Hàm số (y = an uleft( x ight)) khẳng định nếu (cos uleft( x ight) e 0 Leftrightarrow uleft( x ight) e dfracpi 2 + kpi ).

Bạn đang xem: Tìm tập xác định y tan 2x pi 3


Điều kiện: (cos left( 2x + dfracpi 3 ight) e 0 Leftrightarrow 2x + dfracpi 3 e dfracpi 2 + kpi Leftrightarrow x e dfracpi 12 + kdfracpi 2)


*
*
*
*
*
*
*
*

Tìm giá bán trị béo nhất, giá bán trị nhỏ dại nhất của hàm số sau (y = 1 + 3sin left( 2x - dfracpi 4 ight))


*

Tìm tập giá chỉ trị nhỏ tuổi nhất, giá trị lớn nhất của hàm số sau (y = dfracsin 2x + 2cos 2x + 32sin 2x - cos 2x + 4)


Tìm tập giá bán trị bé dại nhất, giá chỉ trị lớn nhất của hàm số sau

(y = 3left( 3sin x + 4cos x ight)^2 + 4left( 3sin x + 4cos x ight) + 1)


Tìm m nhằm bất phương trình (dfrac3sin 2x + cos 2xsin 2x + 4cos ^2x + 1 le m + 1) đúng với tất cả (x in mathbbR)


Gọi M và m lần lượt là giá chỉ trị lớn số 1 và giá bán trị bé dại nhất của hàm số (y = cos 2x + cos x). Khi ấy (M + m) bởi bao nhiêu?


Có bao nhiêu giá trị (x in left< 0;5pi ight>) để hàm số (y = an x) nhận giá trị bởi 0?


Xét sự biến thiên của hàm số (y = 1 - sin x) trên một chu kì tuần trả của nó. Vào các kết luận sau, tóm lại nào sai?


Cho các mệnh đề sau:

(I): Hàm số (y = sin x) tất cả chu kì là (dfracpi 2).

(II): Hàm số (y = an x) gồm tập giá trị là (mathbbRackslash left k in m Z ight\)

(III): Đồ thị hàm số (y = cos x) đối xứng qua trục tung.

(IV): Hàm số (y = cot x) nghịch đổi mới trên (left( - pi ;0 ight))

Có từng nào mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên?


Tìm m nhằm hàm số (y = sqrt 8cos x - 6sin x - left( 3sin x - 4cos x ight)^2 - 2m ) có tập xác minh là R.

Xem thêm: Trong Máy Phát Điện Xoay Chiều Ba Pha Ba Suất Điện, Trong Máy Phát Điện Xoay Chiều 3 Pha


Cho hàm số $y=dfracm sin x+1cos x+2$. Gồm bao nhiêu cực hiếm nguyên của tham số $m$ thuộc đoạn $<-5 ; 5>$ sao cho giá trị nhỏ dại nhất của $y$ nhỏ tuổi hơn $-1$?


Hằng ngày mực nước của nhỏ kênh tăng lên giảm xuống theo thủy triều. Độ sâu (h) của mực nước vào kênh được xem tại thời gian (t) vào một ngày bởi cách làm (h = 3cos left( dfracpi t8 + dfracpi 4 ight) + 12). Mực nước của kênh tối đa khi


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ tin tức và Truyền thông.