Trung Quốc là nước có nền tài chính phát triển to gan lớn mật trên cụ giới. Điều này được biểu thị rõ trong việc biến đổi giá trị GDP, biến đổi trong sản lượng nông nghiệp & trồng trọt và trong cơ cấu giá trị Xuất – nhập khẩu.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

I. THAY ĐỔI trong GIÁ TRỊ GDP

Cho bảng số liệu:

Bảng 10.2. GDP của china và ráng giới. ( Đơn vị: tỉ USD)

Năm

1985

1995

2004

Trung Quốc

239,0

697,6

1649,3

Thế giới

12360,0

29357,4

40887,8

- Tính tỉ trọng GDP của trung quốc so với cụ giới?

- dấn xét?

Trả lời:

- Tỉ trọng GDP của china so với cầm giới: (đơn vị %)

Năm

1985

1995

2004

Trung Quốc

1,93

2,37

4,03

Thế giới

100

100

100

- nhấn xét:

 

GDP của china tăng nhanh, sau 19 năm tăng 6,9 lần.Tỉ trọng GDP của trung hoa đóng góp vào GDP của thế giới tăng gần như qua các năm: từ 1,93% (1985) lên 4,03% (2004).

Bạn đang xem: Thực hành tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế trung quốc

=> china ngày càng bao gồm vai trò quan trọng trong nền kinh tế thế giới.

 

II. Ráng ĐỔI trong SẢN LƯỢNG NÔNG NGHIỆP

Dựa vào bảng số liệu dưới đây

Bảng 10.3 sản lượng một vài nông sản của Trung Quốc

*

Hãy nhận xét chung về sản lượng một vài nông sản của Trung Quốc?

Trả lời:

Sản lượng nông sản hầu hết tăng và tất cả thứ hạng cao.Tuy nhiên tự 1995 - 2000 sản lượng của một trong những nông sản sút như: lương thực, bông, mía.Một số nông sản tất cả sản lượng phệ nhất quả đât như: lương thực, bông, lạc . . .

 

III. Gắng ĐỔI vào CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT – NHẬP KHẨU

Dựa vào bảng 10.4, vẽ biểu vật thể hiện cơ cấu xuất, nhập vào của Trung Quốc. Thừa nhận xét sự biến đổi trong cơ cấu xuất, nhập khẩu của nước này.

Năm

1985

1995

2004

Xuất khẩu

39,3

53,5

51,4

Nhập khẩu

60,7

46,5

48,6

Trả lời:

- Vẽ biểu đồ hình tròn để thể hiện cơ cấu xuất, nhập vào của Trung Quốc:

Cách vẽ biểu thứ tròn: Vẽ tự kim chỉ 12h, vẽ theo lần lượt thuận theo chiều xoay của kim đồng hồ.Hoàn thiện biểu đồ: ghi số liệu chú giải, thương hiệu biểu đồ.

Xem thêm: Happy Birthday To Me Dịch Ra Tiếng Việt Là Gì ? Happy Birthday To Me Là Gì

*

- dấn xét:

Tỉ trọng xuất khẩu: tạo thêm từ năm 1985 mang đến 1995, tiếp đến lại giảm vào năm 2004, nhưng quan sát chung từ năm 1985 mang lại năm 2004 tỉ trọng xuất khẩu tăng.Tỉ trong nhập khẩu: giảm từ năm 1985 mang đến năm 1995, kế tiếp lại tăng vào năm 2004, nhưng nhìn tổng thể cả giai đoạn giảm.Năm 1985: china nhập siêu.Các năm 1995, 2004: trung hoa xuất siêu.