Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

*

*

a)(x=36:frac80100=45kg)

b)(x=22,5:frac75100=30l)

c)(x=48:frac1251000=384m)

d)(x=2,7:frac721000=37,5ha)


*

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới thắc mắc mà chúng ta gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó tất cả câu vấn đáp mà các bạn cần!

80% của x là 36kg -> x = 36 : 80 x 100= 45 kg

75% của x là 22,5 lít-> x = x = 22,5 : 75 x 100 = 30 l

12,5%của x là 48 m-> x = 48 : 12,5 x 100 = 384 m

7,2% của x là 2,7 ha-> x = 2,7 : 7,2 x 100 = 37,5 ha


Tìm X .

Bạn đang xem: Tìm x biết 80 của x là 36 kg

80 % của x là 45kg 12,5 % của x là 48 m .

75% của x là 22,5 l 7,2 % của x là 2,7 ha .

MK CẦN GẤP , RẤT RẤT GẤP !!!!!!!!!!!!!


80% của x là 45kg => x=45*100/80=56,25kg

12,5% của x là 48m=>x=48/12,5*100=384m

75%của x là 22,5l =>x=22,5/75*100=30l

7,2%của x là 2,7ha=>x=2,7/7,2*100=37,5ha

kick minh nhé


tìm 80%cua45kg

tìm 75%của 30 lít

tìm 37,5cuar 42 mét

tìm 0,5% củ 3,2 ha

tìm x

80%của x là 36kg

75%của x là 22,5l

12,5cuar x là 48m

7,2% của x là 48


BÀI 1

a TÌM Y

< Y + 2/5 > X 4/6 = 5/6

BÀI 2

a 25% CỦA 38 TẤN LÀ ..............TẤN

b 12,5% CỦA 4800 LÍT LÀ ............LÍT

c 75% CỦA 246 HA LÀ ..................HA

0,75% CỦA 72 000 000 ĐỒNG LÀ ...........................ĐỒNG


bài 1

=>(y+frac25=frac56):(frac46)(Rightarrow y+frac25=frac54)(Rightarrow y=frac54-frac25=frac1720)

bài 2

a)25% của 38 tấn là 9,5 tấn

b) 12,5% của 4800 lít là 600 lít

c)75% của 246 Ha là 184,5 Ha

d) 0,75% của 72 000 000 đồng là 540 000 dong


Bài 1 tính

A ) (65,7 - 40,4 ) : 1,15 +10,92 ×3

B) 16,32 :(2,64+6,96) _0,69 :4

Bài 2. Bài xích 3

Tìm 80% của 45 kg. Search x, biết

Tìm 75% của 30l. 80% của x là 36 kg

Tìm 37,5 % của 42 m. 75% của x là 22,5 l

Tìm 0,5% của 3,2ha. 12% của x là 48m

7,2% của x là 2,7 ha


Bài 1: Tính

a) (65,7 - 40,4 ) : 1,15 + 10,92 × 3

= 25,3 : 1,15 + 32,76

= 22 + 32,76

= 54,76

b) 16,32 : (2,64 + 6,96) - 0,69 : 4

= 16,32 : 9,6 - 0,69 : 4

= 1,7 - 0,1725

= 1,5275

Bài 2:

Tìm 80% của 45 kg => 36 kg

Tìm 75% của 30l. => 22,5l

Tìm 37,5 % của 42 m.=> 15,75 m

Tìm 0,5% của 3,2ha. => 0,016 ha

Bài 3: tra cứu x, biết :

80% của x là 36 kg => x = 45

75% của x là 22,5l => x = 30

12% của x là 48 m => x = 400 m

7,2% của x là 2,7 ha => x = 37,5 ha


Câu 19.Giá trị của biểu thức7,5 x 4,5 + 7,5 x 5,5 là:

a.7,5b. 75c.0,75d. 750

Câu20.Giá trị của biểu thức2,7x 4,5 +2,7x 5,5 là:

a.2,7b.27c.0,27d.270

Câu21.

Xem thêm: Trang Web Mẫu Miễn Phí Tải Về 150 Mẫu Website Responsive Tuyệt Đẹp (P2)

Giá trị của biểu thức2,7x3,6+6,4 x 2,7là:

a.2,7b.27c.0,27d.270

Câu22.Giá trị của biểu thức4,69x2,81+4,69 x 7,19là:

a.4,69b.46,9c.469d.4690


Điền vào vị trí trống

25% của 36 tạ là ..... Tạ

12,5% của 480kg là ...... Kg

75% của 800 ha là ....... Ha

150% của 64000000 đồng là ..... đồng

LƯU Ý : viết phương pháp tính ra


25%của36tạ là:36:100x25=9(tạ)

12,5%của480kg là:480:100x12,5=60(kg)

75%cảu 800halà:800:100x75=600(ha)

150%của64000000đồng là:96000000đồng


a 4 5 của 30 kg gạo b 80 của 30 kilogam gạo c 75 của 36 l dầu d 2,5 của 60 m vảie 0,4 của 12,5 ha ai nhanh mình cho một like nhé ok


Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên