trường tabular cơ mà chỉ áp dụng trong cơ chế công thức toán học. Các phần tử được bố trí theo chiếc và cột để tạo nên thành cấu tạo như ma trận với vectơ.

Thực hành luyện tập:

Bài tập 3: tạo thành văn phiên bản có ngôn từ sau:

*
Bài làm:

Here we have a matrix equation:<2left(eginarraycc5 & 3 \2 & 6endarray ight)=left(eginarraycc10 và 6 \4 & 12endarray ight)>Bài tập 4: tạo thành văn bạn dạng có văn bản sau:

*
Bài làm:

This is an augmented matrix:parThe Kronecker delta is defined as follows:par

3. Các công thức các dòng

Môi trường displaymath và môi trường xung quanh equation chỉ có thể chấp nhận được một dòng. Để các công thức rất có thể kết hợp với nhau, ta dùng môi trường xung quanh eqnarray*(các cách làm không được đánh số) hoặc môi trường xung quanh eqnarry (các phương pháp được tiến công số, để xóa những số ta cần sử dụng lênh onumber).Môi ngôi trường eqnarray bao gồm 3 cột: cột đầu canh lề phải, cột 2 canh lề giữa, cột 3 canh lề trái.

Xem thêm: Chọn Câu Đúng: Khi Thêm Dung Dịch Bazo Vào Muối Cromat Màu Vàng

Thực hành luyện tập:

Bài tập 5: sinh sản đoạn cách làm sau:

*
Bài làm:

egineqnarray*f(x) và = và x^2 - x - 2 \& = và (x-2)(x+1)endeqnarray*Bài tập 6: tạo thành đoạn cách làm sau:

*
Bài làm:

For $|x|leq pm varepsilon$ where $varepsilon$ is small: paregineqnarray*f(x) và = & sin(x)\& approx và x - fracx^36endeqnarray*Some partial diferentiation:\egineqnarray*f(x,y) và = & x^2 + 2xy + y^2\fracpartial fpartial x và = và 2x + 2yendeqnarray*

Nhận xét:

Ngày nay, LATEX không chỉ còn giới hạn dùng cho người làm toán nữa. Nó được sử dụng rộng thoải mái làm những báo cáo, thư từ bỏ qua mạng, những bài bác báo, giấy tờ khoa học đông đảo ngành,... LATEX đã có được đặt khắp chỗ trên mạng thế giới Internet, được nhúng vào những trang web chăm về toán học, thiết bị lý, chất hóa học và các ngành kỹ thuật khác nhằm soạn thảo những công thức toán học, những văn bản được trình bày một bí quyết chuyên nghiệp. Điều quan trọng đặc biệt là LATEX chạy được bên trên nhiều môi trường hệ quản lý điều hành và là chương trình miễn phí cho tất cả những người dùng, nhưng quality làm các bản thảo chế phiên bản rất cao. Cùng với những điểm lưu ý nổi bật đó, LATEX sẽ càng được đánh giá cao và là việc lựa chọn tốt cho những người dùng.