toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Thành phần làm sao dưới đây là một phần tử của rễ thần kinh tủy ?

A. Rễ vận động

B. Hạch thần kinh

C. Lỗ tủy

D. Hành não


*

*

Xét về cấu tạo, hệ thần kinh bao gồm những phần tử nào?

A.Bó sợi cảm hứng và bó sợi vận động.

Bạn đang xem: Thành phần nào dưới đây là một bộ phận của dây thần kinh tủy

B.Bộ não và tủy sống.

C.Phân hệ thần kinh chuyển vận và sinh dưỡng.

D.Thần kinh trung ương và ngoại biên.


. Chim người thương câu sẽ chuyên chở lảo đảo, mất thăng bằng nếu phần tử nào của tw thần kinh bị hủy hoại ?

A. Trụ não B. Tiểu óc C. Đại óc D. Tủy sống


Câu 1:Con người dân có bao nhiêu đôi rễ thần kinh tủy?

A. 31 đôi

B. 12 đôi

C. 26 đôi

D. 15 đôi

Câu 2:Dây thần ghê tủy được kết cấu như nuốm nào ?

A. Tùy từng loại mà dây thần khiếp được cấu tạo bởi bó gai thần kinh chuyển động hoặc bó gai cảm giác.

B. Chỉ được cấu trúc bởi bó sợi thần tởm vận động

C. Chỉ được cấu trúc bởi bó gai thần kinh cảm giác

D. Bao gồm bó sợi thần kinh cảm giác và bó gai thần tởm vận động

Câu 3:Đặc điểm buổi giao lưu của các dây thần kinh tủy là:

A. Hướng dẫn truyền xung thần tởm cảm giác

B. Hướng dẫn truyền xung thần gớm vận động

C. Dẫn truyền cả xung vận động và xung cảm giác

D. Không dẫn truyền xung thần kinh

Câu 4:Rễ trước của tủy sinh sống còn có tên gọi khác là gì ?

A. Rễ li tâm

B. Rễ cảm giác

C. Rễ vận động

D. Rễ phía tâm

Câu 5:Ở tủy sống, rễ trước bao gồm vai trò gì ?

A. Phân tích và xử lí các kích thích đón nhận được từ ban ngành thụ cảm

B. Dẫn truyền xung thần kinh cảm xúc từ cơ sở thụ cảm về trung ương

C. Dẫn truyền xung thần kinh vận chuyển từ trung ương tới phòng ban đáp ứng

D. Toàn bộ các phương pháp còn lại

Câu 6:Khi thực hiện cắt rễ trước tương quan đến dây thần kinh đi đến bỏ ra sau bên nên của ếch rồi kích thích bởi HCl 1%, hiện tượng kỳ lạ gì đang xảy ra?

A. Chi sau bên đề nghị co, những chi sót lại thì không

B. Chi sau bên đề nghị không co dẫu vậy co những chi còn lại

C. Toàn bộ các bỏ ra đều co

D. Toàn bộ các đưa ra đều không co

Câu 7:Rễ sau sinh sống tủy sống là

A. Rễ cảm giác hoặc rễ vận động.

B. Rễ vừa có chức năng cảm giác, vừa có công dụng vận động.

C. Rễ vận động.

Xem thêm: Theẻ Xanh Trong Bóng Đá - Đặc Điểm, Lợi Ích Của Thẻ Atm Napas Nội Địa

D. Rễ cảm giác.

Câu 8:Ở tủy sống, rễ sau có vai trò gì ?

A. Dẫn truyền xung thần kinh xúc cảm từ cơ quan thụ cảm về trung ương

B. Phân tích cùng xử lí các kích thích tiếp nhận được từ cơ quan thụ cảm

C. Dẫn truyền xung thần kinh di chuyển từ trung ương tới cơ quan đáp ứng

D. Toàn bộ các cách thực hiện còn lại

Câu 9:Khi tiến hành cắt rễ sau tương quan đến rễ thần kinh đi đến đưa ra sau bên trái của ếch rồi kích thích bằng HCl 1%, hiện tượng lạ gì sẽ xẩy ra ?

A. Chi sau bên đề nghị co, những chi còn lại thì không

B. Tất cả các đưa ra đều ko co

C. Tất cả các đưa ra đều co

D. Bỏ ra sau phía trái không co cơ mà co các chi còn lại

Câu 10:Tại sao nói dây thần kinh tủy là dây trộn ?

A. Do nó bao gồm cả bó tua thần khiếp hướng chổ chính giữa (cảm giác) với bó gai thần tởm li trọng điểm (vận động)

B. Bởi vì nó vừa thu nhận, vừa trả lời kích thích

C. Vì nó vừa chịu sự chi phối của hệ thần gớm sinh dưỡng, vừa chịu sự tinh chỉnh của hệ thần ghê vận động