Tiếng Anh lớp 7 bắt đầu Unit 6: A Closer Look 2 trang 61-62

Loạt bài soạn, giải bài bác tập giờ Anh lớp 7 bắt đầu Unit 6 A Closer Look 2 sẽ giúp Giáo viên, phụ huynh tất cả thêm tài liệu để hướng dẫn các em học sinh lớp 7 dễ dàng dàng sẵn sàng bài nhằm học tốt môn giờ Anh lớp 7.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 7 trang 61 tập 1

*

A closer look 2 (phần 1 → 6 trang 61-62 SGK giờ đồng hồ Anh 7 mới)

1. Complete the passage using the past participle of the verbs in the box. (Hoàn thành đoạn văn áp dụng quá khứ phân từ của các động từ vào bảng.)

1. Located2. Surrounded3. Displayed
4. Taken5. Considered

Hướng dẫn dịch

Văn Miếu nằm ở vị trí chính giữa Hà Nội, cách Hồ trả Kiếm khoảng chừng 2 km về phía Tây. Nó được bao bọc bời 4 con phố nhộn nhịp: Quốc Tử Giám, Văn Miếu, Tôn Đức Thẳng, cùng Nguyễn Thái Học. Không ít cổ đồ dùng quý báu được trưng bày ở đó. Những cây và hoa được những người làm vườn âu yếm cẩn thận ở di tích này. Văn miếu quốc tử giám được coi là một giữa những địa danh lịch sử vẻ vang - văn hóa quan trọng nhất Việt Nam.

2. Using the verbs in brackets, write sentences in the present simple passive. (Sử dụng những động từ trong ngoặc, viết các câu nghỉ ngơi dạng tiêu cực củathì bây giờ đơn.)

1. Many precious relics are displayed in the Temple of Literature.

2. Many old trees & beautiful flowers are taken care of by the gardeners.

3. Lots of souvenirs are sold inside the Temple of Literature.

4. Khue Van Pavilion is regarded as the symbol of Ha Noi.

5. The Temple of Literature is considered one of the most important cultural and historic places in Viet Nam.

3. Using the words in the box below, can you make sentences in the present simple passive to talk about the Temple of Literature? (Sử dụng những từ trong bảng dưới đây, bạn cũng có thể viết thành câu làm việc dạng thụ động ở thì bây giờ đơn nhằm nói về văn miếu không?)

- Trees and flowers in the Temple of Literature are watered every day.

- The courtyard in the Temple of Literature are tidied up/cleaned up every day.

- Food and drink are not sold in the Temple of Literature.

- Tickets are sold outside the Temple of Literature.

4. Complete the sentences with the words from the box. (Hoàn thành câu với những từ trong bảng.)

1. Was2. Constructed3. Were4. Regarded5. Renamed

Hướng dẫn dịch

1. quốc tử giám được thành lập vào năm 1070.

2. văn miếu được xây cất dưới thời vua nai lưng Nhân Tông.

3. bài vị ts được dựng lên bởi vua Lê Thánh Tông.

4. văn miếu quốc tử giám được xem như là trường đại học trước tiên ở Việt Nam.

5. vào năm 1483, văn miếu quốc tử giám được để lại tên thành Thái học Viện.

5. Put the parts of the passage below in the correct order. Then circle The examples of the past simple passive in the text. (Đặt đông đảo phần của đoạn văn dưới đây theo đúng lắp thêm tự. Tiếp nối khoanh tròn các ví đụ của dạng thụ động quá khứ đơn trong bài văn.)

D-C-A-B

Hướng dẫn dịch

Quốc Tử Giám - trường đại học đầu tiên ở việt nam - được xây dựng vào khoảng thời gian 1076 dưới thòi vua Lý Nhân Tông. Nó được dùng làm giáo dục thay hệ trẻ mang đến đất nước.

Nó bao gồm nhiều chống học và thư viện mang đến học sinh. Những giáo viên của văn miếu đều là rất nhiều học giả hết sức nổi tiếng.

Các học viên của văn miếu quốc tử giám đều là người rất xuất sắc. Bọn họ được tuyển chọn từ những kỳ thi trên địa phương trên khắp cả nước.

Họ nên học các môn học trong tầm 3 năm. Sau đó họ được sẵn sàng kĩ lưỡng mang lại kì thi đầu tiên là thi Quốc gia, tiếp nối là kì thi Hoàng gia trước khi nhận học tập vị tiến sĩ.

Xem thêm: 【Phải Xem】 Cách Xem Video Bị Chặn Vì Bản Quyền Trên Youtube Bị Hạn Chế

6. Can you make sentences in the present & past passive voice about the places below? (Bạn có thể viết những câu thụ động ở thì lúc này hoặc vượt khứ về các địa danh sau không?)