Hình vỏ hộp chữ nhật là trong những hình thường gặp gỡ trong thực tiễn và vào Toán học? Vậy phương pháp tính thể tích khối vỏ hộp chữ nhật như thế nào? công thức tính diện tích hình vỏ hộp chữ nhật ra sao. Mời chúng ta hãy cùng slovenija-expo2000.com theo dõi nội dung bài viết dưới phía trên để biết được toàn bộ kiến thức về Thể tích hình hộp chữ nhật nhé.

Bạn đang xem: Thể tích khối hộp chữ nhật


1. Hình vỏ hộp chữ nhật là gì?

Hình vỏ hộp chữ nhật là một hình trong không khí 3 chiều, trong đó mọi mặt của nó hầu hết là hình chữ nhật. Hình vỏ hộp chữ nhật tất cả 6 mặt, 8 đỉnh, với 12 cạnh. Nếu điện thoại tư vấn 2 mặt bất kì đối diện nhau là khía cạnh đáy, thì 4 mặt sót lại mà mặt bên của hình hộp chữ nhật.


2. Phương pháp tính thể tích hình hộp chữ nhật

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật bằng tích của chiều lâu năm nhân chiều rộng nhân độ cao của hình.

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là lượng không gian mà hình chiếm, được xem bằng tích của diện tích đáy với chiều cao:

V = a x b x h

Trong đó:

V là thể tích hình vỏ hộp chữ nhật.a là chiều lâu năm hình vỏ hộp chữ nhật.b là chiều rộng hình hộp chữ nhật.h là độ cao hình vỏ hộp chữ nhật.

3. Diện tích s hình vỏ hộp chữ nhật

- diện tích s xung xung quanh hình hộp chữ nhật:

*

- diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật:

*

Trong đó:

S là diện tích xung quanh hình hộp chữ nhậta là chiều lâu năm hình vỏ hộp chữ nhật.b là chiều rộng hình vỏ hộp chữ nhật.h là độ cao hình vỏ hộp chữ nhật.

- bán kính mặt ước ngoại tiếp hình hộp chữ nhật:

*

4. Các bước tính thể tích hình hộp chữ nhật

Để tính thể tích hình hộp chữ nhật bất kì, chúng ta cần khẳng định các đại lượng tất cả trong bí quyết tính. Ví dụ, bạn muốn tính thể tích đựng nước của một chiếc hồ nước có làm nên hộp chữ nhật, chúng ta cần thực hiện quá trình sau:

Để tính thể tích hình hộp chữ nhật bất kì, bạn cần xác định các đại lượng bao gồm trong cách làm tính. Ví dụ, bạn có nhu cầu tính thể tích cất nước của một chiếc hồ nước có hình dạng hộp chữ nhật, chúng ta cần thực hiện công việc sau:

Áp Dụng: Tính thể tích nước rất có thể chứa trong đầm nước (trên hình)

a. Xác định chiều lâu năm của hình hộp chữ nhật

Chiều nhiều năm là cạnh nhiều năm nhất của phương diện phẳng hình chữ nhật nằm bên trên hoặc bên dưới của hình vỏ hộp chữ nhật. Bạn cũng có thể dùng thước dây nhằm đo cạnh nhiều năm nhất của mặt hồ nước nước, ví dụ: chiều nhiều năm = 5 m.

b. Xác minh chiều rộng lớn của hình vỏ hộp chữ nhật

Chiều rộng là cạnh ngắn tuyệt nhất của mặt phẳng hình chữ nhật nằm trên hay dưới của hình hộp chữ nhật. Bạn cũng có thể dùng thước dây để đo cạnh ngắn tuyệt nhất của mặt hồ nước, ví dụ: chiều rộng = 3 m.

c. Khẳng định chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật


Chiều cao là cạnh đứng vuông góc cùng với chiều dài và chiều rộng lớn của hình phù hợp chữ nhật. Chúng ta có thể do chiều cao của vũng nước bằng thước dây, ví dụ: chiều cao = 1,5 m.

d. Tính tích số của ba đơn vị chiều dài, chiều rộng và chiều cao.

Bạn rất có thể nhân 3 đại lượng chiều rộng, chiều nhiều năm và độ cao tùy ý, không cần xem xét thứ từ bỏ trước, sau. Áp dụng công thức tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật cho vũng nước trên, ta có:

V = a.b.h = 5 (m) x 3 (m) x 1,5 (m) = 22,5 (m3)

Kết luận: hồ nước nước hoàn toàn có thể chứa được thể tích nước là 22,5 (m3).

5. Ví dụ tính thể tích khối vỏ hộp chữ nhật

Bài 1: Hình vỏ hộp chữ nhật gồm chiều nhiều năm 8 m, chiều rộng 5 m và độ cao 6 m. Tính đường chéo cánh của hình vỏ hộp chữ nhật.

Giải:

Đường chéo của khối hộp chữ nhật là:

*

Bài 2:

Cho hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ bao gồm chiều nhiều năm cạnh lòng là 7 cm, chiều rộng cạnh đáy là 3 cm, độ cao cạnh đáy là 6 cm. Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’.

Lời giải:

Công thức tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là V = abh

Ta có thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ là: V = 7.3.6 = 126 cm³

Bài 3: Một hồ cất nước có ngoại hình hộp chữ nhật hoàn toàn có thể tích là 3000 m3, chiều rộng lớn là 10 m và độ cao của hồ là 12 m. Tính chiều dài của hồ.

Giải:

Chiều dài của hồ cất nước là:

*

Bài 4: Cho hình hộp chữ nhật cùng với chiều dài là 2,5cm, chiều rộng là 1,8 centimet và độ cao là 2cm. Hãy tính thể tích, diện tích xung quanh, diện tích s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật kia đó.

Xem thêm: Giảng Dạy Bài Tiếng Gà Trưa Của Tác Giả Nào, Bài Thơ Tiếng Gà Trưa


Giải:

Theo đề bài cho thì a = 2,5; b = 1,8 với h= 2. Vì thế khi áp dụng các công thức tính ta đang có:

Thể hình hình vỏ hộp chữ nhật là:

V = 2.1,8.2,5 = 9 (cm3)

Diện tích bao quanh hình vỏ hộp chữ nhật là:

Sxq = 2.2.(2,5 + 1,8) = 17,2 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là:

Stp = Sxq + 2ab = 17,2 + 2.2,5.1,8 = 26,2 (cm2)

6. Bài bác tập trắc nghiệm thể tích khối vỏ hộp chữ nhật

Câu 1: mang lại hình lập phương có diện tích s 1 mặt bên 36cm2. Tính thể tích của hình lập phương?

A. 216cm 3B. 144cm 3C. 125cm 3D.108cm 3

Câu 2: diện tích toàn phần của hình lập phương là 294 cm2. Tính thể tích của nó?

A. 300cm 3B. 343 centimet 3C. 280cm 3D. 320 cm 3

Câu 3: đến hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A"B"C"D". Chọn phát biểu đúng?

A. CC" ⊥ (AA"B"B)B. A"D" ⊥ (BCC"B")C. DC ⊥ (ADD"A")D. CD ⊥ (A"B"C"D")

Câu 4: mang đến hình hộp chữ nhật ABCD. MNPQ tất cả AB = 6cm; BC = 8cm và thể tích của hình vỏ hộp là 240cm3. Tính AA’

A. 5cmB. 6cmC. 8cmD. 10cm

Câu 5: mang lại hình lập phương hoàn toàn có thể tích là: 64cm3. Tính diện tích 1 phương diện của hình lập phương?

A. 16cm 2B. 8cm 2C. 12cm 2D. 64cm 2

Câu 6: mang lại hình lập phương có các cạnh gồm độ lâu năm là 5cm. Thể tích của hình lập phương kia là?

A. 100 centimet 3B.125/3 cm 3C. 125 centimet 3 D. 115 centimet 3

Câu 7: mang đến hình hộp chữ nhật ABCD.A"B"C"D". Lựa chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

A. ( ABCD ) ⊥ ( A"B"C"D" )B. ( ADD"A" ) ⊥ ( BCC"B" )
C. ( ABB"A" ) ⊥ ( BCC"B" )D. ( ABB"A" ) ⊥ ( CDD"C" )

Câu 8: cho hình hộp chữ nhật ABCD. MNPQ tất cả AB = 6cm; BC = 8cm và thể tích của hình vỏ hộp là 240cm3. Tính AA’.

A. 5cmB. 6cmC. 8cmD. 10cm

Câu 9: đến hình hộp chữ nhật ABCD.A"B"C"D" có diện tích đáy SABCD = 24cm2 và hoàn toàn có thể tích V = 84 cm3. Chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm độ lâu năm là?

A. H = 5cmB. H = 3,5cmC. H = 4cmD. H = 2cm

Chia sẻ bởi: Hồng Linh
slovenija-expo2000.com