... Bảng cona. 43 00 b. 243 16 c. 243 01 d. 18 0 715 e. 30 742 1 g. 999999H: làm cho vở.- 300.000; 40 0.000; 500.000; 600.000; 700.000; 800.000- 350.000; 360.000; 370.000; 380.000; 390.000; 40 0.000Tiết ... X = 90 61 - x – 725 = 8259- x x 2 = 48 26- x : 3 = 15 32- h/s thảo luận nhóm 4 Một ngày chế tạo đợc số ti vi là : 6 84 : 4 = 17 0 (chiếc)7 ngày thêm vào đợc số tv là : 17 0 x 7 = 11 90 (chiếc) ... = 1 chục 10 chục = 1 trăm 10 trăm = 1 ngàn 10 nghịn = 1 chục nghìn- HS quan sát- HS thêm số lên bảng: 43 25 61 - HS đọc và viết số: 43 25 61 -HS làm miệng - HS: 52 345 3- Lớp phát âm số trên.-HS...

Bạn đang xem: Thi toán trên mạng ioe


*

*

*

... Orange jui _ e.3. This _ _ a ruler. 4. Where is Minh from ? - _ _ is from Paris.5. _ esk 6. F _ ower 7. _ m 8. B _ _ k 9. This is my r _ om.10. đưa ra _ kenBài 3: Nối trường đoản cú tiếng Anh cùng với nghĩa của ... Cam i. Ghế đệm j. Câu hỏi1……….2……… 3……… .4 …….5……… 6……….7………8………9…… 10………. Bài 4: Nối từ bỏ giờ đồng hồ Anh với nghĩa của chính nó 1. Friend 2. Violin 3. Butterfly 4. plane 5. Cow6. Fish 7. Mother 8. Ice ... BÀI TẬP TIẾNG ANH bài 1: lựa chọn câu trả lời đúng1. What …… his name ? a. Is b. Are c. This d. Bye2. May I ……… out ? a. Mở cửa b. Go c. Come d. Say3. What colour is this ? – It’s………....
*

... Câu 3:Có 2 con phố đi trường đoản cú A đến B và tất cả 3 con phố đi từ bỏ B cho C. Hỏi gồm bao nhiêu tuyến phố đi tự A mang đến C qua B ?Trả lời: bé đường.Câu 4:Có tư đội đá bóng thi đấu vòng tròn vào một ... 2:Có 2 con đường đi tự A cho B và có 3 con phố đi từ B mang đến C. Hỏi có bao nhiêu tuyến đường đi trường đoản cú A mang lại C qua B ?Trả lời: bé đường.Câu 3:Số bộ phận của tập thích hợp A = 4; 6; 8; ; 78; 80 là Câu ... Bao gồm là bội phổ biến của 6 và 21 ko ?CóKhông1; 2; 3; 4; 6; 8; 121; 2; 3; 4; 6; 12Câu 2:Số 24 gồm là bội bình thường của 3; 4 và 5 ko ?CóKhông1; 2; 3; 4; 6; 8; 121; 2; 3; 4; 6; 12Câu...
*

... ĐỀ THI VIOLYMPIC GIỎI TOÁN TRÊN MẠNGLỚP 4 - VÒNG 9 bài xích 1: Đỉnh núi trí tuệCâu hỏi 1:= 5120Câu hỏi 2:= 55Câu hỏi 3:= 144 thắc mắc 4: = 1250Câu hỏi 5:= 127Câu hỏi 6:= 14 câu hỏi ... Bình cộng của những số: 34 và 126 là 80 Câu 3:11 x 136 – 136 = 1360 Câu 4: 97 x 48 – 86 x 48 = 528 Câu 5: 47 8 x 136 – 47 8 x 36 = 47 800 Câu 6: 48 6 x 48 + 48 6 x 52 = 48 600 Câu 7:Số trung ... Thích hợp vào vị trí nhé ! Câu 1: 89 x 58 – 89 x 47 = 97 9Câu 2:83 x 57 – 83 x 46 = 91 36Câu 3:68 x 23 – 68 x 12 = 748 Câu 4: Số vừa đủ cộng của các số:21 với 59 40 Câu 5:Số trung bình cộng...
... ĐỀ THI VIOLYMPIC GIẢI TOÁN TRÊN MẠNGLỚP 6 - VÒNG 4 bài bác thi số 1:Câu 1 : tác dụng của phép tính : 45 . 16 1728 45 .15−+= …………………………Câu 2 : Cho cha điểm A, B, C cùng nằm bên trên một mặt đường ... Còn viết được bên dưới dạng thế nào : ……….Câu 5 : hiệu quả của phép tính : 168 . 168 168 .58110−= …………………………Câu 6 : Tích của nhị số tự nhiên và thoải mái sẽ chuyển đổi như gắng nào giả dụ thêm chữ số 0 vào mặt ... , biết: . Hiệu quả là Câu 3: Tính: 3200 : 40 . 2 = Câu 4: chia 1 26 cho một vài ta được số dư là 25. Số phân chia là Câu 5: tra cứu , biết: . Kết quả là Câu 6: kiếm tìm , biết: . Tác dụng là Câu 7: tra cứu ,...
... ĐỀ THI VIOLYMPIC GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG LỚP 3 - VÒNG 4 bài thi số 1 : Khỉ bé thông tháiCâu hỏi 1:Câu hỏi 2:Câu hỏi 3: câu hỏi 4: câu hỏi 5:Câu hỏi 6:Câu hỏi ... Hỏi 13: câu hỏi 14: bài thi số 2 : Vượt vật cản vậtCâu hỏi 1: 0 câu hỏi 2: 60Câu hỏi 3: bài xích giải: Độ dài đoạn CA là: 249 – ( 94 + 65) = 90 ( cm)Đáp số: 90 cmCâu hỏi 4: Đáp ... Đáp số: 36 thắc mắc 5: = 192Bài thi số 3 : Đỉnh núi trí tuệCâu hỏi 1: 9 câu hỏi 2: = 5Câu hỏi 3: = 10; câu hỏi 4: 3 câu hỏi 5: 84 thắc mắc 6: 80Câu hỏi 7: 72Câu hỏi 9: 46 0 ; Câu...
... ĐỀ THI VIOLYMPIC GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG LỚP 4 - VÒNG 4 bài bác thi số 1 : xong xuôi phép tính:Câu hỏi 1: thắc mắc 2: câu hỏi 3: câu hỏi 4: câu hỏi 5: câu hỏi 6: Câu ... Chữ nhật tất cả chu vi 46 m. Chiều lâu năm hình chữ nhật sẽ là 15m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.Trả lời:Diện tích hình chữ nhật đó là thắc mắc 3: 3h 24 phút = phút.Câu hỏi 4: 6t 5kg = kg.Câu ... Đáp số : 9006Câu hỏi 2: Đáp số : 500000Câu hỏi 3: Đáp số : 380Câu hỏi 4: Đáp số : 2750Câu hỏi 5: Đáp số : 10Bài thi số 3 : Hãy điền số thích hợp vào chỗ thắc mắc 1: nhỏ ngỗng cân nặng nặng...

Xem thêm: Trung Bình Cộng Của Các Số Có 3 Chữ Số Mà Mỗi Số Đó Chia Hết Cho 2 Là


... 15: 4x + y = 973 1 x + y = 38 84 3 x = 5 8 47 y = 38 84 1 949 649 x 100 + 351 x 100 = 100 x ( 649 + 351 ) = 100 x 10000 = 1000 000a= 975 ; b=8 64 ; c=102 975 +8 64 102 = 173 7( 186 + 14 ) + ( 72 + ... ĐỀ THI VIOLYMPIC GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG LỚP 4 - VÒNG 7 bài xích thi số 1 : Đỉnh núi trí tuệ:Câu hỏi 1: thắc mắc 2: câu hỏi 3:Câu hỏi 4: câu hỏi 5:Câu hỏi 6: câu hỏi 8: thắc mắc 9:Bài thi ... Hỏi 4: câu hỏi 5: thắc mắc 6:Câu hỏi 7: thắc mắc 11:TBC = 102Tổng = 102 x 2 = 2 04 Số bự = 102 + 24 = 126Số nhỏ nhắn = 2 04 – 126 = 78 ( 346 – 300 ) : 2 = 24 câu hỏi 12Câu hỏi 13:Câu hỏi 14: Câu...
... ĐỀ THI VIOLYMPIC GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG LỚP 4 - VÒNG 8 bài thi hàng đầu : sắp xếp theo sản phẩm tự tăng ngày một nhiều 69 + 48 58 4 3,687 16
10 846 0
8 2,532 5
27 4,816 13
35 1,395 6