tìm hai số biết rằng nếu lấy số đầu tiên chia cho 2 ;số thiết bị hai phân tách cho 2,5 thì được hai tác dụng bằng nhau và biết hiệu của chúng bởi 21,3
Bạn đang xem: Tìm hai số biết rằng nếu đem số thứ nhất chia cho 2, số thứ hai chia cho 2

*

tìm nhì số hiểu được nếu rước số trước tiên chia mang lại 2;số máy hai phân tách cho 2,5 thì được hai tác dụng bằng nhau và biết hiệu của chúng bởi 21,3 .tìm số đầu tiên và số sản phẩm hai
Xem thêm: Ca Dao Tục Ngữ Về Tình Yêu Quê Hương Đất Nước Con Người, Ca Dao Tục Ngữ Về Tình Yêu Quê Hương Đất Nước

*

Tìm nhì số biết rằng nếu đem số trước tiên chia đến 2 ; số máy hai phân chia cho 2,5 thì được hiệu quả bằng nhau và biết hiệu của chúng bằng 21,3 . Tra cứu số trước tiên và số sản phẩm hai.Bạn đã xem: Tìm hai số biết rằng nếu rước số thứ nhất chia mang đến 2, số lắp thêm hai phân tách cho 2

> Số trước tiên =(frac22,5)số thiết bị hai

Số đầu tiên là : 21,3 : ( 2,5 - 2 ) x 2 = 85,2

Số thiết bị hai là : 85,2 : 2 x 2,5 = 106,5

tìm một phân số biết rằng nếu ta phân chia mẫu số của phân số đó mang lại 3, không thay đổi tử số thì quý giá của phân số tăng thêm 14​​/9

tìm hai số bt rằng nếu lấy số đầu tiên chia mang đến 2, số sản phẩm hai phân tách cho 2,5 thì được hiệu quả bằng nhau với biết hiệu của chúng bằng 21,3

Gọi số trước tiên là a;số sản phẩm hai là b

Ta có:a : 2 = b : 2,5

(Rightarrowfraca2=fracb2,5)

(Rightarrowfraca imes2,55=fracb imes25Rightarrow a imes2,5=b imes2)

Vậy a hai phần thì b 2,5 phần

Số thứ nhất là:21,3 : (2,5 - 2) x 2 = 85,2

Số sản phẩm hai là:85,2 + 21,3 = 106,5

Tk nhé bạn

tìm nhị số biết rằng nếu lấy số trước tiên chia mang lại 2. Số vật dụng hai chia cho 2,5 thì được tác dụng bằng nhau cùng hiệu của chúng bằng 21,3

Gọi số thứ 1 là a; số thứ 2 là b

Ta có: a : 2 = b : 2,5

(Rightarrowfraca2=fracb2,5)

(Rightarrowfraca.2,55=fracb.25Rightarrow a.2,5=b.2)

Vậy a 2 phần thì b 2,5 phần

Số thứ nhất là: 21,3:(2,5-2)x2=85,2

Vậy số thứ 2 là: 85,2+21,3=106,5

Tìm nhì số hiểu được nếu lấy số trước tiên chia đến 2;số vật dụng hai mang lại 2,5 thì được haii công dụng bằng nhau cùng biết hiệu của chúng bằng 21,3

Tìm nhị số hiểu được nếu mang số sản phẩm nhấtchia mang đến 2 ; số sản phẩm hai phân tách cho 2,5 thì được hai hiệu quả bằng nhau cùng biết hiệu của chúng bởi 21,3. Kiếm tìm số đầu tiên và số sản phẩm công nghệ hai.giúp mình với ai cấp tốc mình k cho

Gọi nhị số đề xuất tìm là: x và y

Ta có : x : 2 = y : 2,5 => x/y = 2/2,5 = 4/5 cùng x - y = 21,3

Vì x/y = 4/5 => x/4 = y/5

Áp dụng tích chất của hàng tỷ số đều bằng nhau kết phù hợp với x - y = 21,3

Ta có: x/4 = y/5 = x - y / 4 - 5 = 21.3/-1 = -21.3

Giải tiếp hộ mk nha

Tìm nhị số hiểu được nếu lấy số sản phẩm nhấtchia đến 2 ; số lắp thêm hai phân chia cho 2,5 thì được hai công dụng bằng nhau với biết hiệu của chúng bằng 21,3. Tìm kiếm số đầu tiên và số vật dụng hai.Bạn đã xem: Tim nhị so biet rang neu dem so thu nhat chia cho 3, so thu hai chia cho 5 thi duoc ket qua bang nhau va biet tong cua tầm thường bang 346,8

Gọi hai số cần tìm là: x cùng y

Ta gồm : x : 2 = y : 2,5 => x/y = 2/2,5 = 4/5 cùng x - y = 21,3

Vì x/y = 4/5 => x/4 = y/5

Áp dụng tích chất của hàng tỷ số cân nhau kết hợp với x - y = 21,3

Ta có: x/4 = y/5 = x - y / 4 - 5 = 21.3/-1 = -21.3

còn lại bản thân chịu

Tìm nhị số biết rằng nếu rước số thứ nhất chia cho 2 ; số thứ hai chia cho 2,5 thì được 2 hiệu quả bằng nhau và biết hiệu của bọn chúng là 21,3

Số lắp thêm hai là: 364,8:﴾3+5﴿.5=228

Số thứ nhất là: 364,8‐228=136,8

Đáp số:Số đầu tiên là:136,8

Số sản phẩm hai là:228

Tìm hai số hiểu được nếu mang số đầu tiên chia cho 2 ; số thứ hai chia mang đến 2,5 thì được 2 hiệu quả bằng nhau và biết hiệu của chúng là 21,3

Số đầu tiên là : ...

Số đồ vật hai là:

364,8:﴾3+5﴿.5=228

Số trước tiên là:

364,8‐228=136,8

Đáp số: Số đầu tiên là:136,8

Số đồ vật hai là:228

nhé !

Tìm 2 số biết rằng nếu lấy số thứ nhất chia mang đến 2 với số thứ 2 chia đến 2,5 thì được hiệu quả bằng nhau và biết hiệu của chúng bởi 21,3.

Gọi số đầu tiên là a, số thứ hai là b

Ta có: a : 2 = b : 2,5

(Rightarrowfraca2=fracb2,5)

(Rightarrowfraca.2,55=fracb.25Rightarrow a.2,5=b.2)

Số đầu tiên là:(21,3:left(2,5-2 ight).2=85,2)

Số máy hai là:(85,2+21,3=106,5)

Hai số có hiệu bằng 12,3; hiểu được nếu lấy số đầu tiên chia mang lại số thiết bị 3: số thứ hai chia mang đến 2,5 thì được 2 tác dụng bằng nhau. Tìm số trang bị nhất