*

- Thể tích khối chóp: (V = dfrac13Sh) với (S) là diện tích đáy, (h) là chiều cao.

Bạn đang xem: Thể tích hình chóp

- Một phép vị trường đoản cú tỉ số (k) phát triển thành khối đa diện hoàn toàn có thể tích $V$ thành khối nhiều diện có thể tích (V") thì: (dfracV"V = ^3)

b) Tỉ số thể tích hai khối chóp tam giác

Nếu (A",B",C") là ba điểm thứu tự nằm trên những cạnh (SA,SB,SC) của hình chóp tam giác (S.ABC). Khi đó:

*

2. Một số dạng toán thường xuyên gặp

Phương pháp bình thường để tính thể tích khối chóp là tính diện tích s đáy, tính chiều cao và tính thể tích theo cách làm (V = dfrac13Sh).

Dưới đó là một số khối chóp đặc biệt quan trọng thường gặp:

Dạng 1: Tính thể tích khối chóp có sát bên vuông góc với đáy


*

Dạng 2: Tính thể tích khối chóp đều

*

Dạng 3: Tính thể tích khối chóp có mặt bên vuông góc với đáy

*

Dạng 4: Tính tỉ lệ thể tích các khối chóp.

Xem thêm: Office Là Gì - Tìm Hiểu Về Định Nghĩa Microsoft Office

Phương pháp:

- bước 1: Chia những khối chóp đề xuất tính tỉ lệ thể tích thành những khối chóp tam giác tương xứng với nhau.

- bước 2: Áp dụng bí quyết tính tỉ số thể tích những khối chóp (dfracV_S.A"B"C"V_S.ABC = dfracSA"SA.dfracSB"SB.dfracSC"SC), ở đó (A" in SA,B" in SB,C" in SC)


Mục lục - Toán 12
CHƯƠNG 1: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ
bài 1: Sự đồng biến, nghịch trở nên của hàm số
bài xích 2: rất trị của hàm số
bài xích 3: phương pháp giải một vài bài toán cực trị bao gồm tham số đối với một số hàm số cơ phiên bản
bài xích 4: giá trị lớn số 1 và giá bán trị nhỏ tuổi nhất của hàm số
bài 5: Đồ thị hàm số và phép tịnh tiến hệ tọa độ
bài bác 6: Đường tiệm cận của đồ gia dụng thị hàm số và rèn luyện
bài 7: điều tra sự vươn lên là thiên và vẽ vật thị của hàm đa thức bậc ba
bài bác 8: khảo sát sự trở thành thiên và vẽ thứ thị của hàm nhiều thức bậc bốn trùng phương
bài xích 9: phương pháp giải một trong những bài toán liên quan đến khảo sát điều tra hàm số bậc ba, bậc tư trùng phương
bài 10: khảo sát điều tra sự vươn lên là thiên với vẽ vật dụng thị của một vài hàm phân thức hữu tỷ
bài 11: cách thức giải một vài bài toán về hàm phân thức gồm tham số
bài 12: phương pháp giải các bài toán tương giao đồ vật thị
bài xích 13: phương thức giải các bài toán tiếp tuyến với đồ dùng thị cùng sự tiếp xúc của hai đường cong
bài xích 14: Ôn tập chương I
CHƯƠNG 2: HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT
bài 1: Lũy quá với số mũ hữu tỉ - Định nghĩa và đặc điểm
bài xích 2: phương pháp giải những bài toán liên quan đến lũy vượt với số mũ hữu tỉ
bài xích 3: Lũy thừa với số nón thực
bài 4: Hàm số lũy vượt
bài bác 5: những công thức yêu cầu nhớ cho việc lãi kép
bài 6: Logarit - Định nghĩa và đặc điểm
bài xích 7: cách thức giải các bài toán về logarit
bài 8: Số e cùng logarit thoải mái và tự nhiên
bài bác 9: Hàm số mũ
bài 10: Hàm số logarit
bài 11: Phương trình mũ với một số phương pháp giải
bài xích 12: Phương trình logarit cùng một số phương thức giải
bài 13: Hệ phương trình mũ với logarit
bài bác 14: Bất phương trình mũ
bài 15: Bất phương trình logarit
bài 16: Ôn tập chương 2
CHƯƠNG 3: NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG
bài 1: Nguyên hàm
bài bác 2: Sử dụng phương thức đổi biến để search nguyên hàm
bài xích 3: Sử dụng phương thức nguyên hàm từng phần để tìm nguyên hàm
bài 4: Tích phân - có mang và đặc thù
bài bác 5: Tích phân những hàm số cơ bạn dạng
bài 6: Sử dụng phương thức đổi biến đổi số để tính tích phân
bài 7: Sử dụng phương thức tích phân từng phần nhằm tính tích phân
bài xích 8: Ứng dụng tích phân để tính diện tích s hình phẳng
bài xích 9: Ứng dụng tích phân nhằm tính thể tích đồ thể
bài xích 10: Ôn tập chương III
CHƯƠNG 4: SỐ PHỨC
bài 1: Số phức
bài xích 2: Căn bậc nhì của số phức với phương trình bậc nhị
bài bác 3: phương thức giải một vài bài toán liên quan tới điểm biểu diễn số phức thỏa mãn điều kiện mang đến trước
bài bác 4: cách thức giải các bài toán tìm kiếm min, max tương quan đến số phức
bài xích 5: Dạng lượng giác của số phức
CHƯƠNG 5: KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH CỦA CHÚNG
bài 1: khái niệm về khối đa diện
bài bác 2: Phép đối xứng qua mặt phẳng với sự bằng nhau của các khối đa diện
bài bác 3: Khối đa diện đều. Phép vị từ bỏ
bài 4: Thể tích của khối chóp
bài xích 5: Thể tích khối hộp, khối lăng trụ
bài 6: Ôn tập chương Khối đa diện với thể tích
CHƯƠNG 6: MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT NÓN
bài xích 1: khái niệm về mặt tròn chuyển phiên – phương diện nón, mặt trụ
bài xích 2: diện tích hình nón, thể tích khối nón
bài 3: diện tích hình trụ, thể tích khối trụ
bài bác 4: định hướng mặt cầu, khối ước
bài bác 5: Mặt mong ngoại tiếp, nội tiếp khối đa diện
bài xích 6: Ôn tập chương VI
CHƯƠNG 7: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ trong KHÔNG GIAN
bài bác 1: Hệ tọa độ trong không gian – Tọa độ điểm
bài xích 2: Tọa độ véc tơ
bài bác 3: Tích được bố trí theo hướng và áp dụng
bài 4: phương pháp giải các bài toán về tọa độ điểm cùng véc tơ
bài bác 5: Phương trình mặt phẳng
bài xích 6: phương pháp giải các bài toán liên quan đến phương trình mặt phẳng
bài bác 7: Phương trình đường thẳng
bài bác 8: phương thức giải những bài toán về quan hệ giữa hai đường thẳng
bài bác 9: phương pháp giải các bài toán về phương diện phẳng và đường thẳng
bài xích 10: Phương trình mặt mong
bài xích 11: phương thức giải các bài toán về mặt ước và khía cạnh phẳng
bài xích 12: cách thức giải những bài toán về mặt ước và mặt đường thẳng
*

*

học toán trực tuyến, tra cứu kiếm tài liệu toán và share kiến thức toán học.