Thơ Tú Xương ❤️️ tuyển chọn Tập Thơ tuyệt Của trằn Tế Xương ✅ là 1 trong những Thi Sĩ Của Thơ Thời Cận Đại, Thơ Ông có Một màu sắc U ai oán Đậm chất Sử Thi.


Thương bà xã Của è Tế Xương

Thương vợ Của è cổ Tế Xương là bài xích thơ rất nổi bật và còn lại nhiều chân thành và ý nghĩa nhân văn tương tự như những cân nhắc thức thời trong phòng thơ.

Thương vợTác giả: Tú Xương

Quanh năm bán buôn ở mom sông,Nuôi đầy đủ năm bé với một chồng.Lặn lội thân cò khi quãng vắng,Eo sèo khía cạnh nước buổi đò đông.Một duyên, hai nợ, âu đành phận,Năm nắng, mười mưa, dám quản công.Cha người mẹ thói đời ăn uống ở bạc:Có chồng hờ hững tương tự như không!


Mời bạn khám phá thêm tuyển chọn tập