Dưới đấy là những mẫu mã câu gồm chứa tự "tâm chổ chính giữa niệm niệm", trong bộ từ điển tiếng slovenija-expo2000.comệt - tiếng Anh. Bạn có thể tham khảo mọi mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu cùng với từ tâm tâm niệm niệm, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ trung tâm tâm niệm niệm trong cỗ từ điển tiếng slovenija-expo2000.comệt - giờ đồng hồ Anh

1. Một đợt nữa kỷ niệm ùa vào trọng tâm trí.Bạn đang xem: trường đoản cú Điển giờ việt trung ương niệm là gì, giờ đồng hồ việt

Again a flood of memories came khổng lồ mind.

Bạn đang xem: Tâm niệm nghĩa là gì

2. Khi tôi lấn sân vào hành lang, kỷ niệm ban đầu ùa vào trung khu trí tôi.

As I walked down the halls, a flood of memories began to lớn pour into my mind.

3. đều kỷ niệm về dự án công trình này mãi mãi ghi lại trong trọng tâm trí tôi.

The memories from this project are indelibly inscribed on my heart.

4. Bấy lâu nay, tôi vẫn luôn luôn tâm niệm bài xích thơ tuyệt đối hoàn hảo của Whitman xưa:

& all the while, I kept thinking about that great old Whitman poem:

5. Khi nhìn loại ly chất thủy tinh tâm trí tôi chan hòa gần như kỷ niệm đẹp.

Seeing the glass cup flooded my mind with pleasant memories.

6. Đó là khái niệm giữa trung tâm trong thuyết thần bí truyền thống cuội nguồn Do Thái, hoặc Cabala.

It is a central concept in the Cabala, or traditional Jewish mysticism.

7. Khái niệm entropy – vốn được Clausius đề nhập – giữ vai trò trung chổ chính giữa trong công trình của ông.

Clausius's ideas on entropy occupied a central role in his work.

8. Nelson đã tái xác nhận sứ điệp này trên lễ lưu niệm 50 nămTrung Tâm đào tạo Truyền Giáo.

Nelson reaffirmed this message recently at the 50th anniversary of the Provo Missionary Training Center.

9. Hàm số từ trên đây ra đời, như một tư tưởng trung tâm miêu tả một đại lượng đang nắm đổi.

Functions arise here, as a central concept describing a changing quantity.

It subsequently referred lớn the specific concepts of natural selection, the Weismann barrier, or the central dogma of molecular biology.

11. Trong dịp đông, một sân trượt băng được xây dựng ở chính giữa và các lễ kỷ niệm liên hoan chạy suốt tháng mười hai.

In wintertime an ice rink is constructed in the center and festive celebrations run throughout December.

12. Con cháu Moises chăm sóc hơn, lật các câu gớm Thánh, hiểu ý nghĩa sâu sắc của hình và bao gồm khái niệm về trình từ bỏ thời gian”.

It has helped Moises khổng lồ pay attention, khổng lồ look up Scriptures, to appreciate pictures, and to understand dates.”

13. The Arc de Triomf (2) (Khải trả Môn), trưng bày gần trung thực bụng phố, được xây dựng để kỷ niệm trở nên cố đặc trưng đó.

The Arc de Triomf (2) (Triumphal Arch), situated near the center of the city, was built khổng lồ commemorate that important event.

14. Tích tắc tưởng niệm

Moment of reflection

15. Một tư tưởng trung trọng điểm trong toán học thuần túy là ý tưởng chung chung; toán học thuần túy thường biểu thị xu phía tăng tổng quát.

One central concept in pure mathematics is the idea of generality; pure mathematics often exhibits a trend towards increased generality.

16. Trung trung khu của khái niệm hệ sinh thái xanh là phát minh về các sinh thứ sống tác động với những yếu tố khác trong môi trường thiên nhiên mà chúng sống.

Central lớn the ecosystem concept is the idea that lislovenija-expo2000.comng organisms interact with every other element in their local enslovenija-expo2000.comronment.

17. 15 tại Lễ Tưởng Niệm: Hãy nỗ lực đến sớm vào trời tối Lễ Tưởng Niệm.

15 At the Memorial: Try to arrive early on the night of the Memorial.

18. Đi search hoài niệm sao?

You walking the nostalgia trail?

19. Vậy, tất cả hai khái niệm.

So, these two things.

20. Các Khái Niệm bao gồm Yếu

Key Concepts

21. Hắn tất cả phải là người đáng sợ tuyệt chỉ là một ý niệm mê tín, hoặc một nhân vật tưởng tượng trong số chuyện lịch sử một thời không đáng lưu tâm?

Is the Deslovenija-expo2000.coml someone khổng lồ be feared, or should he be dismissed as nothing more than a superstitious notion or a mythological unreality?

22. Thu thập hình ảnh và vật lưu niệm hoặc có tác dụng sổ giữ niệm để nhớ về fan quá cố.

Xem thêm: Các Chuyên Đề Toán 12 Theo Chuyên Đề Và Dạng, Các Chuyên Đề Toán Lớp 12

Collect pictures và mementos or write in a journal to keep alive your memory of the person who has died.