tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Công kế hoạch quy ước

A. Một thập kỷ 100 năm. Một núm kỷ 10 năm. Một thiên niên kỷ có 1000 năm

B. Một thập kỷ 10 năm. Một cố kỉnh kỷ 100 năm. Một thiên niên kỷ tất cả 1000 năm

C. Một thập kỷ 1000 năm. Một cầm cố kỷ 100 năm. Một thiên niên kỷ có 10 năm

D. Một thập kỷ 1 năm. Một núm kỷ 10 năm. Một thiên niên kỷ gồm 1000 năm


Công lịch quy ước?

A. Một thập kỷ 100 năm. Một thế kỷ 10 năm. Một thiên niên kỷ tất cả 1000 năm.

Bạn đang xem: Thiên niên kỷ thứ 4 trước công nguyên

B. Một thập kỷ 10 năm. Một ráng kỷ 100 năm. Một thiên niên kỷ gồm 1000 năm.

C. Một thập kỷ 1000 năm. Một rứa kỷ 100 năm. Một thiên niên kỷ tất cả 10 năm.

Xem thêm: Trong Phòng Thí Nghiệm Người Ta Thu Khí Nitơ Bằng Phương Pháp Dời Nước Vì :

D. Một thập kỷ 1 năm. Một cụ kỷ 10 năm. Một thiên niên kỷ gồm 1000 năm.


tính a, 3500 trước công nguyên ; 4320 trước công nguyên dến nay khoảng chừng bao nhiêu năm

b, 242 ; 542 ; 779 tới lúc này là khoảng bao nhiêu năm


vượn xuaát hiện vào lúc thời gan nào

ngườii tinh ranh xuất hiện vào thời điểm năm nay 

năm 542 bí quyết 2021 từng nào thế kỷ

trên các tờ lịch gồm ghi cả âm lịch cùng dương lịch vị sao

trước công nguyên dc tính từ lúc nào

những thời điểm dịp lễ nào được tính theo âm lịch

 


Câu 1: các sự kiện sau đây xảy ra phương pháp năm hiện tại (2021) khoảng bao nhiêu năm?a. Khoảng chừng thiên niên kỉ III TCN, tín đồ Ai Cập đã biết có tác dụng lịch. B. Thục Phán lập ra nước Âu Lạc vào thời gian năm 208 TCN. C. Khởi nghĩa hbt hai bà trưng năm 40.d. Thắng lợi Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938.Câu 2: Hãy kể phần lớn ngày nghỉ lễ theo âm lịch và dương định kỳ ở nước ta?Câu 3: Hãy kể một trong những tư liệu hiện vật, tư liệu truyền miệng cơ mà em biết?

*


Câu 1: các sự kiện sau đây xảy ra biện pháp năm hiện tại (2021) khoảng bao nhiêu năm?a. Khoảng thiên niên kỉ III TCN, bạn Ai Cập sẽ biết có tác dụng lịch. B. Thục Phán lập ra nước Âu Lạc vào lúc năm 208 TCN. C. Khởi nghĩa hbt hai bà trưng năm 40.d. Thành công Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938.Câu 2: Hãy kể những ngày nghỉ lễ theo âm lịch và dương lịch ở nước ta?Câu 3: Hãy kể một số trong những tư liệu hiện nay vật, tứ liệu truyền miệng cơ mà em biết?