Thể tích là một dạng toán cơ bản trong lịch trình Toán THCS cũng như THPT. Vậy thể tích là gì? những công thức tính thể tích tứ diện? xuất xắc những cách làm tính thể tích tứ diện trong oxyz?… Trong ngôn từ của bài viết dưới đây, slovenija-expo2000.com sẽ giúp bạn tổng phù hợp kiến thức cụ thể về chủ đề phương pháp tính thể tích, cùng mày mò nhé!


Mục lục

2 phương pháp tính thể tích hình chóp2.1 phương pháp tính thể tích khối chóp4 cách tính thể tích hình trụ5 phương pháp tính thể tích hình cầu7 phương pháp thể tích khối tròn xoay

Định nghĩa thể tích là gì?

Thể tích của một thứ theo định nghĩa đó là lượng không gian mà một đồ vật đó chiếm. Đơn vị của thể tích là ( m^3 ) (lập phương của khoảng tầm cách).

Bạn đang xem: Các công thức tính thể tích tứ diện


Cách tính thể tích hình chóp

Cách tính thể tích khối chóp

Công thức tính thể tích hình chóp : (V= frac13.S.h)

Trong kia ( S ) chính là diện tích mặt đáy, còn ( h ) là độ cao từ đỉnh đến dưới mặt đáy hình chóp.

Từ bí quyết trên, tùy vào mẫu thiết kế đáy của hình chóp nhưng ta có các công thức khác nhau.

Thể tích hình chóp tam giác
*
Công thức tính thể tích hình chóp tam giác

(V= frac13.fraca.b2.h)

Trong kia ( a,b ) theo lần lượt là độ nhiều năm cạnh lòng và mặt đường cao của tam giác đáy

Thể tích hình chóp thang
*
Công thức tính thể tích hình chóp thang

(V= frac13.frac(a+b)c2.h)

Trong kia ( a,b ) là độ nhiều năm hai lòng hình thang, ( c ) là chiều cao của hình thang.

Thể tích hình chóp chữ nhật
*
Công thức tính thể tích hình chóp chữ nhật

(V= frac13.a.b.h)

Trong đó ( a,b ) là độ dài hai cạnh của hình chữ nhật.

Ví dụ:

Tính thể tích hình chóp ( S.ABC ) hiểu được hình chóp gồm độ dài tất cả cách cạnh phần nhiều là ( a )

Cách giải:

*

Lấy ( M ) là trung điểm ( BC )

Do ( Delta ABC gồm AB=BC=CA =a ) cần (Rightarrow Delta ABC) đều.

Lấy ( O ) là trọng tâm tam giác (Rightarrow SO ot (ABC)) với ( O in AM ) làm sao cho ( AO = 2 MO )

Theo định lý Pitago, ta có:

(AM = sqrtAB^2-BM^2=fracasqrt32)

Do ( Delta ABC ) đều buộc phải ( AM ) vừa là trung con đường vừa là mặt đường cao của tam giác

(Rightarrow S_Delta ABC=frac12.a.fracasqrt32=fraca^2sqrt34)

Mặt khác : (AO =frac23AM=fracasqrt3)

(Rightarrow SO =sqrtSA^2-AO^2=fracasqrt2sqrt3)

Như vậy ta có: (V_S.ABC=frac13.fraca^2sqrt34.fracasqrt2sqrt3=fraca^36sqrt2)

***Chú ý: Ta bao gồm công thức tính độ dài đường cao của tam giác rất nhiều cạnh ( a )

Đường cao (=fracsqrt3a2)

Từ kia (Rightarrow) diện tích tam giác phần đông cạnh ( a ) là : (fracsqrt3a^24)

Cách tính thể tích hình chóp cụt

*
Công thức tính thể tích hình chóp cụt

Hình chóp cụt là phần chóp nằm giữa đáy cùng thiết dện cắt vị mặt phẳng tuy nhiên song với lòng hình chóp

Thể tích hình chóp cụt: (V=frac13.h.(S_1+S_2+sqrtS_1.S_2))

Trong kia ( h ) là khoảng cách giữa hai mặt đáy còn ( S_1,S_2 ) theo lần lượt là diện tích hai mặt đáy.

Ví dụ:

Cho hình chóp cụt ( ABC.A’B’C’ ) gồm ABC là tam giác phần lớn cạnh bằng ( a ) với ( A’B’C’ ) là tam giác đông đảo cạnh bởi ( 2a ). Biết khoảng cách hai lòng là ( a ) , tính thể tích khối chóp cụt.

Cách giải:

*
Ví dụ minh họa phương pháp tính thể tính hình chóp cụt

Vì hai đáy của hình chóp cụt là tam giác đều yêu cầu ta gồm :

(S_ABC=frac12.a.fracasqrt32=fraca^2sqrt34)

(S_A’B’C’=frac12.2a.frac2asqrt32=a^2sqrt3)

Thay vào phương pháp trên ta được:

(V=frac13.a.(fraca^2sqrt34+a^2sqrt3+sqrtfraca^2sqrt34.a^2sqrt3 ;; )=frac7a^34sqrt3)

Cách tính thể tích hình nón

Hình nón là một trong những dạng đặc trưng của hình chóp với đáy là hình tròn. Cho nên vì thế công thức tính thể tích hình nón vẫn tương tự như như cách làm tính thể tích hình tròn, rõ ràng như sau: 

*
Công thức tính thể tính hình nón

Thể tích hình nón : (V= frac13.pi R^2.h)

Trong đó ( R ) là bán kính đáy, ( h ) là chiều cao của hình chóp

Thể tích hình nón cụt : (V=frac13.pi .h.(R_1^2+R_2^2+R_1R_2))

Trong kia ( h ) là khoảng cách giữa hai dưới mặt đáy còn ( R_1;R_2 ) thứu tự là bán kính hai đáy

Ví dụ:

Cho hình nón tất cả độ dài mặt đường sinh là ( 2a ) và nửa đường kính đáy là ( a ). Tính thể tích khối nón?.

Cách giải:

*
Ví dụ minh họa cách tính thể tích hình nón

Gọi ( O ) là đỉnh nón, ( H ) là tâm đường tròn đáy cùng ( A ) là một trong điểm nằm trên tuyến đường tròn đáy

Ta có:

( OA = 2a ; HA =R= a )

(Rightarrow OH =sqrtOA^2-HA^2=sqrt4a^2-a^2=asqrt3)

Vậy thể tích hình nón là : (V = frac13.pi.a^2.asqrt3=fracpi a^3sqrt3)

Cách tính thể tích hình trụ

Thể tích hình trụ: (V = S.h)

Trong đó:

( V ) là thể tích hình trụ.( S ) là diện tích s đáy.( h ) là độ cao của hình trụ.

Tùy vào bề ngoài đáy cơ mà ta phân tách hình trụ làm cho hai loại: hình tròn trụ tròn và hình lăng trụ.

Cách tính thể tích hình trụ tròn

*
Công thức tính thể tích hình trụ tròn

Hình trụ tròn là hình bao gồm hai dưới mặt đáy là hai hình tròn trụ song tuy nhiên với nhau và bằng nhau.

Công thức tính thể tích hình trụ rỗng ( hình tròn tròn) : (V = pi R^2.h)

Trong kia ( R ) là bán kính đáy và ( h ) là độ cao hình trụ.

Công thức tính thể tích bể dầu ở ngang

Đây là dạng bài xích toán thực tế rất hay chạm mặt trong các đề thi. Vấn đề tổng quát lác như sau:

Ví dụ: 

Cho một bồn dầu hình tròn có bán kính đáy ( R ) độ cao ( k ) để nằm ngang xung quanh đất. Đổ dầu vào bồn làm sao cho mực dầu vào bồn bí quyết nắp bình ( ở khía cạnh nằm ngang phía bên trên bồn ) khoảng cách là ( h ). Tính lượng dầu đã tất cả trong bình?. 

*
Công thức tính thể tích bể dầu nằm ngang

Cách giải:

Như ta sẽ biết, thể tích hình trụ bằng diện tích đáy nhân cùng với chiều cao. Cho nên để tính thể tích phần dầu gồm trong bình thì ta đề nghị tính được diện tích mặt dưới của bình bị dầu chỉ chiếm ( phần diện tích tô màu sắc xanh), kí hiệu là ( S_1 )

Ta có:

(S_1= (S_(O)-S_stackrelfrownAB)+S_Delta AOB= pi R^2 (1- fraccos^-1fracR-hRpi)+ (R-h)sqrt2Rh-h^2)

Vậy thể tích dầu chứa trong bình là:

(V= (pi R^2 (1- fraccos^-1fracR-hRpi)+ (R-h)sqrt2Rh-h^2).k)

Ví dụ:

Một bồn hình trụ đang đựng dầu tất cả chiều lâu năm ( 5m ) nửa đường kính đáy ( 1m ) được bỏ lên trên mặt phẳng nằm ngang, với nắp bồn bỏ lên mặt nằm hướng ngang của phương diện trụ. Người ta đang rút dầu trong bồn, phần dầu còn lại có chiều cao ( 1.5m ) (tính từ lòng bể mang đến mặt dầu). Tính thể tích của phần dầu sẽ rút ra (giả thiết độ dày thành bồn không xứng đáng kể)

Cách giải:

*
Ví dụ minh họa phương pháp tính thể tích bể dầu nằm ngang

Áp dụng vào bí quyết với ( R=1m , h=0.5m ) ta được :

(S_stackrelfrownAMB=S_stackrelfrownAB-S_Delta AOB=pi R^2.fraccos^-1fracR-hRpi+ (R-h)sqrt2Rh-h^2 = fracpi3-fracsqrt34) ( ( m^2 ) )

Vậy thể tích phần dầu đã rút ra là :

(V= 5.(fracpi3-fracsqrt34)) (( m^3 ) )

Công thức tính thể tích lăng trụ

Hình lăng trụ là hình bao gồm hai lòng là hai nhiều giác song song và bởi nhau, các sát bên song song và bởi nhau.

*
Công thức tính thể tích lăng trụ

Thể tích hình lăng trụ: (V = S.h)

Trong đó ( S ) là diện tích s đáy , ( h ) là độ cao hình trụ.

Một số hình lăng trụ đặc biệt:

Hình vỏ hộp chữ nhật là hình lăng trụ tất cả đáy là hình chữ nhật và các sát bên vuông góc với đáy.

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật: ( V = a.b.h )

*
Công thức tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Trong đó ( a,b ) theo lần lượt là chiều dài, chiều rộng lớn của đáy, ( h ) là độ cao của hình hộp

Hình lập phương là hình hộp chữ nhật có toàn bộ các cạnh bằng nhau

Công thức thể tích khối lập phương: ( V = a^3 )

*
Công thức thể tích khối lập phương

Trong kia ( a ) là độ nhiều năm cạnh của hình lập phương

Ví dụ:

Cho lăng trụ xiên ( ABC.A’B’C’ ) có đáy là tam giác những cạnh ( a ). Biết kề bên có độ dài bằng (asqrt3) và chế tạo ra với lòng một góc (60^circ). Tính thể tích hình lăng trụ.

Cách giải:

*
Tìm gọi ví dụ minh họa điển hình

Gọi ( H ) là hình chiếu của ( C’ ) lên ( (ABC) )

Khi đó ( CH ) chính là đường cao của hình lăng trụ.

(CH = CC’.sin 60^circ=frac3a2)

(S_ABC=frac12.a.fracasqrt32=fraca^2sqrt34)

Vậy thể tích hình lăng trụ ( ABC.A’B’C’ ) là:

(V= S_ABC.CH =fraca^2sqrt34.frac3a2=frac3sqrt3a^38)

Cách tính thể tích hình cầu

Cách tính thể tích khối cầu

*
Công thức tính thể tích hình cầu

(V= frac43pi R^3)

Trong kia ( R ) là nửa đường kính hình cầu

Cách tính thể tích hình quạt cầu

*
Công thức tính thể tích hình quạt cầu

Hình quạt ước là 1 phần của hình cầu khẳng định bởi khía cạnh biên của một hình nón bao gồm đỉnh nằm tại vị trí tâm của hình cầu

Thể tích hình quạt ước : (V= frac23pi R^2.h)

Trong đó ( R ) là nửa đường kính hình ước , ( h ) là chiều cao của chỏm cầu

Ví dụ:

Cho hình lập phương ( ABCD.A’B’C’D’ ) bao gồm độ dài cạnh bởi ( a ). Tính thể tích hình cầu ngoại tiếp hình lập phương đó

Cách giải:

*
Tìm hiểu phương pháp tính thể tích hình quạt cầu

Tâm của hình cầu là vấn đề ( O ) trung điểm mỗi đường chéo cánh của hình lập phương

Ta có:

(AC = sqrtAB^2+BC^2=asqrt2)

(R=fracAC’2=fracsqrtAC^2+CC’^22=fracasqrt32)

Vậy thể tích hình mong ngoại tiếp lập phương ( ABCD.A’B’C’D’ ) là :

(V=frac43pi. R^3=frac43pi.frac3sqrt3a^38=fracpi sqrt3a^32)

Các bí quyết tính thể tích tứ diện trong Oxyz

*
Các công thức tính thể tích tứ diện vào Oxyz

Tổng quát mắng : đến tứ diện ( ABCD ) tất cả độ dài những cạnh ( BC=a , CA=b, AB=c , AD=d, BD=e , CD = f ). Lúc đó thể tích tứ diện ( ABCD ) được tính như sau:

(V=frac112.sqrtM+N+P-Q)

Trong đó:

(M=a^2d^2(b^2+c^2+e^2+f^2-a^2-d^2))

(N=b^2e^2(a^2+d^2+c^2+f^2-b^2-e^2))

(P=c^2f^2(a^2+d^2+b^2+e^2-c^2-f^2))

(Q=(abc)^2+(cde)^2+(efa)^2+(bdf)^2)

Tùy vào từng dạng của tứ diện mà ta áp vào công thức trên sẽ sở hữu được những phương pháp tính khác nhau:

Khối tứ diện đều phải có cạnh bởi ( a )

(V=fraca^3sqrt212)

Khối tứ diện vuông: ( AB,AC,AD ) song một vuông góc

(V=fracAB.AC.AD6)

Khối tứ diện ngay sát đều: Có các cặp cạnh đối đều nhau : (left{eginmatrix AB=CD=a\BC=DA=b \ CA=BD=c endmatrix ight.)

(V=fracsqrt212.sqrt(a^2+b^2-c^2)(b^2+c^2-a^2)(c^2+a^2-b^2))

Khối tứ diện có khoảng cách và góc thân hai cạnh đối lập : (left{eginmatrix AB=a \ CD=b \ d(AB,CD)=d\ (AB,CD)= alpha endmatrix ight.)

(V=fraca.b.d.sin alpha6)

Khối tứ diện biết hai mặt kề nhau : (left{eginmatrix S_ABC=S_1\ S_ABD=S_2 \ AB=a \ ((ABD),(ABC))=alpha endmatrix ight.)

(V=frac2.S_1.S_2.sin alpha3a)

Khối tứ diện biết các góc tại một đỉnh : (left{eginmatrix AB=a\AC=b \ AD=c endmatrix ight.) và (left{eginmatrix widehatBAC=alpha \ widehatCAD=eta \widehatDAB=gamma endmatrix ight.)

(V=fracabc6.sqrt1+2cos alpha . cos eta . cos gamma -cos^2alpha-cos^2eta -cos^2 gamma)

Ví dụ:

Cho khối tứ diện ( ABCD ) có các cặp cạnh đối diện bằng nhau : (left{eginmatrix AB=CD=8\BC=DA=5 \ CA=BD=7 endmatrix ight.)

Tính thể tích khối tứ diện?.

Cách giải:

Áp dụng công thức mặt trên, ta tất cả :

(V=fracsqrt212.sqrt(a^2+b^2-c^2)(b^2+c^2-a^2)(c^2+a^2-b^2))

(=fracsqrt212.sqrt(8^2+5^2-7^2)(5^2+7^2-8^2)(7^2+8^2-5^2))

(=frac20sqrt113) đơn vị chức năng thể tích.

Công thức thể tích khối tròn xoay

Khối tròn xoay quanh trục hoành

*
Công thức thể tích khối tròn xoay

Cho hình ( (H) ) là đồ thể khối tròn xoay tạo ra bởi giới hạn bởi trang bị thị của các hàm số ( y=f(x) , y=g(x) , x=a, x=b ) quay quanh trục ( Ox )

(V_(H) = pi. |int_a^b(f^2(x)-g^2(x))dx|)

Khối tròn chuyển phiên quanh trục tung 

*
Tìm hiểu bí quyết thể tích khối tròn chuyển phiên quanh trục tung

Cho hình ( (H) ) là thứ thể khối tròn xoay chế tạo ra bởi số lượng giới hạn bởi đồ thị của những hàm số ( x=f(y) , x=g(y) , y=a, y=b ) xoay quanh trục ( Ox )

(V_(H) = pi. |int_a^b(f^2(y)-g^2(y))dx|)

Trong phần đông các vấn đề thì hai đường thẳng ( x=a;x=b ) hoặc ( y=a;y=b ) được tìm bằng cách giải phương trình ( f(x)=g(x) ) hoặc ( f(y)=g(y) )

Mở rộng:

*
Ví dụ minh họa bí quyết thể tích khối tròn xoay

Cho hình ( (H) ) là trang bị thể khối tròn xoay chế tác bởi giới hạn bởi đồ thị của các hàm số ( y=f(x) , y=g(x) , y= h(x) ) xoay quanh trục ( Ox )

(V_(H) =pi. |int_a^b(f^2(x)-g^2(x))dx|+ pi. |int_b^c(g^2(x)-h^2(x))dx|)

Trong đó ( a,b,c ) theo thứ tự là nghiệm của các phương trình: (left{eginmatrix f(x)=g(x)\ g(x)=h(x) \ h(x)=f(x) endmatrix ight.)

Công thức tính thể tích khối tròn chuyển phiên elip

*
Công thức tính thể tích khối tròn luân chuyển elip

Cho hình ( (H) ) là trang bị thể tạo bởi Elip có độ lâu năm đáy béo ( 2a ), đáy nhỏ bé ( 2b ), trọng điểm ( I ) biện pháp ( O ) một quãng ( h ) quay xung quanh ( Ox ). Khi ấy thể tích hình ( (H) ) được xem theo công thức:

(V_H = 2pi^2.abh)

Trường hợp quánh biệt:

Hình tròn là một trong những hình Elip đặc trưng có ( a=b=R ) nên thể tích khối khi quay hình tròn trụ bán kính ( R ) quanh trục ( Ox ) là:

( V=2 pi^2 R^2.h )

Tổng quát: Thể tích khối lúc quay một hình bất cứ có trung ương đối xứng cùng có diện tích ( S ) quanh trục ( Ox ) là:

( V= 2pi .h.S )

Ví dụ:

Cho hình phẳng được giới hạn bởi hai trang bị thị hàm số ( y=x ) cùng (y= sqrtx) xoay quanh trục ( Ox ) tạo ra thành hình khối ( H ). Tính thể tích ( H )

Cách giải:

Giải phương trình : (x= sqrtx Leftrightarrow x=0) hoặc ( x=1 )

Vậy khối tròn luân chuyển được tạo nên bởi số lượng giới hạn đồ thị ( y=x ,y= sqrtx) với ( x=0;x=1 )

Áp dụng phương pháp tính thể tích khối tròn chuyển phiên ta được :

(V_H = pi.|int_0^1(x^2-x)dx | =fracpi6)

Tổng kết chung về cách tính thể tích

Để tính thể tích hình trụ, hình nón, hình chóp thì ta cần tính được diện tích s đáy và độ cao của nó.Để tích thể tích hình cầu, ta nên tính được nửa đường kính ( R ) của nóĐể tính thể tích tứ diện trong ( Oxy ) ta rất có thể áp dụng công thức tính thể tích hình chóp hoặc đo lường được một vài cực hiếm độ dài cạnh hoặc góc ngơi nghỉ đỉnh rồi vận dụng công thức.Để tính thể tích khối tròn xoay, ta tính quý hiếm nghiệm của nhị hàm số rồi sử dụng công thức tích phân.Để tính thể tích khối tròn luân phiên Elip, ta buộc phải tính được diện tích của Elip hay tính được độ lâu năm hai trục của Elip.

Xem thêm: Sky Bar Là Gì ? Phù Hợp Với Ai? Lounge Bar Có Gì Đặc Biệt? Chia Sẻ Rooftop Là Gì

Bài viết trên trên đây của slovenija-expo2000.com đã giúp cho bạn tổng hợp triết lý và những công thức tính thể tích. Mong muốn những kỹ năng và kiến thức trong nội dung bài viết sẽ góp ích cho bạn trong quá trình học tập và phân tích chủ đề cách tính thể tích. Chúc bạn luôn luôn học tốt!.