- kiếm được chữ số hàng đơn vị chức năng bằng 0 mang đến 0,25 điểm - kiếm được chữ số hàng nghìn bằng 9 mang lại 0,25 điểm - tìm kiếm được hai chữ số còn sót lại và giải thích hợp lí cho 0,25 điểm - Nêu được số nên tìm là 9810 cho 0,25 điểm.Bạn đã xem: search số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau chia hết cho cả 5 cùng 9


*

1, kiếm tìm số gồm 4 chữ số không giống nhau lớn tốt nhất mà chia hết cho 5 với 9.

Bạn đang xem: Tìm số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau chia hết cho cả 5 và 9

2, kiếm tìm số bao gồm 4 chữ số không giống nhau nhỏnhất mà phân tách hết cho 5 và 9.

3, kiếm tìm số tự nhiên và thoải mái lớn nhất tất cả 4 chữ số khác nhau chia hết cho tất cả 2;3;4;5 cùng 6

4, hãy cho biết có toàn bộ bao nhiêu phân số nhưng mà tổng giữa tử số và mẫu số của nó bởi 2013?

5, cho những số từ bỏ 0 mang lại 9. Hỏi có toàn bộ bao nhiêu phân số nhận các số đã mang đến làm tử số và chủng loại số?

góp mình đi cơ mà nha các bạn chỉ phải điền hiệu quả thôi cũng được. Mình bắt buộc lắm mai mình buộc phải nộp bài bác cho cô rồi nên các bạn giúp bản thân nha

Lớp 5 Toán 4 0 gửi Hủy

1) 9810

2) 1035

3) Số nàochia hết đến 2; 3; 4; 5; 6 thì chia hết mang đến 60

Số sẽ là : 9960

Vì 9960 hết mang đến 60

4) hàng phân số đólà : 1/2012; 2/ 2011; 3/2010 ......2012/1 (2012 là số từ bỏ nhiên cũng được coi như phân số co chủng loại số là 1)

Số phân số cầntìm là : (2012 - 1) + 1 = 2012 phân số

5) Số 0 cần thiết làmtử số hoặc chủng loại số được.

số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 phần nhiều nhận làm mẫu số hoặc tử số được

Như vậy sẽ có 9 x9 = 81 phân số thỏa yêu câu trên (kể cả các phân số có mẫu số bằng 1)

Đúng 0 phản hồi (0)

Câu 3 là số 9840 new có những chữ số khác nhau

Đúng 0
phản hồi (0)

câu 3 là 4 chữ số không giống nhau cơ mà

Đúng 0
comment (0)

Tìm số lớn số 1 có 4 chữ số khác biệt chia hết cho cả 2,3,5 cùng 9

Lớp 4 Toán 8 0 giữ hộ Hủy

Chia hết mang lại 2 cùng 5 thì số sẽ là : 9870

Chia hết đến 3 cùng 9 thì số đó là : 9810

Đúng 0
comment (0)

Số lớn số 1 chia hết cho 9 là 9999.

Vì sốđó phân tách hết cho 2 đề xuất sốđó là số chẵn nhưng số chia hết đến 5 có tận thuộc là 0 hoặc 5 .

Suy ra sốđó bao gồm tận cùng bằng 0.

Xem thêm: Ấn Giáo Hay Bà La Môn Giáo Ở Việt Nam Hiện Nay, Tìm Hiểu Về Đạo Bà

Số lớn nhất là 9990

Ta có(9+9+9+0)=27 phân tách hết cho 3

Đúng 0
comment (0)

là số 9810 chúng ta nhé chắc chắn là 100%

Đúng 0
comment (0)

Tìm số lớn nhất có 4 chữ số không giống nhau chia hết cho cả 2,3,5 và 9

Lớp 4 Toán 9 0 gửi Hủy

số sẽ là 9810

Đúng 0
bình luận (0)

số đó là 9810

nhớ k cho doanh nghiệp nhé

Đúng 0
comment (0)

số chính là 9810

Đúng 0
comment (0)

Tìm số tự nhiên lớn nhất có 5 chữ số khác biệt chia hết cho cả 5 cùng 9

Lớp 1 Toán 6 0 giữ hộ Hủy

98730 .

Đúng 0
phản hồi (0)

98730

Đúng 0
bình luận (0) 98730 Đúng 0 phản hồi (0)

tìm số lớn số 1 có bốn chữ không giống nhau chia hết cho cả 5 cùng 9

Lớp 6 Toán 4 0 nhờ cất hộ Hủy

Số phân tách hết cho 5 bao gồm tận thuộc là 5 , 0

chia hết mang đến 9 tất cả tổng các chữ số phân tách hết mang đến 9

Ta chọn hàng nghìn , trăm , chục lớn số 1 và hàng đơn vị chức năng là 0 , số kia :

9990

đ/s : 9990

Đúng 0
bình luận (0)

Gọi số lớn tất cả 4 chữ số không giống nhaunhất phân chia hết đến 5 và 9 là98ab

Để98abchia hết cho 5 => b=0; 5

+ Trường hòa hợp b=0 =>98ab=98a0để phân tách hết mang lại 9 => a=1 => ta tất cả số 9810

+ Trường thích hợp b=5 =>98ab=98a5để phân chia hết mang lại 9 => a=5 => ta bao gồm số 9855 => nhiều loại vì có chữ số hàng chục và hàng đơn vị chức năng = nhau

=> ta bao gồm số tán đồng đề bài xích là 9810

Đúng 0
phản hồi (0)

các chúng ta ơi giúp mình trả lowifcaau này nhé

tìm số a47b là số có bốn chữ số không giống nhau chia hết mang đến 5 và 9

Đúng 0
bình luận (0)

tìm số lớn số 1 có 4 chữ số khác nhau chia hết cho tất cả 2 3 5 9 số sẽ là ?

Lớp 4 Toán 1 0 nhờ cất hộ Hủy

Gọi số đề nghị tìm làabcd(a,b,c,d khác nhau)

Vìabcd:cả 2 với 5 yêu cầu d=0

màabcdlà số lớn nhất nên a=9;b=8

abcdcó tổng là: 9+8+0=17

màabcdchia hết cho cả 3;9 bắt buộc c=1

=>abcd=9810

Vậy số cần tìm là 9810

Đúng 0
bình luận (0)

Tìm số lớn số 1 có 4 chữ số không giống nhau chia hết cho tất cả 2,3,5 và 9 là

Lớp 4 Toán 3 0 gởi Hủy

Số đó là 98104

Duyệt nhé

Đúng 0
bình luận (0)

là 98104 đó

Đúng 0
phản hồi (0)

Mk nhầm 9810

Duyệt nhé

Đúng 0
bình luận (0)

tìm số lớn số 1 có 4 chữ số khác nhau chia hết mang lại 5 và 9