- Chọn bài -Bài 1: chuyển động cơ họcBài 2: Vận tốcBài 3: hoạt động đều - hoạt động không đềuBài 4: biểu diễn lựcBài 5: Sự thăng bằng lực - cửa hàng tínhBài 6: Lực ma sátBài 7: Áp suấtBài 8: Áp suất hóa học lỏng - Bình thông nhauBài 9: Áp suất khí quyểnBài 10: Lực đẩy Ác-si-métBài 11: Thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-métBài 12: Sự nổiBài 13: Công cơ họcBài 14: Định luật pháp về côngBài 15: Công suấtBài 16: Cơ năngBài 17: Sự đưa hóa cùng bảo toàn cơ năngBài 18: câu hỏi và bài tập tổng kết chương I: Cơ họcBài tự khám nghiệm 1

Mục lục

II – NỘI DUNG THỰC HÀNHIII – MẪU BÁO CÁO THỰC HÀNH

Xem toàn thể tài liệu Lớp 8: trên đây

Giải Vở bài bác Tập trang bị Lí 8 – bài 11: Thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét giúp HS giải bài tập, nâng cao khả năng tứ duy trừu tượng, khái quát, cũng giống như định lượng trong vấn đề hình thành các khái niệm cùng định mức sử dụng vật lí:

A. Học theo SGK

I – CHUẨN BỊ

II – NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. Đo lực đẩy Ác-si-mét

Câu C1 trang 53 VBT thứ Lí 8:

Lời giải:

Xác định độ mập lực đẩy Ác-si-mét bởi công thức: FA = d.V

2. Đo trọng lượng của phần nước có thể tích bằng thể tích của vật.

Bạn đang xem: Thực hành nghiệm lại lực đẩy ác-si-mét

Câu C2 trang 53 VBT đồ gia dụng Lí 8:

Lời giải:

Thể tích (V) của vật được tính theo công thức: V = V2 – V1

Câu C3 trang 53 VBT vật dụng Lí 8:

Lời giải:

Trọng lượng của phần nước bị vật chỉ chiếm chỗ được xem theo công thức:

PN = P2 – P1

III – MẪU BÁO CÁO THỰC HÀNH

Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét

Họ và tên học sinh: ………………………………….

Lớp: …………………………….

1. Vấn đáp câu hỏi:

Câu C4 trang 53 VBT đồ vật Lí 8:

Lời giải:

Công thức tính lực đẩy Ác-si-mét là: FA = d.V

Trong đó: d là trọng lượng riêng rẽ của chất lỏng, đơn vị: N/m3, V là thể tích phần hóa học lỏng bị vật chiếm phần chỗ, đối kháng vị: m3.

Câu C5 trang 53 VBT đồ dùng Lí 8: Muốn kiểm bệnh độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét rất cần phải đo những đại lượng sau:

Lời giải:

a) Độ mập lực đẩy Ác-si-mét (FA)

b) Trọng lượng phần hóa học lỏng bị vật chiếm chỗ (PN)


2. Hiệu quả đo lực đẩy Ác-si-mét

BẢNG 11.1

Lần đoTrọng lượng phường của đồ (N)Hợp lực F của trọng lượng cùng lực đẩy Ác-si-mét tính năng lên vật dụng khi đồ được nhúng chìm trong nước (N)Lực đẩy Ác-si-mét: FA = p – F (N)
11,50,70,8
21,60,80,8
31,50,80,7

Kết trái trung bình:

*

3. Tác dụng đo trọng lượng của phần nước hoàn toàn có thể tích bằng thể tích của vật

BẢNG 11.2

Lần đoTrọng lượng P1 (N)Trọng lượng P2 (N)Trọng lượng phần nước bị vật chiếm phần chỗ: PN = P2 – P1 (N)
111,70,7
211,80,8
30,91,80,9

*

4. Nhận xét kết quả đo với rút ra kết luận

+ kết quả đo có sai số, vị có các sai sót trong quy trình đo, hoặc vì đọc sai cực hiếm lực kế.

Xem thêm: Thành Công Chỉ Đến Khi Chúng Ta Cố Gắng Hết Sức Và Không Ngừng Hoàn Thiện Bản Thân Mình

+ Kết luận: Nếu bỏ qua mất sai số trong quy trình đo thì lực đẩy Ác-si-mét bao gồm độ lớn bằng trọng lượng phần hóa học lỏng bị vật chiếm chỗ.