Câu hỏi : tra cứu số liền sau của số tự nhiên chẵn lớn nhất bao gồm 5 chữ số không giống nhau.

Bạn đang xem: Tìm số chẵn lớn nhất có 5 chữ số khác nhau

Lời giải:

Số chẵn lớn nhất bao gồm 5 chữ số khác biệt là 98764

Số liền sau của số 98764 là : 98764 + 1 = 98765

Vậy số liền sau của số tự nhiên chẵn lớn nhất bao gồm 5 chữ số khác nhau là : 98765

Top lời giải xin giới thiệu với những em một số dạng bài xích tập về hàng số lớp 5, mời các em cùng đọc nhé.

1. Những kiến thức cần nhớ hàng số

Trong hàng số tự nhiên liên tiếp cứ một số chẵn lại đến một số lẻ rồi lại đến một số chẵn… vì vậy, nếu:

- dãy số bắt đầu từ số lẻ và kết thúc là số chẵn thì số lượng các số lẻ bằng số lượng những số chẵn.

-Dãy số bắt đầu từ số chẵn cùng kết thúc cũng là số lẻ thì số lượng những số chẵn bằng số lượng những số lẻ.

-Nếu hàng số bắt đầu từ số lẻ và kết thúc cũng là số lẻ thì số lượng những số lẻ nhiều hơn những số chẵn là 1 trong số.

-Nếu hàng số bắt đầu từ số chẵn và kết thúc cũng là số chẵn thì số lượng những số chẵn nhiều hơn những số lẻ là 1 trong số.

a. Trong hàng số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ số 1 thì số lượng những số trong hàng số thiết yếu bằng giá chỉ trị của số cuối cùng của số ấy.

b. Trong hàng số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ số không giống số 1 thì số lượng những số trong dãy số bằng hiệu giữa số cuối thuộc của dãy số với số liền trước số đầu tiên.

2. Những loại dãy số:

+ hàng số phương pháp đều:

- dãy số tự nhiên.

- hàng số chẵn, lẻ.

- dãy số chia hết hoặc không phân tách hết cho một số tự nhiên làm sao đó.

+ dãy số không bí quyết đều.

- hàng Fibonacci tuyệt tribonacci.

- Dãy có tổng (hiệu) giữa nhị số liên tiếp là một dãy số.

+ hàng số thập phân, phân số:

3. Phương pháp giải những dạng toán về dãy sốlớp 5

Dạng 1: Điền thêm số hạng vào sau, giữa hoặc trước một hàng số

Trước hết ta cần xác định lại quy luật của dãy số:

+ Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 2) bằng số hạng đứng trước nó cộng (hoặc trừ) với một số tự nhiên a.

+ Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 2) bằng số hạng đứng trước nó nhân (hoặc chia) với một số tự nhiên q không giống 0.

+ Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 3) bằng tổng 2 số hạng đứng liền trước nó.

+ Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 4) bằng tổng của số hạng đứng trước nó cộng với số tự nhiên d rồi cộng với số thứ tự của số hạng ấy.

+ Số hạng đứng sau bằng số hạng đứng trước nhân với số thứ tự của nó.

+ Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 2) trở đi đều bằng a lần số liền trước nó.

+ Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 2) trở đi, mỗi số liền sau bằng a lần số liền trước nó cộng (trừ ) n (n không giống 0).

...............................

Các ví dụ:

Bài 1:Điền thêm 3 số hạng vào hàng số sau:

1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34……

Muốn giải được câu hỏi trên trước hết phải xác định quy luật của dãy số như sau:

Ta thấy: 1 + 2 = 3 3 + 5 = 8

2 + 3 = 5 5 + 8 = 13

Dãy số bên trên được lập theo quy luật sau: Kể từ số hạng thứ 3 trở đi mỗi số hạng bằng tổng của hai số hạng đứng liền trước nó.

Ba số hạng tiếp theo là: 21 + 34 = 55; 34 + 55 = 89; 55 + 89 = 144

Vậy hàng số được viết đầy đủ là: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 34, 55, 89, 144.

Bài 2:Viết tiếp 3 số hạng vào dãy số sau: 1, 3, 4, 8, 15, 27

Ta nhận thấy: 8 = 1 + 3 + 4 27 = 4 + 8 + 15

15 = 3 + 4 + 8

Từ đó ta đúc kết được quy luật của dãy số là: Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 4) bằng tổng của bố số hạng đứng liền trước nó.

Viết tiếp tía số hạng, ta được hàng số sau: 1, 3, 4, 8, 15, 27, 50, 92, 169.

Bài 3:Tìm số hạng đầu tiên của các dãy số sau biết rằng mỗi dãy số bao gồm 10 số hạng.

a)…, …, 32, 64, 128, 256, 512, 1024

b)..., ..., 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110

Giải:

a). Ta nhận xét :

Số hạng thứ 10 là: 1024 = 512 x 2

Số hạng thứ 9 là: 512 = 256 x 2

Số hạng thứ 8 là: 256 = 128 x 2

Số hạng thứ 7 là: 128 = 64 x 2

……………………………..

Từ đó ta suy luận ra quy luật của dãy số này là: mỗi số hạng của hàng số gấp đôi số hạng đứng liền trước đó.

Vậy số hạng đầu tiên của hàng là: 1 x 2 = 2.

b). Ta nhận xét :

Số hạng thứ 10 là: 110 = 11 x 10

Số hạng thứ 9 là: 99 = 11 x 9

Số hạng thứ 8 là: 88 = 11 x 8

Số hạng thứ 7 là: 77 = 11 x 7

…………………………..

Từ đó ta suy luận ra quy luật của dãy số là: Mỗi số hạng bằng số thứ tự của số hạng ấy nhân với 11.

Vậy số hạng đầu tiên của dãy là: 1 x 11 = 11.

Bài 4:Tìm những số còn thiếu trong hàng số sau :

a. 3, 9, 27, ..., ..., 729.

b. 3, 8, 23, ..., ..., 608.

Giải:

Muốn search được những số còn thiếu vào mỗi hàng số, cần tim được quy luật của mỗi hàng số đó.

a. Ta nhận xét: 3 x 3 = 9

9 x 3 = 27

Quy luật của hàng số là: Kể từ số hạng thứ 2 trở đi, mỗi số hạng gấp 3 lần số liền trước nó.

Vậy các số còn thiếu của hàng số đó là:

27 x 3 = 81; 81 x 3 = 243; 243 x 3 = 729 (đúng).

Vậy dãy số còn thiếu nhị số là: 81 cùng 243.

b. Ta nhận xét: 3 x 3 – 1 = 8; 8 x 3 – 1 = 23.

..........................................

Quy luật của hàng số là: Kể từ số hạng thứ 2 trở đi, mỗi số hạng bằng 3 lần số liền trước nó trừ đi 1. Vì vậy, những số còn thiếu ở dãy số là:

23 x 3 - 1 = 68; 68 x 3 – 1 = 203; 203 x 3 – 1 = 608 (đúng).

Dãy số còn thiếu nhì số là: 68 và 203.

Bài 5: Lúc 7h sáng, một người đi từ A đến B cùng một người đi từ B đến A; cả hai thuộc đi đến đích của mình thời điểm 2h chiều. Vị đường đi khó dần từ A đến B; bắt buộc người đi từ A, giờ đầu đi được 15km, cứ mỗi giờ sau đó lại giảm đi 1km. Người đi từ B giờ cuối thuộc đi được 15km, cứ mỗi giờ trước đó lại giảm 1km. Tính quãng đường AB.

Giải:

2 giờ chiều là 14h trong ngày.

2 người đi đến đích của bản thân trong số giờ là:

14 – 7 = 7 giờ.

Vận tốc của người đi từ A đến B lập thành hàng số:

15, 14, 13, 12, 11, 10, 9.

Vận tốc của người đi từ B đến A lập thành hàng số:

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Nhìn vào 2 dãy số ta nhận thấy đều có những số hạng giống nhau vậy quãng đường AB là: 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 = 84

Đáp số: 84km.

Một số lưu ý khi giảng dạy Toán dạng này là: Trước hết phải xác định được quy luật của dãy là hàng tiến, hàng lùi hay hàng số theo chu kỳ. Từ đó nhưng mà học sinh có thể điền được các số vào dãy đã cho.

Dạng 2: Xác định số A gồm thuộc dãy đã mang lại hay không?

Cách giải của dạng toán này:

- Xác định quy luật của dãy;

- Kiểm tra số A bao gồm thoả mãn quy luật đó giỏi không?

Các ví dụ:

Bài 1: Cho dãy số: 2, 4, 6, 8,……

a. Dãy số được viết theo quy luật nào?

b. Số 2009 tất cả phải là số hạng của dãy không? do sao?

Giải:

a. Ta nhận thấy: Số hạng thứ 1: 2 = 2 x 1

Số hạng thứ 2: 4 = 2 x 2

Số hạng thứ 3: 6 = 2 x 3

….........

Số hạng thứ n: ? = 2 x n

Quy luật của hàng số là: Mỗi số hạng bằng 2 nhân với số thứ tự của số hạng ấy.

b. Ta nhận thấy những số hạng của dãy là số chẵn, mà lại số 2009 là số lẻ, buộc phải số 2009 không phải là số hạng của dãy.

Bài 2:Cho hàng số: 2, 5, 8, 11, 14, 17,……

- Viết tiếp 3 số hạng vào hàng số trên?

- Số 2009 bao gồm thuộc hàng số trên không? Tại sao?

Giải:

- Ta thấy: 8 – 5 = 3; 11 – 8 = 3; ………

Dãy số bên trên được viết theo quy luật sau: Kể từ số thứ 2 trở đi, mỗi số hạng bằng số hạng đứng liền trước nó cộng với 3.

Vậy 3 số hạng tiếp theo của dãy số là:

17 + 3 = đôi mươi ; trăng tròn + 3 = 23 ; 23 + 3 = 26

Dãy số được viết đầy đủ là: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26.

- Ta thấy: 2 : 3 = 0 dư 2; 5 : 3 = 1 dư 2; 8 : 3 = 2 dư 2; .....

Vậy đây là dãy số mà mỗi số hạng khi phân tách cho 3 đều dư 2. Mà:

2009 : 3 = 669 dư 2. Vậy số 2009 gồm thuộc hàng số trên do cũng phân chia cho 3 thì dư 2.

Bài 3:Em hãy cho biết:

a. Các số 60, 483 tất cả thuộc hàng 80, 85, 90,…… tuyệt không?

b. Số 2002 bao gồm thuộc hàng 2, 5, 8, 11,…… tốt không?

c. Số nào trong những số 798, 1000, 9999 gồm thuộc dãy 3, 6, 12, 24,…… giải mê thích tại sao?

Giải:

a. Cả 2 số 60, 483 đều không thuộc hàng đã mang lại vì:

- các số hạng của dãy đã mang lại đều lớn hơn 60.

- những số hạng của dãy đã đến đều chia hết cho 5, cơ mà 483 không phân tách hết mang lại 5.

b. Số 2002 không thuộc dãy đã cho vì chưng mọi số hạng của hàng khi chia cho 3 đều dư 2, mà lại 2002 chia 3 thì dư 1.

c. Cả 3 số 798, 1000, 9999 đều ko thuộc hàng 3, 6, 12, 24,… vì:

- Mỗi số hạng của dãy (kể từ số hạng thứ 2) đều gấp đôi số hạng liền trước nhận nó; đến nên các số hạng (kể từ số hạng thứ 3) có số hạng đứng liền trước là số chẵn, nhưng 798 phân tách cho 2 = 399 là số lẻ.

- những số hạng của dãy đều phân tách hết mang đến 3, nhưng mà 1000 lại không phân tách hết đến 3.

- các số hạng của dãy (kể từ số hạng thứ 2) đều chẵn, nhưng 9999 là số lẻ.

Bài 4:Cho dãy số: 1; 2,2; 3,4; ……; 13; 14,2.

Nếu viết tiếp thì số 34,6 gồm thuộc dãy số bên trên không?

Giải:

- Ta nhận xét: 2,2 - 1 = 1,2; 3,4 - 2,2 = 1,2; 14,2 - 13 = 1,2;……

Quy luật của hàng số bên trên là: Từ số hạng thứ 2 trở đi, mỗi số hạng đều hơn số hạng liền trước nó là 1,2 đơn vị:

- Mặt khác, những số hạng trong hàng số trừ đi 1 đều phân tách hết mang lại 1,2.

Ví dụ: (13 - 1) chia hết mang đến 1,2

(3,4 - 1) chia hết đến 1,2

Mà: (34,6 - 1) : 1,2 = 28 dư 0.

Vậy nếu viết tiếp thì số 34,6 cũng thuộc hàng số trên.

Bài 5:Cho hàng số: 1996, 1993, 1990, 1987,……, 55, 52, 49.

Các số sau đây gồm phải là số hạng của hàng không?

100, 123, 456, 789, 1900, 1436, 2009?

Giải:

Nhận xét: Đây là hàng số giải pháp đều 3 đơn vị.

Trong dãy số này, số lớn nhất là 1996 với số bé bỏng nhất là 49. Vày đó, số 2009 ko phải là số hạng của dẫy số đã cho vày lớn hơn 1996.

Các số hạng của dãy số đã chỉ ra rằng số khi phân chia cho 3 thì dư 1. Vì chưng đó, số 100 với số 1900 là số hạng của hàng số đó.

Các số 123, 456, 789 đều phân chia hết cho 3 nên các số đó không phải là số hạng của dãy số đã cho.

Số 1436 khi phân chia cho 3 thì dư 2 cần không phải là số hạng của dãy số đã cho.

Dạng 3: tìm kiếm số số hạng của dãy

* cách giải ở dạng này là:

Đối với dạng toán này, ta thường sử dụng phương pháp giải toán khoảng biện pháp (toán trồng cây). Ta tất cả công thức sau:

Số những số hạng của dãy = số khoảng cách + 1.

Đặc biệt, nếu quy luật của hàng là : Mỗi số hạng đứng sau bằng số hạng liền trước cộng với số ko đổi d thì:

Số các số hạng của dãy = (Số hạng lớn nhất – Số hạng nhỏ nhất ) : d + 1.

Các ví dụ:

Bài 1:Cho hàng số 11; 14; 17;.....;65; 68.

Hãy xác định dãy số trên bao gồm bao nhiêu số hạng?

Giải:

Ta có: 14 - 11= 3; 17 - 14 = 3;....

Vậy quy luật của hàng số đó là mỗi số hạng đứng liền sau bằng số hạng đứmg liền tr­ước nó cộng với 3. Số những số hạng của hàng số đó là:

(68 - 11) : 3 + 1 = trăng tròn (số hạng)

Bài 2:Cho dãy số: 2, 4, 6, 8, 10,……, 1992

Hãy xác định hàng số trên gồm bao nhiêu số hạng?

Giải:

Ta thấy: 4 – 2 = 2 ; 8 – 6 = 2

6 – 4 = 2 ; ………

Vậy, quy luật của hàng số là: Mỗi số hạng đứng sau bằng một số hạng đứng trước cộng với 2. Nói những khác: Đây là hàng số chẵn hoặc dãy số giải pháp đều 2 đơn vị.

Dựa vào công thức trên:

(Số hạng cuối – số hạng đầu) : khoảng bí quyết + 1

Ta có: Số các số hạng của dãy là:

(1992 - 2) : 2 + 1 = 996 (số hạng).

Bài 3: Cho 1, 3, 5, 7, ……… là dãy số lẻ liên tiếp đầu tiên; hỏi 1981 là số hạng thứ từng nào trong dãy số này? Giải thích cách tìm?

(Đề thi học sinh giỏi bậc tiểu học 1980 – 1981)

Giải:

Ta thấy:

Số hạng thứ nhất bằng: 1 = 1 + 2 x 0

Số hạng thứ nhì bằng: 3 = 1 + 2 x 1

Số hạng thứ ba bằng: 5 = 1 + 2 x 2

………

Còn số hạng cuối cùng: 1981 = 1 + 2 x 990

Vì vậy, số 1981 là số hạng thứ 991 trong dãy số đó.

Bài 4:Cho dãy số: 3, 18, 48, 93, 153,…

a. Tìm số hạng thứ 100 của dãy.

b. Số 11703 là số hạng thứ bao nhiêu của dãy?

Giải:

a. Số hạng thứ nhất: 3 = 3 + 15 x 0

Số hạng thứ hai: 18 = 3 + 15 x 1

Số hạng thứ ba: 48 = 3 + 15 x 1 + 15 x 2

Số hạng thứ tư: 93 = 3 + 15 x 1 + 15 X 2 + 15 x 3

Số hạng thứ năm: 153 = 3 + 15 x 1 + 15 x 2 + 15 x 3 + 15 x 4

………

Số hạng thứ n: 3 + 15 x1 + 15 x 2 +15 x 3 + …… + 15 x (n - 1)

Vậy số hạng thứ 100 của dãy là:

3 + 15 x 1 + 15 x 2 + …… + 15 x (100 - 1)

= 3 + 15 x (1 + 2 + 3 + …… + 99) (Đưa về một số nhân với một tổng.

= 3 + 15 x (1 + 99) x 99 : 2 = 74253

b. Gọi số 11703 là số hạng thứ n của dãy:

Theo quy luật ở phần a ta có:

3 + 15 x 1 + 15 x 2 + 15 x 3 + …… x (n – 1) = 11703

3 + 15 x (1 + 2 + 3 + ……+ (n – 1)) = 11703

3 + 15 x (1 + n – 1) x (n – 1) : 2 = 11703

15 x n x (n – 1) = (11703 – 3) x 2 = 23400

n x (n – 1) = 23400 : 15 = 1560

Nhận xét: Số 1560 là tích của nhì số tự nhiên liên tiếp 39 với 40 (39 x 40 = 1560)

Vậy, n = 40, số 11703 là số hạng thứ 40 của dãy.

Bài 5:Trong những số có cha chữ số, bao gồm bao nhiêu số phân tách hết cho 4?

Giải:

Ta nhận xét : Số nhỏ nhất có cha chữ số phân chia hết đến 4 là 100 với số lớn nhất có tía chữ số chia hết đến 4 là 996. Như vậy những số có cha chữ số phân tách hết cho 4 lập thành một dãy số tất cả số hạng nhỏ nhất là 100, số hạng lớn nhất là 996 với mỗi số hạng của hàng (kể từ số hạng thứ hai ) bằng số hạng đứng liền trước cộng với 4.

Vậy số những số có tía chữ số phân tách hết cho 4 là:

(996 – 100) : 4 = 225 (số)

Dạng 4: tìm kiếm số hạng thứ n của hàng số

Bài 1:Cho dãy số: 1, 3, 5, 7,............Hỏi số hạng thứ 100 của hàng số là số nào

Giải:

Số khoảng bí quyết từ số đầu đến số hạng thứ 100 là:

98 - 1 = 99

Mỗi khoảng cách là

3 - 1 = 5 - 3 = 2

Số hạng thứ 100 là

1 + 99 ´x 2 = 199

Công thức tổng quát:

Số hạng thứ n = số đầu + khoảng bí quyết x (Số số hạng - 1)

Bài 2:Tìm số hạng thứ 100 của những dãy số được viết theo quy luật:

a) 3, 8, 15, 24, 35,… (1)

b) 3, 24, 63, 120, 195,… (2)

c) 1, 3, 6, 10, 15,…. (3)

Giải:

a) hàng (1) có thể viết dưới dạng: 1x3, 2x4, 3x5, 4x6, 5x7,…

Mỗi số hạng của hàng (1) là tích của hai thừa số, thừa số thứ hai lớn hơn thừa số thứ nhất 2 đơn vị. Những thừa số thứ nhất làm cho thành một dãy: 1, 2, 3, 4, 5, …; Dãy này còn có số hạng thứ 100 là 100.

Số hạng thứ 100 của dãy (1) bằng: 100x102 = 10200.

b) hàng (2) gồm thể viết dưới dạng: 1x3, 4x6, 7x9, 10x12, 13x15,…

Mỗi số hạng của dãy (2) là tích của hai thừa số, thừa số thứ hai lớn hơn thừa số thứ nhất 2 đơn vị. Các thừa số thứ nhất làm cho thành một dãy: 1, 4, 7, 10, 13, …; Số hạng thứ 100 của dãy 1, 4, 7, 10, 13,… là: 1 + (100 – 1 ) x 3 = 298.

Số hạng thứ 100 của dãy (2) bằng: 298 x 300 = 89400.

c) dãy (3) tất cả thể viết dưới dạng:

*

Số hạng thứ 100 của dãy (3) bằng:

*

Dạng 5: kiếm tìm số chữ số của hàng khi biết số số hạng

Bài 1:Cho dãy số: 1, 2, 3,.......150. Hỏi để viết hàng số này người ta phải dùng từng nào chữ số

Giải:

Dãy số đã đến có: (9 - 1) : 1 + 1 = 9 số có 1 chữ số.

Có (99 - 10 ) : 1 + 1 = 90 số bao gồm 2 chữ số

Có (150 - 100) : 1 + 1 = 51 số gồm 3 chữ số.

Vậy số chữ số cần dùng là:

9 x 1 + 90 x 2 + 51 x 3 = 342 chữ số

Bài 2:Một quyển sách tất cả 234 trang. Hỏi để đánh số trang quyển sách đó người ta phải dùng từng nào chữ số.

Giải:

Để đánh số trang quyển sách đó người ta phải viết liên tiếp các số tự nhiên từ 1 đến 234 thành hàng số. Hàng số này có

(9 - 1) : 1 + 1 = 9 số có 1 chữ số

Có: (99 - 10) : 1 + 1 = 90 số tất cả 2 chữ số

Có: (234 - 100) : 1 + 1 = 135 số gồm 3 chữ số

Vậy người ta phải dùng số chữ số là:

9 x 1 + 90 x 2 + 135 x 3 = 594 chữ số

Dạng 6: search số số hạng khi biết số chữ số

Bài 1:Để đánh số trang 1 quyển sách người ta sử dụng hết 435 chữ số. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang?

Giải:

Để đánh số trang quyển sách đó, người ta phải viết liên tiếp những số tự nhiên bắt đầu từ 1 thành hàng số. Dãy số này có

9 số có 1 chữ số

có 90 số gồm 2 chữ số

Để viết những số này cần số chữ số là

9 x 1 + 90 ´ 2 = 189 chữ số

Số chữ số còn lại là:

435 - 189 = 246 chữ số

Số chữ số còn lại này dùng để viết tiếp các số có 3 chữ số bắt đầu từ 100. Ta viết được

246 : 3 = 82 số

Số trang quyển sách đó là

99 + 82 = 181 (trang)

Bài 2:

Để đánh số trang một cuốn sách người ta phải sử dụng tất cả 600 chữ số. Hỏi quyển sách đó bao gồm bao nhiêu trang?

Giải: 99 trang đầu cần cần sử dụng 9x1 + 90x2 = 189 chữ số.

999 trang đầu cần dùng: 9x1 + 90x2 + 900x3 = 2889 chữ số

Vì: 189 Dạng 7: tìm chữ số thứ n của dãy

Bài 1: mang đến dãy số 1, 2, 3,..... Hỏi chữ số thứ 200 là chữ số nào?

Giải:

Dãy số đã cho bao gồm 9 số có một chữ số

Có 90 số gồm 2 chữ số

Để viết các số này cần

9 x 1 + 90 x 2 = 189 chữ số

Số chữ số còn lại là

200 - 189 = 11 chữ số

Số chữ số còn lại này sử dụng để viết những số có 3 chữ số bắt đầu từ 100. Ta viết được

11 : 3 = 3 số (dư 2 chữ số)

Nên bao gồm 3 số tất cả 3 chữ số được viết liên tiếp đến

99 + 3 = 102

Còn dư 2 chữ số dùng để viết tiếp số 103 nhưng chỉ viết được 10. Vậy chữ số thứ 200 của dãy là chữ số 0 của số 103.

Bài 2: Cho hàng số 2, 4, 6, 8, ..... Hỏi chữ số thứ 2010 của dãy là chữ số nào?

Giải:

Dãy số đã cho bao gồm 4 số có một chữ số

Có (98 - 10) : 2 + 1 = 45 số gồm 2 chữ số

Có (998 - 100) : 2 + 1 = 450 số có 3 chữ số

Để viết những số này cần:

4 x 1 + 45 x 2 + 450 x 3 = 1444 chữ số

Số chữ số còn lại là:

2010 - 1444 = 566 chữ số

Số chữ số còn lại này sử dụng để viết những số gồm 4 chữ số bắt đầu từ 1000. Ta viết được:

566 : 4 = 141 số (dư 2 chữ số)

Nên bao gồm 141 số gồm 4 chữ số được viết , số tất cả 4 chữ số thứ 141 là:

(141 - 1) x 2 + 1000 = 1280

Còn dư 2 chữ số dùng để viết tiếp số 1282 nhưng mới chỉ viết được 12. Vậy chữ số thứ 2010 của hàng là chữ số 2 sản phẩm trăm của số 1282.

*

Bài 4:Cho 1 số có 2 chữ số, một hàng số được tạo cần bằng giải pháp nhân đôi chữ số hàng đơn vị của số này rồi cộng với chữ số sản phẩm chục, ghi lại kết quả; tiếp tục như vậy với số vừa nhận được ... (Ví dụ có thể là dãy: 59, 23, 8, 16, 13, ... ). Kiếm tìm số thứ 2010 của hàng nếu số thứ nhất là 14.

Giải:

Ta lập được dãy những số như sau:

14, 9, 18, 17, 15, 11, 3, 6, 12, 5, 10, 1, 2, 4, 8, 16, 13, 7, 14, 9, 18, 17, 15, .....

Ta thấy cứ hết 18 số thì dãy các số lại được lặp lại như hàng 18 số đầu.

Xem thêm: Dislike Là Gì, Nghĩa Của Từ Dislike, (Từ Điển Anh

Với 2010 số thì bao gồm số team là:

2010 : 18 = 111 team (dư 12 số)

12 số đó là những số của đội thứ 112 lần lượt là: 14, 9, 18, 17, 15, 11, 3, 6, 12, 5, 10, 1. Vậy số thứ 2010 của hàng là số 1.