Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Tài chính- kinh doanh (UFM) công bố điểm trúng tuyển trình độ vào Đại học tập và cđ hệ bao gồm quy năm 2019 diện ưu tiên xét tuyển trực tiếp dựa vào công dụng học tập trung học phổ thông như sau:

I.Điểm chuẩn trúng tuyển:


STT

MÃ ĐKXT

NGÀNH ĐÀO TẠO

ĐIỂM CHUẨN

TRÚNG TUYỂN

TỔ HỢP

XÉT TUYỂN

I

Đại học

Chương trình đại trà

1

7220201

Ngôn ngữ Anh

7,27

D01

2

7340101

Quản trị ghê doanh

7,27

A00, A01, D01, D96

3

7340115

Marketing

4

7340116

Bất rượu cồn sản

5

7340120

Kinh doanh quốc tế

6

7340201

Tài chính - Ngân hàng

7

7340301

Kế toán

II

Đại học

Chương trình đặc thù

1

7340405D

Hệ thống thông tin quản lý

7,27

A00, A01, D01, D96

2

7810103D

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

3

7810201D

Quản trị khách sạn

4

7810202D

Quản trị quán ăn và thương mại & dịch vụ ăn uống

III

Đại học

Chương trình quốc tế

1

7340101Q

Quản trị kinh doanh

6,97

A00, A01, D01, D96

2

7340115Q

Marketing

6,70

3

7340120Q

Kinh doanh quốc tế

6,83

4

7340301Q

Kế toán

7,28

IV

Đại học

Chương trình quality cao

1

7340101C

Quản trị ghê doanh

6,37

A00, A01, D01, D96

2

7340115C

Marketing

3

7340120C

Kinh doanh quốc tế

4

7340201C

Tài chủ yếu – Ngân hàng

5

7340301C

Kế toán

6

7810201C

Quản trị khách hàng sạn

V

Cao đẳng

Chương trình unique cao

1

6340101

Kinh doanh yêu đương mại

5,00

A00, A01, D01, D96, C00, D78

2

6340116

Marketing

3

6340202

Tài chủ yếu – Ngân hàng

4

6340302

Kế toán doanh nghiệp

5

6340404

Quản trị khiếp doanh

6

6810201

Quản trị khách sạn


Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển nêu trên là vấn đề trung bình cộng của các môn học tập năm lớp 12 thpt trong tổng hợp xét tuyển, không nhân hệ số, đã bao hàm điểm ưu tiên thuộc toàn bộ các khu vực vực, đối tượng. Áp dụng điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển cho các tổ phù hợp xét tuyển chọn của ngành.

Công thức: Điểm xét tuyển = (ĐTB Môn 1 + ĐTB Môn 2 + ĐTB Môn 3 + ĐƯT (nếu có)) / 3

ĐTB bài bác thi KHXH là điểm trung bình cộng của các môn học tập thành phần.

(Điểm xét tuyển được thiết kế tròn mang lại hai chữ số thập phân)

Điểm ưu tiên đối tượng, quần thể vực: nấc chênh lệch điểm thân hai nhóm đối tượng người tiêu dùng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực vực kế tiếp là 0,25 (một phần tứ điểm) khớp ứng với tổng điểm 3 môn học trong tổng hợp môn xét tuyển không nhân hệ số theo thang điểm 10.