Bạn sẽ xem: Cách Tính độ cao Hình Thang Khi không biết Diện Tích, Giải Toán bên trên Mạng trên slovenija-expo2000.com

Chú ý: Hình thang gồm một bên cạnh vuông góc với nhị đáy gọi là hình thang vuông.

Bạn đang xem: Tìm chiều cao hình thang

Đang xem: biện pháp tính độ cao hình thang khi chưa biết diện tích

*

Ví dụ 1: Tính diện tích s hình thang biết độ lâu năm hai lòng lần lượt là (18cm) với (14cm); chiều cao là (9cm).

Phương pháp giải: Độ dài hai lòng và chiều cao đã gồm cùng đơn vị đo buộc phải để tính diện tích s ta đem tổng độ lâu năm hai đáy nhân với độ cao rồi phân tách cho (2).

Cách giải:

Diện tích hình thang đó là:

(dfrac(18 + 14) imes 92 = 144left( cm^2ight))

Đáp số: (144cm^2).

Ví dụ 2: Tính diện tích s hình thang biết độ nhiều năm hai lòng lần lượt là (4m) và (25dm); độ cao là (32dm).

Phương pháp giải: Độ lâu năm hai lòng và chiều cao chưa cùng đơn vị đo bắt buộc ta thay đổi về cùng đơn vị đó, (4m = 40dm), sau đó để tính diện tích s ta mang tổng độ nhiều năm hai đáy nhân với chiều cao rồi phân chia cho (2).

Cách giải:

Đổi (4m = 40dm)

Diện tích hình thang kia là:

(dfrac(40 + 25) imes 322 = 1040left( dm^2ight))

Đáp số: (1040dm^2)

3. Một vài dạng bài tập

Dạng 1: Tính diện tích s hình thang lúc biết độ nhiều năm hai đáy cùng chiều cao

Phương pháp: Áp dụng công thức: (S = dfrac(a + b) imes h2) hoặc (S = (a + b) imes h:2)

((S) là diện tích, (a,,b) là độ dài những cạnh đáy, (h) là chiều cao)

Dạng 2: Tính tổng độ lâu năm hai đáy khi biết diện tích s và chiều cao

Phương pháp: Từ bí quyết tính diện tích (S = dfrac(a + b) imes h2) hoặc (S = (a + b) imes h:2), ta gồm công thức tính độ lâu năm hai đáy như sau: (a + b = dfracS imes 2h) hoặc (a + b = S imes 2:h).

Lưu ý: Đề bài bác thường đến hiệu của hai lòng hoặc tỉ số giữa hai đáy với yêu ước tìm độ nhiều năm của mỗi đáy. Học sinh cần nhớ hai dạng toán tổng – hiệu và tổng – tỉ.

Xem thêm: Giải Thích Vì Sao Lợn Và Gia Cầm Được Nuôi Nhiều Ở Đồng Bằng

Dạng 3: Tính chiều cao khi biết diện tích s và độ dài hai đáy

Phương pháp: Từ cách làm tính diện tích s (S = dfrac(a + b) imes h2) hoặc (S = (a + b) imes h:2), ta bao gồm công thức tính độ cao như sau: (h = dfracS imes 2a + b) hoặc (h = S imes 2:(a + b)).


Next: triệt hạ Mỡ vượt Ở Nách với 7 bài Tập bớt Mỡ Vùng Nách, 5 bài bác Tập sút Mỡ Nách hiệu quả Cho những Nàng